Oproep aan de onderhandelende partijen: doe een kinderrechtencheck!

Op het Binnenhof wordt hard onderhandeld. De vier winnaars van de verkiezingen moeten lastige politieke keuzes maken bij de vorming van een nieuwe regering. Kinderrechten mogen daarbij niet sneuvelen. Daarom roept Terre des Hommes de onderhandelende partijen op een kinderrechtencheck toe te passen bij al het beleid dat kinderen direct of indirect raakt.

door Aysel Sabahoglu en Beata Karpinska 

Armoede bestrijden

Volgens de Duurzame Ontwikkelingsdoelen moet de allerergste armoede in 2030 verdwenen zijn. De onderhandelende partijen moeten de internationale ontwikkelingsafspraken naleven met speciale aandacht voor kinderen. Financiële middelen die voor internationale samenwerking bestemd zijn, mogen niet aan andere noden besteed worden.

Onderwijs

Kansen bieden, betekent investeren in onderwijs, niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenlandbeleid. Al jaren bezuinigt Nederland op onderwijs voor kansarme kinderen in het buitenland.

Kinderarbeid

Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie werken nog steeds miljoenen kinderen in de ergste vormen van kinderarbeid. Er zijn wetten nodig die maatschappelijk verantwoord ondernemen met aandacht voor kinderrechten in alle risico-sectoren verankeren.  

Migratie

Alle partijen willen dat opvang vooral in de regio’s geregeld wordt. Ongeacht de migratie-reden, gedwongen door oorlog of humanitaire crises of door economische noodzaak, moet bescherming van kinderen onderweg de eerste prioriteit zijn. Geen kind mag in immigratiedetentie worden gehouden. Voor mensen en kinderen in nood moet altijd plek zijn in Nederland.

Kinderhandel

Wereldwijd worden ruim twee miljoen kinderen uitgebuit in de seksindustrie. Seksuele uitbuiting van kinderen en seksueel geweld tegen kinderen is een groeiend probleem ook op het internet. Er zijn specifiek middelen nodig die zijn bestemd voor opvang en behandeling van slachtoffers van seksueel geweld, kindermisbruik en gender gerelateerd geweld. In de strijd tegen kinderhandel en slavernij is zowel dadergericht beleid nodig als meer aandacht voor slachtoffers.

Mening van het kind

Kinderen hebben een mening en hebben het recht om gehoord te worden. Aan de onderhandelaars daarom tot slot de oproep om de mening van het kind te vragen en mee te wegen.

Share this: