Coalitie tegen seksuele kinderuitbuiting

Coalitie tegen seksuele kinderuitbuiting

De Coalitie tegen seksuele kinderuitbuiting richt zich op het terugdringen van seksuele uitbuiting van kinderen en licht verstandelijke beperkte slachtoffers tot en met 23 jaar in Nederland. Terre des Hommes, het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel, Fier en Defence for Children – ECPAT hebben hun krachten gebundeld met als doel: structurele verandering bewerkstelligen.

Achtergrond

Preventie en bescherming van minderjarige slachtoffers staan centraal, zodat ieder kind in Nederland veilig kan opgroeien zonder te hoeven vrezen voor seksuele uitbuiting.

Het doel is dat ieder kind in Nederland veilig kan opgroeien zonder te hoeven vrezen voor seksuele uitbuiting. Bij de aanpak wordt ook ingezet op de vervolging en bestraffing van daders en samenwerking gezocht met alle relevante (keten)partners.

De coalitie wordt onder meer ondersteund door de Nationale Postcode Loterij, Adessium en Stichting Janivo.

269.jpg
foto's Dirk W. de Jong

Resultaten

Rapport 'Aangifte doe je niet'

Onlangs bracht het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) het rapport ‘Aangifte doe je niet’ naar buiten. De resultaten van het onderzoek naar de aangiftebereidheid onder minderjarige Nederlandse slachtoffers van seksuele uitbuiting leidden niet alleen tot Kamervragen, ook de landelijke pers (NRC, Volkskrant, Telegraaf, RTL Nieuws) pikte het nieuws groot op. > Lees hier een opinie artikel in Trouw over de strijd tegen mensenhandel.
Op basis van de bevindingen van de onderzoekers zullen het CKM, de politie en het Openbaar Ministerie gezamenlijk werk maken van de aanbevelingen door een proeftuin te starten voor het verbeteren van het aangifteproces. Zo zal er gekeken worden naar de mogelijkheid om een forensisch psycholoog in te zetten om het slachtoffer te horen.

Wetsvoorstel Computercriminaliteit III aangenomen

Eind juni stemde de Eerste Kamer in met een wetsvoorstel waardoor het aansturen op een seksdate met een ‘virtuele creatie van een persoon onder de achttien jaar’ strafbaar wordt. Voor Watch Nederland, onderdeel van het programma  Systemic Change, belangrijk nieuws, omdat nog effectiever kan worden opgetreden tegen de handel in minderjarigen voor seks. De nieuwe wet maakt inzet van de lokpuber door politie mogelijk. Politie probeerde deze methodiek al uit, maar de rechter oordeelde dat het benaderen van een virtuele minderjarige voor seks, in tegenstelling tot een echt persoon, geen strafbaar feit oplevert. Dat wordt nu dus anders. Tot op heden kregen klanten die, nadat hen was aangegeven dat de prostituee in de advertentie eigenlijk minderjarig was, via Watch Nederland slechts een waarschuwing als zij de seksafspraak toch wilden doorzetten. Maar nu is het mogelijk om hen strafrechtelijk te laten vervolgen, evenals pooiers die proberen een lokpuber te ronselen.

Meer dan 200 toerismeprofessionals getraind

Prostitutie is de afgelopen jaren voor een groot deel verschoven naar het internet, met name wanneer het minderjarigen betreft. Daarmee is de prostitutie verder weggezakt in de schemer van de illegaliteit; digitale contacten zijn moeilijker traceerbaar. Door de daling van het aantal seksclubs, bordelen en ramen vindt prostitutie vaker plaats in onder andere vakantiewoningen en hotels. In de praktijk is dat best ingewikkeld om illegale prostitutie te signaleren: door het hele land worden dagelijks duizenden mensen ingecheckt. Met trainingen aan toerismepersoneel maakt Defence for Children – ECPAT, als onderdeel van het programma Systemic Change, het personeel van hotels en vakantieparken bewust van de signalen van illegale prostitutie. Medewerkers kunnen zo actief bijdragen aan het signaleren en voorkomen van seksuele uitbuiting van minderjarigen. In het eerste half jaar van 2018 zijn in totaal 249 toerismeprofessionals getraind. In september wordt er aanvullend een e-learning gelanceerd voor receptiemedewerkers, technische dienst en schoonmaakpersoneel.