PR coördinator Groningen (vrijwilligerswerk)

Terre des Hommes Groningen zoekt een PR-coördinator.

Taken en werkzaamheden:

Het mede met het bestuur bepalen en uitvoeren van PR-beleid, waaronder:

  • organiseren van evenementen
  • de winkel en het doel van Terre des Hommes door middel van free publicity in diverse media onder de aandacht brengen (zoals het opstellen van persberichten)
  • de winkel en het doel van Terre des Hommes onder de aandacht brengenvan sponsoren (bedrijven, overheden, particulieren). Onder andere door deze te benaderen
  • (eventueel werven en) aansturen van enkele PR-medewerkers. Deze helpen de coördinator bij het realiseren van (bovenstaande) doelstellingen
  • deelnemen aan bestuurs / winkel / vrijwilligersvergaderingen (ongeveer 1 keer per maand, 's avonds)
  • leiden van PR-overleg (4x per jaar) met PR-medewerkers en anderen
  • andere taken

Terre des Hommes zet zich in om kinderuitbuiting te stoppen. We voorkomen dat kinderen worden uitgebuit, halen kinderen uit uitbuitingssituaties en zorgen dat deze kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. We werken altijd samen met lokale project partners en zijn actief in 17 landen.

Het betreft vrijwilligerswerk. Er wordt door Terre des Hommes geen vergoeding (anders dan voor de functie aan te schaffen benodigdheden of diensten) voor onkosten verstrekt.

Geef in uw sollicitatiebrief een aantal door u gedane handelingen weer, waaruit blijkt dat u voldoet aan de gestelde eisen.

Achtergrondinformatie: Het verwerven van inkomsten ten behoeve van programma's voor kinderen in ontwikkelingslanden door het bedrijven van een nette inbrengwinkel en het werken in een plezierige omgeving. Verkoop van uitsluitend in goede staat verkerende nieuwe en tweedehandsartikelen. Dit vindt plaats in de eigen winkel van Terre des Hommes Groningen in de Floresstraat 7.

Voor meer informatie over de vacture kunt u bellen met Marianne Kruijswijk, telefoonnummer 06 - 233 93 025

Share this: