'Back to the Future'

'Back to the Future'

21.700 vluchtkinderen en lokale kwetsbare kinderen kregen onderwijsondersteuning

Honderdduizenden vluchtkinderen uit Syrië wachten in Libanon en Jordanië tot het vrede wordt en ze weer terug kunnen naar hun huis. De meesten hebben een enorme leerachterstand en kunnen niet naar school  Ze zijn extra kwetsbaar voor uitbuiting, zoals kinderhandel en kinderarbeid.

back_to_the_future_logo_2017.png

Achtergrond

Meer dan 450.000 Syrische vluchtkinderen in Libanon en meer dan 240.000 in Jordanië zijn tussen 3 en 18 jaar; 60% van deze kinderen gaat niet naar school. Een hele generatie groeit daardoor op zonder veel hoop op een betere toekomst: onderwijs is cruciaal voor de gezonde ontwikkeling van deze kinderen. Met financiële steun van het EU Madad Trust Fund van de Europese Unie is het project ‘Back to the Future’ gestart door 2 Nederlandse organisaties en 2 Italiaanse organisaties: Terre des Hommes Nederland, War Child Holland, AVSI en Terre des Hommes Italië. Dit 3-jarig project (2016-2019) stelt meer dan 21.700 vluchtkinderen in Libanon en Jordanië in staat om weer naar school te gaan. Zo worden de gevolgen van de Syrische crisis voor de meest kwetsbare vluchtkinderen, hun families en de gastlanden verlicht. Want terug naar school, is terug naar de toekomst.

Doel

Het project Back to the Future draagt bij aan het initiatief van de internationale gemeenschap om Syrische vluchtkinderen naar school te laten gaan, onder de naam RACE: Reaching All Children with Education Initiative. Ook past het naadloos in het Lebanon Crisis Response Plan (LCRP) van de Libanese overheid, dat formele en informele onderwijsactiviteiten ondersteunt voor kleuters en schoolgaande kinderen.

 

 

Aanpak

Wat doet ‘Back to the future’ voor vluchtkinderen?

De activiteiten van het project zijn divers, zoals:

 • Voorschoolse ontwikkelingsprogramma’s voor kinderen tussen 3 en 5 jaar oud;
 • Les in basis taal-, schrijf- en rekenvaardigheden voor voor kinderen tussen 10 en 14 jaar oud, veel kinderen hebben een leerachterstand, omdat ze een of meer jaren onderwijs hebben gemist;
 • Taallessen Engels en Frans (in Libanon) om kinderen tussen de 7 en 14 jaar oud voor te bereiden op het onderwijs; het onderwijs in Libanon is in het Engels en Frans, terwijl het onderwijs in Syrië in het Arabisch is. Kinderen kunnen dus niet zonder meer de lessen volgen;
 • Huiswerkbegeleiding voor kinderen tussen 7 en 14 jaar oud;
 • Psycho-social support (PSS) activiteiten voor kinderen tussen de 7 en 14 jaar en hun begeleiders; 
 • Herstel van schoolfaciliteiten, zodat ze voldoen aan de minimumeisen voor onderwijs aan kinderen;

Als onderdeel van het project worden verschillende scholen gerenoveerd om ze gereed te maken voor de activiteiten. Een ander belangrijk element voor het succes van het project is schooltransport. Veel families hebben geen geld voor het vervoer van hun kinderen naar school. Daarom is het transport van en naar school geregeld, waardoor een groter aantal kinderen naar school kan.


 

Resultaten

Libanon (laatst geupdate op juni 2019)

 • 19,022 kinderen hebben aan onze onderwijsactiviteiten deelgenomen.
 • 10,915 kinderen hebben aan onze informele onderwijsactiviteiten deelgenomen.
 • 8,107 kinderen hebben gebruik gemaakt van onze onderwijsondersteunende activiteiten.
 • 6,412 kinderen zijn doorverwezen naar formeel onderwijs.
 • 57,363 mensen werden huisbezoeken met informatie over informele en formele onderwijs mogelijkheden in hun gemeenschappen bereikt.
 • 591 leraren en vrijwilligers zijn in kinderbescherming, eerste hulp en recreatieve vaardigheden getraind.

Jordanië (laatst geupdate op juni 2019)

 • 15 scholen zijn opgeknapt door herstelwerkzaamheden. 
 • 2,700 kinderen hebben zich voor onze onderwijsactiviteiten aangemeld
 • 44 leraren en onderwijskundigen zijn getraind.