Kindermisbruik in Oost-Afrika

Kindermisbruik in Oost-Afrika Terre des Hommes

In Oost-Afrika komt kindermishandeling veel voor. Dat gebeurt thuis, op school, of in het geval van kindarbeiders, op de werkplek. Ook kinderen die in tehuizen wonen zijn vaak het slachtoffer van mishandeling. Met dit programma richten we ons op een vorm van kindermishandeling met zeer ernstige gevolgen: seksueel misbruik en geweld. Het besnijden van meisjes valt hier ook onder.

Achtergrond

Oorzaken

Armoede is een belangrijke oorzaak van misbruik en geweld in Oost-Afrika, net als het feit dat maar weinig meisjes naar school gaan. Ook de in deze regio heersende opvattingen (meisjes tellen minder mee dan jongens) en tradities spelen een belangrijke rol. Het al genoemde besnijden van meisjes is daar een van, een andere traditie is die van de kindhuwelijken waarbij zeer jonge meisjes met veel oudere mannen moeten trouwen. Veel landen in Oost-Afrika kunnen weinig beginnen tegen de daders. Hun wetgeving is nog niet op orde, of ze hebben niet genoeg kennis, medewerkers of geld om ingevoerde wetten uit te voeren.

Gevolgen

Kindhuwelijken en tienerzwangerschappen zorgen er vaak voor dat meisjes niet meer naar school gaan.  Bovendien zijn zwangerschappen voor meisjes in Oost-Afrikaanse landen een belangrijke doodsoorzaak, omdat hun lichaam het krijgen van een kind vaak nog niet aankan. Ook lopen ze een groot risico op het krijgen van een hiv-infectie. Bovendien veroorzaken kindhuwelijken en besnijdenissen bij veel meisjes depressiviteit en post-traumatische stress.

Doelen

Om kindermisbruik in Oost-Afrika te stoppen richten we ons voornamelijk meisjes tussen de 12 en 18 jaar. Maar we sluiten jongens niet uit, want ook zij kunnen het slachtoffer zijn van seksueel misbruik en geweld.

Aanpak

In ons programma werken we nauw samen met (dorps)gemeenschappen, de overheden van beide landen en met justitie, zoals politieagenten en openbaar aanklagers. We voeren ons programma uit door:

 • Kinderen weg te halen uit situaties waarin sprake is van misbruik en geweld. We helpen hen met tijdelijk onderdak, medische en psychosociale zorg en rechtsbijstand.
 • Binnen gemeenschappen mee te werken aan het versterken van formele en informele kinderbeschermingssystemen
 • Bij overheden te pleiten voor het toepassen en navolgen van kindvriendelijke procedures. Samen met overheden ontwikkelen we betere systemen voor het identificeren en behandelen van slachtoffers.
 • Samen te werken met bijvoorbeeld bedrijven, zodat zij seksueel geweld en misbruik kunnen tegengaan.
 • Medewerkers van politie en justitie te leren hoe ze wetten beter kunnen toepassen. Ook trainen we hen in hoe ze het beste kunnen omgaan met slachtoffers, bijvoorbeeld tijdens verhoren.
 • Zoveel mogelijk te voorkomen dat kinderen in tehuizen belanden. We stimuleren het bieden van alternatieve zorg, zoals het plaatsen van kinderen bij familieleden of in pleeggezinnen.

Oorzaken wegnemen

We kunnen kinderen helpen die het slachtoffer zijn van seksueel misbruik en geweld, maar als we de oorzaken niet wegnemen blijft het dweilen met de kraan open. Vandaar dat we meewerken aan het uitbannen van kindhuwelijken, meisjesbesnijdenissen, seksueel geweld en tienerzwangerschappen. Daarvoor betrekken we leiders van gemeenschappen bij ons werk; als zij anders gaan denken over deze zaken, doen de leden van de gemeenschappen dat vaak ook. Ook maken we meisjes weerbaar. Ze leren voor zichzelf opkomen en we stimuleren hen om (weer) naar school te gaan.

Resultaten

Een greep uit de resultaten van ons werk tegen kindermisbruik in Oeganda en Tanzania van juli tot en met december 2016:

 • 1991 kinderen (1489 meisjes, 502 jongens) behoed voor diverse vormen van kindermisbruik.
 • 129 slachtoffers en kwetsbare meisjes geholpen om (weer) naar school te gaan.
 • 70 slachtoffers geassisteerd met rechtsbijstand (68 meisjes, 2 jongens).
 • 250 gezinnen geholpen met inkomensgenererende activiteiten.
 • 393 functionarissen van de lokale overheid en 356 vooraanstaande leden van de lokale gemeenschap getraind in kinderrechten en kinderbescherming.