Optimaal belastingvoordeel: nu heel eenvoudig via een periodieke schenking!

U kunt nu heel eenvoudig uw giften volledig aftrekbaar maken van uw belastbaar inkomen. Zo kunt u meer kinderen helpen zonder dat het u meer kost. Een notaris is hiervoor niet nodig. Bovendien geldt er geen minimum of maximum bijdrage om te profiteren van maximaal belastingvoordeel.

Belastingvoordeel!

Belastingvoordeel! Als u uw donatie vastlegt in een periodieke schenking, dan betaalt de Belastingdienst tot maar liefst 52% mee aan uw gift. Normaal gesproken zijn alleen donaties aan goede doelen van de belasting aftrekbaar, als die hoger zijn dan één procent van uw inkomen. Als u uw donatie vooraf vastlegt in een periodieke schenking, dan zijn al deze giften aftrekbaar van de belasting. De exacte hoogte van uw teruggave is afhankelijk van uw leeftijd en inkomen. Bereken uw teruggave met de Schenkcalculator.

09105f0.jpg  Michiel de Jong, 30 jaar, leraar basisschool: 

Betrokkenheid en een sterk gevoel voor gerechtigheid: dat zijn mijn drijfveren om te doneren. Vanaf begin dit jaar schenk ik periodiek aan Terre des Hommes. Ik heb mijn bijdrage verhoogd, maar dankzij het interessante belastingvoordeel kost dat mij geen extra geld. Ik vind het ook ideaal dat dit gemakkelijk te regelen is.

Nu heel eenvoudig!

De enige voorwaarde van periodiek schenken is dat u gedurende minimaal vijf jaar een vaste bijdrage schenkt en dit vooraf vastlegt in een overeenkomst. De overeenkomst met Terre des Hommes kan eenvoudig direct online worden vastgelegd of door de overeenkomst te downloaden, in te vullen en per post te versturen. Binnen een week ontvangt u uw exemplaar ondertekend van ons terug. Deze kunt u gebruiken voor uw belastingaangifte.

Download de toelichting >>

U kunt het ingevulde en ondertekende formulier sturen naar service@tdh.nl of per post naar:

      Terre des Hommes,
      t.a.v. Ingrid Broelman
      Antwoordnummer 61255
      2506 WB Den Haag.

Binnen enkele werkdagen ontvangt u uw exemplaar ondertekend van ons terug. 

Let op: Giften die u heeft gedaan voor het sluiten van de overeenkomst, tellen niet mee als periodieke gift. Uw eventuele huidige incasso wordt automatisch stopgezet.

Een voorbeeld

Een donateur met een jaarinkomen van € 30.000 geeft elk jaar € 100 aan Terre des Hommes. Dat is te weinig om van de belasting af te kunnen trekken. De donateur besluit daarom Terre des Hommes te gaan steunen met een periodieke schenking en verhoogt zijn bijdrage naar € 173 per jaar. Omdat hij in de belastingschijf van 42% valt, krijgt hij dankzij zijn overeenkomst namelijk € 73 terug van de Belastingdienst. Daardoor betaalt hij nog steeds € 100 (netto) per jaar, terwijl Terre des Hommes meer kinderen kan helpen.

Hoeveel doneert u gratis extra?

Bereken hoeveel u gratis extra kunt doneren.

Elke euro, goed besteed!

Terre des Hommes beschikt over de zogenaamde ‘ANBI-status’. Dit betekent dat Terre des Hommes als erkend goed doel geen belasting betaalt over uw gift. Elke euro die u aan ons schenkt, wordt rechtstreeks gebruikt om kinderuitbuiting een halt toe te roepen.  

Vragen?

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de overeenkomst, wilt u het formulier liever per post ontvangen of heeft u aanvullende vragen over periodiek schenken, neem dan contact op met Ingrid Broelman via 070 310 50 17 of via service@tdh.nl t.a.v. Ingrid Broelman. Ook als u er de voorkeur aan geeft om via een notariële akte te schenken - bijvoorbeeld bij bedragen vanaf 1.000 euro per jaar - helpt zij u graag verder.

Share this: