Opzeggen donateurschap

Hartelijk dank voor uw steun aan Terre des Hommes. Dankzij uw bijdrage kunnen wij programma's uitvoeren om kinderuitbuiting te stoppen. Wij vinden het jammer dat u uw donateurschap wilt opzeggen. Terre des Hommes is afhankelijk van giften van mensen zoals u. 

Verlagen donatiebedrag

Heeft u een financiële reden om uw donateurschap op te zeggen, weet dan dat ieder bedrag welkom is. U kunt ook overwegen om de hoogte van uw donatie te verlagen of om minder vaak geld over te maken. Elke donatie geeft hoop en kan levens redden! Uw gewijzigde donatie kunt u telefonisch doorgeven aan de donateursservice (070-3105000) of via de e-mail service@tdh.nl met vermelding van uw naam, volledige adresgegevens en rekeningnummer. Heel hartelijk dank! 

Voorbeelden: 

- Voor € 5,00 kunnen twee Peruaanse gezinnen in Lima de benodigde medicijnen kopen voor een maand.
- Voor € 10,00 kan een kind in het zuiden van de Filippijnen een jaar naar school of kan een jongere een vaktraining volgen om bijvoorbeeld naaister of kapster te worden.
- Voor € 10,00 kan Terre des Hommes in Peru voor negen kinderen een maand lang voeding kopen.
- Voor € 25,00 kan één kind in Dhaka, Bangladesh, een maand volledige opvang krijgen in een opvanghuis, inclusief eten, onderdak en onderwijs. 

Opzeggen

Besluit u helaas toch om uw donateurschap op te zeggen,belt u dan op werkdagen tussen 9.00 – 16.00 uur naar (070) 310 5000, zodat we het direct voor u in orde kunnen maken. 

Graag hebben wij telefonisch contact met u, omdat wij constateren dat niet alle adreswijzigingen aan ons worden doorgegeven. Bij opzeggingen per brief en e-mail kunnen wij de gegevens dan niet terug vinden in ons bestand. Tevens constateren wij dat brieven niet altijd aankomen op ons adres en kunnen e-mails in onze spam terechtkomen. Stuurt u toch liever een brief (aan: Stichting Terre des Hommes, Zoutmanstraat 42-44, 2518 GS Den Haag) of e-mail (service@tdh.nl) vermeld dan altijd uw naam, volledige adresgegevens, rekeningnummer en reden van opzegging. Alle opzeggingen worden door ons bevestigd. Houd dit alstublieft goed in de gaten.