Kinderarbeid in Azië

Kinderarbeid in Azië Terre des Hommes

In landen als Bangladesh, Cambodja, India, Indonesië, Myanmar, Laos en de Filipijnen komt kinderarbeid erg veel voor. Ongeveer 41 miljoen kinderen werken. Voor kinderen tussen de 5 en 11 jaar betekent dit dat ze minimaal een uur per week een betaalde baan hebben, of meer dan 28 uur per week meewerken in het huishouden. Kinderen tussen de 12 en 14 doen minimaal veertien uur per week betaald werk, of werken meer dan 28 uur per week in het huishouden. Bijna de helft van de werkende kinderen is meisje.

Wij richten ons met dit programma op kinderen die zeer zwaar en vaak ook gevaarlijk werk doen. Daaronder vallen de ergste vormen van kinderarbeid, zoals slavernij (inclusief zwaarhuishoudelijk werk), het gebruik van kinderen in illegale activiteiten en werk dat de gezondheid en veiligheid van kinderen bedreigt. Deze praktijken treffen we bijvoorbeeld aan in kleding- en schoenfabrieken, op rubber- en suikerrietplantages, bij verwerkers van schaal- en schelpdieren en de vuurwerk- en entertainmentindustrie.

Achtergrond

In Azië leven meer dan een half miljard mensen onder de armoedegrens. Armoede is dan ook een van de belangrijkste redenen dat kinderarbeid daar zoveel voorkomt. Ook beschouwen Aziaten kinderarbeid vaak als iets vanzelfsprekends. Maar de landen in deze regio verschillen politiek en economisch erg van elkaar, waardoor de specifieke oorzaken van kinderarbeid (en de maatregelen die ertegen worden genomen) ook van elkaar verschillen. Wat de oorzaken ook zijn: kinderarbeid heeft grote gevolgen. Kinderen lijden er lichamelijk en geestelijk onder. Ze gaan niet naar school, of presteren op school minder. Dat minimaliseert hun kansen, waardoor ze zich niet aan hun armoede kunnen ontworstelen.

Doelen

Wat willen we bereiken?

 • 94.360 kinderen en gemeenschappen krijgen voorlichting over de gevaren van kinderarbeid.
 • 24.513 slachtoffers en kwetsbare kinderen krijgen de kans om een (vak)opleiding te volgen.
 • 10.449 kinderen krijgen juridische hulp.
 • 4.873 medewerkers van politie, justitie en andere overheidsinstanties leren wat kinderarbeid precies inhoudt en wat ze ertegen kunnen doen.
 • 14.597 kinderen worden uit hun arbeidssituatie gered en krijgen hulp.

Aanpak

Wij willen samen met onze lokale partners in India, Bangladesh, Nepal, Myanmar, Thailand, Laos, Cambodja, Indonesië en de Filipijnen de ergste vormen van kinderarbeid aanpakken. Onze aanpak is alsvolgt: 

Het voorkomen van kinderarbeid

We willen de hoofdoorzaken – armoede en een gebrek aan onderwijs – uit de weg ruimen, door kwetsbare kinderen en hun families te helpen. Kinderen kunnen naar school of een beroepsopleiding volgen en families krijgen kansen om hun inkomsten te vergroten (denk aan hulp bij het starten van een eigen bedrijf en het aanbieden van opleidingen). Daarnaast maken we de bevolking van de landen waarin we actief zijn via voorlichting bewust van de gevolgen van kinderarbeid en werken we samen met bedrijven, zodat die stoppen met (vooral) de ergste vormen van kinderarbeid.

Hulpverlening

Wij helpen kindarbeiders, zodat ze uit hun (uitbuitings)situatie kunnen stappen. Daarna geven we hen medische en psychologische hulp, opvang en juridische ondersteuning. We helpen hen ook bij hun terugkeer naar hun familie of gemeenschap, zorgen ervoor dat ze naar school kunnen en dat zij en hun families financiële ondersteuning krijgen.

Promotie en lobby

Wij en onze partners sporen landen aan om wetten en beleid te ontwikkelen die kinderarbeid tegengaan. Landen in Azië zijn verenigd in de ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) en SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation). Wij vragen deze samenwerkingsverbanden om afspraken op het gebied van kinderarbeid na te komen.

