Seksuele uitbuiting van kinderen in Azië

Seksuele uitbuiting van kinderen in Azië Terre des Hommes

In Azië neemt het seksueel misbruik van kinderen toe. Dat gebeurt via internet en ter plekke, waarbij kindersekstoeristen en expats de daders zijn. Beide vormen van misbruik staan niet los van elkaar. Via internet kunnen sekstoeristen makkelijk contact leggen met kinderen en hun vertrouwen winnen (‘groomen’), voordat ze hen op hun plaats van bestemming opzoeken. Het werkt ook andersom: de toeristen kunnen na hun vakantie kinderen online blijven misbruiken via ‘live streaming’ en het maken en bekijken van kinderporno. 

Achtergrond

Doordat talloze kinderen in Azië erg arm zijn en vaak niet naar school gaan, zijn ze kwetsbaar voor misbruik en uitbuiting. Door goedkopere vluchten naar Azië en betere toegang tot internet neemt kindersekstoerisme en online kindermisbruik van kinderen in deze regio toe. Door een gebrek aan coördinatie en uitwisseling van informatie tussen autoriteiten komt er van handhaving en vervolging in de praktijk vaak weinig terecht. Weinig daders worden vervolgd voor hun misdaad en een meerderheid ontkomt aan zijn straf.  

Doelen

We richten ons op kinderen die het slachtoffer zijn van kindersekstoerisme en online misbruik, of die daar kwetsbaar voor zijn. Ook richten we ons in dit programma op hun families en gemeenschappen. De resultaten van ons programma moeten natuurlijk duurzaam zijn. Daarom betrekken we ook ministeries (zoals die van gezondheidszorg, onderwijs en justitie) en internationale en maatschappelijke organisaties, media, banken en toerisme- en ICT-bedrijven bij ons werk. Onze doelstellingen voor de komende drie jaar zijn: 

 • 11.000 kinderen en 20.000 volwassenen krijgen voorlichting over de gevaren van kindersekstoerisme en online seksueel misbruik.
 • 6.000 kinderen die risico lopen om hiervan het slachtoffer te worden, gaan naar school.
 • 1.200 families krijgen hulp bij het vinden van andere inkomstenbronnen, zodat kinderen niet langer geld hoeven te verdienen via de webcam of seks met toeristen.
 • We ontwikkelen vier lesmethodes, waarin we uitleggen hoe ze veilig kunnen internetten.
 • We werken samen met 250 bedrijven om kindersekstoerisme en online seksueel misbruik aan te pakken.
 • 3.700 slachtoffers krijgen juridische hulp.
 • 700 slachtoffers krijgen de kans om weer naar school te gaan, of om een vakopleiding te volgen.
 • We hebben 25 strategieën ontwikkeld om het overheidsbeleid op het gebied van kindersekstoerisme en online seksueel misbruik te verbeteren.
 • 1.500 politiefunctionarissen, rechters en officieren van justitie hebben geleerd hoe ze daders kunnen opsporen.
 • 250 kindersekstoeristen zijn opgespoord en gearresteerd.

Aanpak

We pakken kindersekstoerisme en het online seksueel misbruik van kinderen in Bangladesh, Cambodja, de Filippijnen, India, Indonesië, Myanmar, Nepal, Sri Lanka en Thailand op de volgende manieren aan:

Preventie

We houden voorlichtingscampagnes, zodat de inwoners van landen in Azië weten aan wat voor gevaren kinderen kunnen blootstaan. Daarnaast leren kinderen hoe ze veilig kunnen internetten en leggen we contact met bedrijven in de reis- en toerisme-industrie, zodat we samen met hen kindersekstoerisme en online misbruik kunnen tegengaan.

Hulpverlening

Kinderen die het slachtoffer zijn van online seksueel misbruik en kindersekstoerisme krijgen van ons onder meer medische en psychologische zorg, onderdak en juridische bijstand. Ook zorgen we ervoor dat ze kunnen terugkeren naar hun familie of gemeenschap, weer naar school gaan, of een vakopleiding volgen. Families krijgen de kans om hun inkomen te vergroten, zodat hun kinderen niet meer geld hoeven te verdienen via de webcam of seks met toeristen.

Promotie en lobby

We werken samen met regeringen, zodat ze de aanpak van kindersekstoerisme en online seksueel misbruik hoog op hun politieke agenda’s zetten. Daarnaast lobbyen we binnen samenwerkingsorganisaties van Aziatische landen, zoals de ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) en SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation), zodat ze gezamenlijk de problemen te lijf gaan.

Ook internet- en telefoonproviders horen bij onze partners, net als banken (zij kunnen via financiële transacties daders opsporen), horecabedrijven, hotels en reisbureaus. We helpen landen bij het opstellen van wetten die het bezit van kinderporno strafbaar stellen, met uitzondering van Thailand en de Filipijnen, die deze wetten al hebben, en werken samen met media, bekende personen en bedrijven om de publieke opinie, gemeenschapsleiders en regeringen te beïnvloeden.

Rechtshulp

Slachtoffers van kindersekstoerisme en online seksueel misbruik krijgen van ons rechtsbijstand. We trainen politiefunctionarissen, rechters en officieren van justitie, zodat zij slachtoffers op een kindvriendelijke manier behandelen. Daarnaast werken we samen met gemeenschappen en ondersteuningsgroepen voor kinderen, die informatie verzamelen over mogelijk seksueel misbruik.

Resultaten

Een greep uit de resultaten van ons werk tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen in de eerste zes maanden van 2016:

 • 319 mensen werden in de Filipijnen getraind om signalen van seksuele uitbuiting van kinderen via de webcam te herkennen en verdachte zaken aan instanties te rapporteren.
 • 1617 Sri Lankaanse kinderen die kwetsbaar zijn om slachtoffer te worden van kindersekstoerisme, kregen in de periode april - juni voorlichting over hun rechten en de gevaren van seksuele uitbuiting
 • 19 nieuwe zaken van kindermisbruik werden in Nepal tussen april en juni onderzocht, 14 zaken kwamen voor de rechter
 • 13 slachtoffers van seksuele uitbuiting (9 jongens en 4 meisjes) uit Surabaya en Batam, Indonesië, kregen juridische hulp
 • 349 functionarissen van politie en justitie in Cambodja werden getraind in kinderbescherming en kindvriendelijke verhoortechnieken
 • 1312 kwetsbare kinderen (922 meisjes en 390 jongens) uit noord-Karnataka, Madhya Pradesh en Odisha in India kregen hulp om in juni 2016 met een studie te starten