Kinderarbeid in Azië

Kinderarbeid in Azië Terre des Hommes

In Azië leven meer dan een half miljard mensen onder de armoedegrens. Armoede is dan ook een van de belangrijkste redenen dat kinderarbeid daar zoveel voorkomt. Ook beschouwen Aziaten kinderarbeid vaak als iets vanzelfsprekends. Kinderarbeid heeft grote gevolgen. Kinderen lijden er lichamelijk en geestelijk onder. Ze gaan niet naar school, of presteren op school minder. Dat minimaliseert hun kansen, waardoor ze zich ook wanneer ze zelf volwassen zijn niet aan hun armoede kunnen ontworstelen. Ongeveer 41 miljoen kinderen in Azië zijn dagelijks aan het werk. Wij richten ons met dit programma op kinderen die zeer zwaar en gevaarlijk werk doen. Het tegengaan van kinderarbeid in de micamijnen in India is een van onze grote projecten.

Achtergrond

In Azië leven meer dan een half miljard mensen onder de armoedegrens. Armoede is dan ook een van de belangrijkste redenen dat kinderarbeid daar zoveel voorkomt. Ook beschouwen Aziaten kinderarbeid vaak als iets vanzelfsprekends. Maar de landen in deze regio verschillen politiek en economisch erg van elkaar, waardoor de specifieke oorzaken van kinderarbeid (en de maatregelen die ertegen worden genomen) ook van elkaar verschillen. Wat de oorzaken ook zijn: kinderarbeid heeft grote gevolgen. Kinderen lijden er lichamelijk en geestelijk onder. Ze gaan niet naar school, of presteren op school minder. Dat minimaliseert hun kansen, waardoor ze zich niet aan hun armoede kunnen ontworstelen.

Doelen

Wat willen we bereiken?

 • 94.360 kinderen en gemeenschappen krijgen voorlichting over de gevaren van kinderarbeid.
 • 24.513 slachtoffers en kwetsbare kinderen krijgen de kans om een (vak)opleiding te volgen.
 • 10.449 kinderen krijgen juridische hulp.
 • 4.873 medewerkers van politie, justitie en andere overheidsinstanties leren wat kinderarbeid precies inhoudt en wat ze ertegen kunnen doen.
 • 14.597 kinderen worden uit hun arbeidssituatie gered en krijgen hulp.

Aanpak

Samen met onze lokale partners in India, Bangladesh, Nepal en de Filipijnen pakken we de ergste vormen van kinderarbeid aan. Dit doen we door:

1. Het beschermen van kinderen. We voorkomen dat ze worden uitgebuit en helpen slachtoffers van kinderarbeid. Naast opvang en hulp krijgen zij de kans om weer naar school te gaan, of om een vakopleiding te volgen als ze daarvoor oud genoeg zijn. 

2. Ouders/verzorgers en gemeenschappen voorlichting geven over de gevaren van kinderarbeid en het belang van onderwijs.

3. Ouders/verzorgers hulp bieden bij het creëren van nieuwe bestaansmiddelen en betere werkafspraken, zodat hun inkomen stijgt en hun kinderen niet hoeven te werken.

4. Kinderen helpen uit de situatie van kinderarbeid te stappen met medische, psychosociale  en juridische hulp. 

5. Medewerkers van politie, justitie en andere overheidsinstanties leren wat kinderarbeid precies inhoudt en wat ze ertegen kunnen doen.

6. Bij lokale en nationale autoriteiten lobbyen voor de uitvoering van wetten tegen kinderarbeid, zodat bedrijven en families stoppen met het uitbuiten van minderjarigen. Daarnaast stimuleren we overheden meer geld uit te trekken voor het toepassen van wetten tegen kinderarbeid.

7. Het voeren van mediacampagnes tegen kinderarbeid en voor het bieden van alternatieven. 

8. Samen te werken met lokale en internationale organisaties, zodat zij een goed beleid ontwikkelen met betrekking tot kinderarbeid. Samen kunnen we op deze manier het beleid van overheden beïnvloeden.

9. Bedrijven te informeren over kinderarbeid, te ondersteunen bij het controleren van kinderarbeid en arbeidsomstandigheden in hun eigen productieketen en nieuwe bedrijven aan te moedigen deze controles op te zetten, zodat gezinnen voldoende inkomen ontvangen en kinderen beschermd worden.

Resultaten

Een beknopt overzicht van de resultaten in 2018

 • 816 kinderen zijn gered uit uitbuitingssituaties en opgevangen door hulpverleners;
 • 384 kinderen zijn opgeleid tot ‘agent of change’ waardoor ze beter voor zichzelf en andere op kunnen komen, bijvoorveeld in kinderclubs en op school; 
 • 41.187 kinderen en gemeenschapsleden hebben deelgenomen aan bewustwordingsactiviteiten; 
 • 2.188 gezinnen met kinderen krijgen ondersteuning bij (voorlichting over) inkomstengenererende activiteiten; 
 • 8.084 kinderen gaan naar school; 
 • 7 kinderen krijgen juridische ondersteuning; 
 • 54 maatschappelijke organisaties hebben deelgenomen aan netwerken die promotie van kinderrechten nastreven.