Daarnaast werken we samen met media, bekende personen en invloedrijke bedrijven. Gezamenlijk voeren we actie tegen kinderarbeid en oefenen we invloed uit op leiders van gemeenschappen, overheden en de bevolking.  We stimuleren hen om na te denken over alternatieven voor kinderarbeid.

Rechtshulp

We pleiten voor het aanpakken van daders van kinderarbeid en uitbuiting. Daarvoor is het nodig dat het rechtssysteem via bewustwordingscampagnes wordt versterkt en dat politie en justitie de juiste mensen en middelen in huis hebben voor de aanpak van dit probleem. We willen ook dat slachtoffers van kinderarbeid rechtsbijstand krijgen. Daarnaast geven we juridische ondersteuning aan kinderen in de rechtbank. 

Resultaten

In januari 2017 werd in Bangladesh een eenjarig programma gestart om de ergste vormen van kinderarbeid te bestrijden. Hieronder een greep uit de doelstellingen en resultaten tot dusver:

 • 317 slachtoffers van kinderarbeid werden per direct in veiligheid gebracht (doelstelling 300) 
 • 271 kindarbeiders ontvingen psychosociale ondersteuning (doelstelling 275)
 • 85 gevallen van (de ergste vormen van) kinderarbeid werden door gemeenschapsleden gerapporteerd (doelstelling 100)
 • 656 kinderen die risico liepen op (de ergste vormen van) kinderarbeid ontvingen technisch en beroepsonderwijs en -vorming (TVET) (doelstelling 275)
 • 206 gemeenschapsleden met kinderen die risico liepen op uitbuiting namen deel aan inkomsten-genererende activiteiten (doelstelling 125) 
 • 54.231 gemeenschapsleden namen deel aan voorlichtings- activiteiten over (de ergste vormen van) kinderarbeid (doelstelling 51.100)

Resultaten tweede helft 2017

Een greep uit de resultaten die we in 2017 met onze strijd tegen de ergste vormen van kinderarbeid bereikt hebben:› 

 • 265 ouders van kinderen die uitgebuit en misbruikt werden, namen deel aan voorlichtingsactiviteiten
 • › 22 particuliere organisaties ontvingen voorlichting om hun bewustzijn op het gebied van schending van kinderrechten te vergroten
 • › 51 maatschappelijke organisaties hebben hun organisatorisch beleid met betrekking tot kinderrechten vernieuwd
 • › 130 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties werden getraind op het gebied van kinderrechten en hoe deze te bevorderen. Ze werden ook geïnstrueerd hoe met de overheid samen te werken om kinderrechten te beschermen.
 • › 713 slachtoffers van kinderarbeid hebben onderwijs kunnen volgen
 • › 25 slachtoffers van kinderarbeid ontvingen juridische bijstand en advies

Resultaten eerste helft 2017

Een greep uit de resultaten van ons werk tegen kinderarbeid in Azië van januari tot en met juni 2017:

 • In Bangladesh zijn 208 kinderen direct gered uit situaties van de ergste vorm van kinderarbeid. Zij kregen indien nodig, een medische behandeling.
 • In Bangladesh hebben 82 leden van de gemeenschap met kinderen die kwetsbaar zijn voor uitbuiting deelgenomen aan inkomensgenererende activiteiten, zodat zij kunnen stoppen hun minderjarige kinderen aan het werk te zetten.
 • In India zijn 299 kinderen ingeschreven op school.
 • In Myanmar hebben 175 kinderen die kwetsbaar zijn voor de ergste vormen van kinderarbeid beroepsgerichte opleidingen ontvangen, en nog eens 150 kindarbeiders ontvingen psychosociale steun.
 • In Thailand zijn 420 jongeren getraind tot ‘agent of change’ om de ergste vorm van kinderarbeid in hun gemeenschap te bestrijden.
 • In de Filippijnen hebben in totaal 2554 leden van de gemeenschap met kinderen die kwetsbaar zijn voor uitbuiting, deelgenomen aan bewustwordingsactiviteiten.