Noodhulp voor kinderen

Noodhulp voor kinderen Terre des Hommes Foto: AFP 2016 /  Khalil Mazraawi

Oorlogen of natuurlijke rampen treffen ook kinderen. Deze kinderen hebben te maken met angst, honger, geweld of ziekten en zijn extreem kwetsbaar voor uitbuiting. Daarom verleent Terre des Hommes ook noodhulp, met de focus op de opvang en bescherming van kinderen en hun families.

Foto: AFP 2016/  Khalil Mazraawi 

Achtergrond

De oorzaak van noodsituaties waarvoor Terre des Hommes humanitaire hulp biedt is meestal een natuurramp, zoals de aardbeving in Nepal in 2015, of oorlogsgeweld zoals in het Midden-Oosten, de Oekraïne en Zuid-Soedan. Medische noodsituaties kunnen aanleiding zijn om in actie te komen, zoals de ebola-epidemie in West-Afrika, maar we kwamen ook in actie voor de hongersnood door aanhoudende droogte in Kenia en Zuid-Soedan. 

Doelen

In noodsituaties zijn kinderen extreem kwetsbaar

Terre des Hommes wil kinderen beschermen tegen uitbuiting. Juist in noodsituaties zijn kinderen bijzonder kwetsbaar om slachtoffer te worden van uitbuiting. Terre des Hommes streeft naar een gerichte en efficiënte bescherming van kinderen in noodsituaties. Waar mogelijk werken we daarbij zoveel mogelijk samen met andere, lokale organisaties.

Aanpak

De aanpak van Terre des Hommes is gericht op:

  • preventie van uitbuiting
  • kinderbescherming
  • onderwijs
  • gezondheidszorg

Wat doet Terre des Hommes?

Terre des Hommes biedt kindvriendelijke ruimtes, waar kinderen onder professionele begeleiding en in een veilige context kunnen spelen, hun trauma's uiten en verwerken. Ook kunnen de kinderen hier leren over kinderrechten, maar ook over praktische zaken zoals bijvoorbeeld hygiëne. Er is hierbij altijd psychosociale ondersteuning beschikbaar en indien nodig worden kinderen en hun ouders doorverwezen naar professionele psychologische hulp. Daarnaast biedt Terre des Hommes vaak voorlichting aan ouders en verzorgers, bijvoorbeeld over kinderrechten, maar ook over zaken als voeding en hygiëne.

Afhankelijk van de context kan het zijn dat de eerste prioriteit om kinderen een beschermde omgeving te bieden bijvoorbeeld de (her)bouw van scholen is, zoals na de aardbeving van Nepal, of de (her)bouw van waterputten (Zimbabwe) of medische posten (Guinee).

Samen sterker voor kinderen in noodsituaties

Terre des Hommes gelooft dat wij meer kinderen in nood kunnen helpen als wij samenwerken met andere organisaties. Alleen als wij zo goed mogelijk de krachten bundelen, kunnen wij de kinderen optimaal helpen. Daarom is Terre des Hommes lid van de Internationale Federatie Terre des Hommes en werken wij op het gebied van noodhulp intensief samen met onze zusterorganisaties om directe hulp te verlenen aan kinderen en hun families. Daarbij werken we ook samen met lokale organisaties. Binnen Nederland werkt Terre des Hommes samen met andere Nederlandse humanitaire organisaties binnen de Dutch Relief Alliance.

Giro555

Terre des Hommes is vaste deelnemer van Giro555. Bij uitzonderlijke rampen slaan de samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555 om geld in te zamelen voor de hulpverlening. Want samen redden we meer levens.

 

Resultaten

Wat hebben wij dankzij uw gift bereikt?

De afgelopen jaren verleende Terre des Hommes onder andere noodhulp in: