Down to Zero

Down to Zero Terre des Hommes Ronald de Hommel Seksuele uitbuiting van kinderen

Wereldwijd zijn twee miljoen kinderen slachtoffer van commerciële seksuele uitbuiting. In een alliantie genaamd ‘Down to Zero’ werken Terre des Hommes (lead), Plan International Nederland, Defence for Children - ECPAT, Free a Girl en ICCO Cooperation samen om commerciële seksuele uitbuiting in tien landen in Azië en Latijns Amerika uit te bannen in 2020. Down to Zero wordt uitgevoerd in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het 5-jarig programma (2016-2020) stelt kinderen en jongeren in staat zelf voor hun rechten op te komen, helpt gemeenschappen hun kinderen beter te beschermen tegen commerciële seksuele uitbuiting en verbetert en implementeert relevante beleid en wet- en regelgeving in de tien landen. Ook werkt de alliantie samen met het bedrijfsleven, bijvoorbeeld in de toeristische sector.

De tien landen waar Down to Zero actief is, zijn: India, Thailand, Indonesië, Filippijnen, Dominicaanse Republiek, Brazilië, Bolivia, Nicaragua, Colombia en Peru. 

Bekijk hier ook de Down to Zero website. 

Achtergrond

Achtergrond

Wereldwijd zijn twee miljoen kinderen slachtoffer van commerciële seksuele uitbuiting. In veel gevallen van seksuele uitbuiting gaat het om meisjes en jonge vrouwen. De omgeving waaruit ze afkomstig zijn bieden lang niet altijd bescherming: vrouwen en meisjes worden vaak als ondergeschikt gezien. Daar komt bij dat in veel landen de wetgeving om hen te beschermen niet op orde is. Ook in vluchtelingenkampen en tijdens grote evenementen zoals het WK voetbal zijn meisjes uiterst kwetsbaar voor seksuele uitbuiting. Doordat steeds meer mensen toegang hebben tot internet wordt het probleem ook daar steeds groter. Volgens schattingen zijn op elk moment van de dag 750.000 mannen online op zoek naar seks met minderjarigen.

wordmark_down_to_zero_320_x_240.jpg            en_2016_joint_logos_down_to_zero.png

Doelen

Het Down to Zero programma richt zich op vier strategische doelen om commerciële seksuele uitbuiting van kinderen in tien landen uit te bannen:

  • Slachtoffers en kinderen die kwetsbaar zijn om seksueel te worden uitgebuit, zijn in staat om zelf op te komen voor hun rechten en daarmee zichzelf te beschermen tegen seksuele uitbuiting doordat ze signalen van seksuele uitbuiting herkennen en hier melding van maken. Ook hebben ze een actieve rol in het vergroten van de aandacht voor de problematiek, onder meer onder leeftijdsgenootjes, en in besluitvorming
  • De omgeving waar kinderen in opgroeien is veiliger, biedt een betere bescherming aan slachtoffers  en voorkomt dat kinderen (opnieuw) slachtoffer worden door het algemeen publiek bewust te maken van de gevolgen van commerciële seksuele uitbuiting van kinderen en daarbij de taboe en schaamte rondom deze problematiek aan te kaarten
  • Overheden en de rechterlijke macht passen beleid, actieplannen en protocollen toe om commerciële seksuele uitbuiting van kinderen te bestrijden - en maken hier ook geld voor vrij - door lobby, capaciteitsopbouw, het pleiten voor vervolging van daders en het leveren van een bijdrage aan goede mechanismen om slachtoffers naar de juiste hulp door te verwijzen en hun voortgang in de gaten te houden
  • Marktleiders of branche verenigingen uit het bedrijfsleven (toerisme, ICT, transport en mijnbouw) zijn actief betrokken bij de bescherming van kinderen tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen door onder meer lobby en het meewerken aan beleid omtrent gedragscodes

Aanpak

De Down to Zero alliantie pakt commerciële seksuele uitbuiting van kinderen in tien landen aan door:

  • kinderen en jongeren in staat te stellen zelf voor hun rechten op te komen
  • gemeenschappen te helpen hun kinderen beter te beschermen tegen commerciële seksuele uitbuiting
  • relevante beleid en wet- en regelgeving in de tien landen te verbeteren en implementeren
  • samen te werken met het bedrijfsleven om bijvoorbeeld in de toeristische sector seksuele uitbuiting van kinderen te voorkomen en aan te pakken

Onderstaande video illustreert hoe er vanuit de Down to Zero alliantie op basis van bepaalde principes effectief met de private sector samengewerkt wordt.