Girls Advocacy Alliance

Girl's Advocacy Alliance Terre des Hommes

De Girls Advocacy Alliance zet zich in voor de bestrijding van geweld tegen meisjes en jonge vrouwen en het vergroten van hun economische participatie in ontwikkelingslanden. Geweld en economische uitsluiting zijn namelijk nauw met elkaar verbonden. Vooral door kindhuwelijken, seksueel geweld, vrouwenhandel, en de ergste vormen van kinderarbeid vallen meisjes massaal uit in het voortgezet en beroepsonderwijs. Hun kans ooit nog een ‘fatsoenlijke’ baan te krijgen is minimaal. En omgekeerd; zonder inkomen en zelfstandigheid, zijn ze kwetsbaarder voor geweld.   

 

 

Achtergrond

 

 

 

Een 13-jarig Ethiopisch meisje dat moet stoppen met school, wordt uitgehuwelijkt aan een man van 39 en zwanger raakt. Het 12-jarige huisslaafje Amani dat werkt voor een Keniaanse familie en seksueel wordt misbruikt. De Cambodjaanse Chan die via een menshandelaar met een vals identiteitsbewijs naar Maleisië werd gestuurd waar zij werd gedwongen om te werken als dienstmeisje. Slechts drie van de vele meisjes uit ontwikkelingsslanden die niet naar school gaan om aan een betere toekomst te werken, maar slachtoffer zijn van geweld en economische uitsluiting. 

De Girls Advocacy Alliance is een initiatief Plan Nederland, Defence for Children Nederland-ECPAT en Terre des Hommes. De alliantie pakt geweld tegen meisjes en jonge vrouwen aan realiseert (economische) kansen voor hen door lobby en beïnvloeding. Sinds januari 2016 voert de alliantie een vijfjarig programma uit dat wordt gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gehele programma vindt plaats in 10 landen. Terre des Hommes neemt deel aan het programma in 6 landen.

Doelen

Het Girls Advocacy Alliance Programma richt zich op vier strategische doelen om geweld en economische uitsluiting van meisjes en jonge vrouwen uit te bannen: 

 • door er voor te zorgen dat invloedrijke leiders ​van de lokale gemeenschap (b.v. religieuze leiders, bekende artiesten) waarden en normen uitdragen die meisjes in een positief daglicht brengen en hun ontwikkeling in de maatschappij stimuleren. Deze lokale maatschappelijke leiders geven het goede voorbeeld door dit ook in eigen praktijk toe te passen.
 • door maatschappelijke organisaties en netwerken zo te beïnvoeden dat zij de actieve naleving van beleid gericht op het bestrijden van geweld tegen meisjes en economische uitbuiting aanjagen.  
 • te stimuleren dat het bedrijfsleven actief werkt aan de bestrijding van geweld tegen meisjes in hun bedrijfsketen. Ze zorgen voor meer veilige werkplekken en betere werkomstandigheden voor meisjes.
 • door effectievere uitvoering van wetgeving en overheidsbeleid ter bescherming van meisjes en jonge vrouwen.​

Aanpak

De Girls Advocacy Alliance pakt geweld en ecomische uitsluiting tegen meisjes en jonge vrouwen op de volgende manieren aan:

 • Capaciteitsopbouw bij maatschappelijke organisaties, met name organisaties gericht op jonge vrouwen, met als doel om ambtenaren, het bedrijfsleven en het algemene publiek te beïnvloeden. 
 • Deze maatschappelijke organisaties voeren in hun eigen landen campagne. Ze beïnvloeden ook regionale organen zoals de African Union.
 • Wij doen dat zelf ook in ons eigen land en ten aanzien van de naleving van internationale wetgeving. 

Resultaten

Resultaten 2016

Ingrijpende veranderingen in wet- en regelgeving, normen en waarden kosten tijd. Toch zijn al een aantal tekenen gesignaleerd van belangrijke positieve veranderingen als gevolg van, onder andere, GAA-activiteiten. Een aantal resultaten:

 • GAA-partners gingen met lokale, traditionele en religieuze leiders in gesprek om gender-gerelateerd geweld en economische uitsluiting hoger op de agenda te krijgen; In Noord-Gondar in Ethiopië bijvoorbeeld besteden religieuze leiders nu tijdens hun diensten in kerken en moskeeën aandacht aan de risico’s van kinderhandel.
 • Er zijn veel lokale organisaties en (jongeren)groepen die met steun van GAA-partners in actie kwamen om meer draagvlak te creëren voor de rechten en positie van meisjes en jonge vrouwen; kinderrechtenactivisten in Cebu op de Filippijnen ontwikkelden een gezamenlijk actieplan en startten een gezamenlijke Facebookpagina en een chatgroep en in Nairobi, Kenia werken 35 gender werkgroepen voortaan actief samen aan de preventie van seksueel geweld.
 • Overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties besteedden meer aandacht aan gender-gerelateerd geweld en economische uitsluiting; de Oegandese overheid bijvoorbeeld, ontwikkelde een nationaal beleid en een actieplan om gender-gerelateerd geweld uit te bannen. Ook kwam er een media strategie, in samenwerking met het Ministerie van Gender, Arbeid en Sociale Ontwikkeling.
 • Ook enkele bedrijven leken al meer belang te hechten aan deze onderwerpen. Er is gebouwd aan contacten met bedrijven en ondernemingen; in de stad Oromoc op de Filippijnen hebben 21 bedrijven regels en beleid ontwikkeld om vrouwelijke medewerkers gelijke kansen te geven, en hen beter te beschermen tegen gender-gerelateerd geweld.
 • Er zijn gunstige veranderingen in wetgeving en beleid doorgevoerd, zowel door lokale leiders als door overheidsinstanties; de Liberiaanse overheid heeft GAA-partners uitgenodigd om bij te dragen aan de formulering van een nationaal beleid op het gebied van kinderbescherming en kinderrechten en in Telfetit in Ethiopië werd een lokale verordening aangepast en uitgebreid met artikelen over kindhuwelijken en vrouwenbesnijdenis.
 • Er zijn voorbeelden van verbeterde uitvoering en opvolging van bestaande wetten en beleid; in Ethiopië zijn anti-HTP (Harmful Traditional Practices) comités opgericht, bestaande uit leerkrachten, politie agenten en gerechtelijke ambtenaren.
 • De Girls Advocacy Alliance stelt gender-gerelateerd geweld en economische uitsluiting ook in internationale fora aan de kaak; mede dankzij de inspanningen van GAA partners riep de Afrikaanse Unie het afgelopen jaar lidstaten op om actieplannen in te dienen voor de bestrijding van kindhuwelijken en de versterking van leiderschapskwaliteiten van meisjes en jonge vrouwen.