Girls Advocacy Alliance

Girl's Advocacy Alliance Terre des Hommes

De Girls Advocacy Alliance zet zich in voor de bestrijding van geweld tegen meisjes en jonge vrouwen en het vergroten van hun economische participatie in ontwikkelingslanden. Geweld en economische uitsluiting zijn namelijk nauw met elkaar verbonden. Vooral door kindhuwelijken, seksueel geweld, vrouwenhandel, en de ergste vormen van kinderarbeid vallen meisjes massaal uit in het voortgezet en beroepsonderwijs. Hun kans ooit nog een ‘fatsoenlijke’ baan te krijgen is minimaal. En omgekeerd; zonder inkomen en zelfstandigheid, zijn ze kwetsbaarder voor geweld.   

 

 

Achtergrond

 

Een 13-jarig Ethiopisch meisje dat moet stoppen met school, wordt uitgehuwelijkt aan een man van 39 en zwanger raakt. Het 12-jarige huisslaafje Amani dat werkt voor een Keniaanse familie en seksueel wordt misbruikt. De Cambodjaanse Chan die via een menshandelaar met een vals identiteitsbewijs naar Maleisië werd gestuurd waar zij werd gedwongen om te werken als dienstmeisje. Slechts drie van de vele meisjes uit ontwikkelingsslanden die niet naar school gaan om aan een betere toekomst te werken, maar slachtoffer zijn van geweld en economische uitsluiting. 

De Girls Advocacy Alliance is een initiatief Plan Nederland, Defence for Children Nederland-ECPAT en Terre des Hommes. De alliantie pakt geweld tegen meisjes en jonge vrouwen aan realiseert (economische) kansen voor hen door lobby en beïnvloeding. Sinds januari 2016 voert de alliantie een vijfjarig programma uit dat wordt gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gehele programma vindt plaats in 10 landen. Terre des Hommes neemt deel aan het programma in 6 landen.

Doelen

Het Girls Advocacy Alliance Programma richt zich op vier strategische doelen om geweld en economische uitsluiting van meisjes en jonge vrouwen uit te bannen: 

  • door er voor te zorgen dat invloedrijke leiders ​van de lokale gemeenschap (b.v. religieuze leiders, bekende artiesten) waarden en normen uitdragen die meisjes in een positief daglicht brengen en hun ontwikkeling in de maatschappij stimuleren. Deze lokale maatschappelijke leiders geven het goede voorbeeld door dit ook in eigen praktijk toe te passen.
  • door maatschappelijke organisaties en netwerken zo te beïnvoeden dat zij de actieve naleving van beleid gericht op het bestrijden van geweld tegen meisjes en economische uitbuiting aanjagen.  
  • te stimuleren dat het bedrijfsleven actief werkt aan de bestrijding van geweld tegen meisjes in hun bedrijfsketen. Ze zorgen voor meer veilige werkplekken en betere werkomstandigheden voor meisjes.
  • door effectievere uitvoering van wetgeving en overheidsbeleid ter bescherming van meisjes en jonge vrouwen.​

Aanpak

De Girls Advocacy Alliance pakt geweld en ecomische uitsluiting tegen meisjes en jonge vrouwen op de volgende manieren aan:

  • Capaciteitsopbouw bij maatschappelijke organisaties, met name organisaties gericht op jonge vrouwen, met als doel om ambtenaren, het bedrijfsleven en het algemene publiek te beïnvloeden. 
  • Deze maatschappelijke organisaties voeren in hun eigen landen campagne. Ze beïnvloeden ook regionale organen zoals de African Union.
  • Wij doen dat zelf ook in ons eigen land en ten aanzien van de naleving van internationale wetgeving. 

Resultaten

We zijn de voorbereidingen aan het treffen voor een successvolle uitvoering van dit programma. Het programma start 1 juli 2016.