WATCH Nederland

WATCH Nederland Terre des Hommes pakt loverboys aan

Terre des Hommes strijdt wereldwijd al meer dan 50 jaar tegen uitbuiting van kinderen. Met onze expertise gaan we nu ook, samen met het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel, in Nederland aan de slag. Want commerciële seksuele uitbuiting van minderjarigen is een sterk groeiend probleem in ons land. Loverboys zijn met hun ‘handel in volwassen ogende pubers’ online gegaan. Via bedrieglijke seksadvertenties bereiken zij tienduizenden klanten per dag. Hun markt is geëxplodeerd. En er is behoefte aan steeds meer minderjarigen om aan de vraag te kunnen voldoen. Slachtoffers van elf jaar jong vormen geen uitzondering en ze worden zelfs tot over de grenzen, in België en Duitsland, aangeboden.

Met WATCH Nederland stopt Terre des Hommes seksuitbuiting van minderjarigen door de markt van loverboys kapot te maken. Zo frustreert WATCH Nederland met doelgerichte online interventies het contact tussen loverboys en hun klanten. In 2017 opent WATCH Nederland een landelijk meldpunt. Om slachtoffers en hun familie hulp te bieden. En waar loverboypraktijken dag en nacht kunnen worden aangegeven.

Bent u slachtoffer of getuige van loverboypraktijken, ga naar het landelijk meldpunt WATCH Nederland >>


 

Foto: Dirk W. de Jong

10 vragen en antwoorden over Watch Nederland

1. Is het opsporen van loverboys geen taak van de politie?

 • Het aanbod van slachtoffers is te groot: Jolanda de Boer, officier van justitie in Amsterdam en gespecialiseerd in mensenhandel, stelt: “We vermoeden dat op sites waar prostituees zich aanbieden veel minderjarigen staan, maar het aanbod is zo groot dat het niet te tellen is, laat staan dat de politie de capaciteit heeft om al die advertenties te controleren.”
 • Meldingen die mogelijk gelinkt kunnen worden aan loverboys komen niet altijd meteen bij het juiste loket binnen: Dienstdoende agenten aan de balie hebben het vaak veel te druk en denken lang niet altijd meteen aan mensenhandel/loverboypraktijken. WATCH Nederland filtert en onderzoekt. Dankzij onze goede contacten met de politie komen meldingen vanuit WATCH Nederland direct bij de mensenhandelteams terecht.  
 • De politie werkt vaker samen met NGO’s: Volgens woordvoerder Lisette Wegman van de Nationale Politie zijn meer ogen en oren op het gebied van mensenhandel altijd welkom.
 • WATCH Nederland neemt de rol van oplettende burger op zich. We doen onderzoek op basis van openbare bronnen. Wanneer WATCH Nederland getuige is van strafbare feiten, melden we dat bij de politie.
 • WATCH Nederland biedt een aanvulling op het werk van politie en justitie. Er is dan ook voortdurend overleg met beide instanties.
 • Dossiergegevens, die WATCH Nederland aan de politie overhandigt, worden op rechtmatige wijze verzameld. Hiermee is verzekerd dat eventuele strafvervolging van loverboys en/of hun klanten in een later stadium niet in gevaar wordt gebracht. Bij het verzamelen van gegevens, die vervolgens in dossiers worden vastgelegd, houdt WATCH Nederland rekening met de bepalingen, vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

2. Wat is een loverboy?

Een loverboy is een pooier en mensenhandelaar. Betaalde seks (ontucht) met minderjarigen, ook van zestien en zeventien jaar oud, is strafbaar (art. 248b van 2000). Na de Valkenburgse zedenzaak heeft de Rapporteur Mensenhandel daarover een rapport uitgebracht.

3. Waarom start Terre des Hommes het programma WATCH Nederland?

Seksuitbuiting van kinderen is een groot en groeiend probleem in Nederland. Dit heeft verschillende oorzaken.

 • Via internet is de klant makkelijk te vinden. Daardoor komen er meer klanten op af op seksadvertenties waarin volwassen lijkende minderjarigen worden aangeboden. De loverboy heeft meer kinderen nodig.
 • Internet is een handig chantagemiddel. De loverboy hoeft kinderen niet meer te verleiden met cadeautjes. Hij maakt gebruik van sextorsion. Dit houdt in dat hij zo snel mogelijk probeert te beschikken over seksueel getinte foto’s en filmpjes van zijn slachtoffers. Die dreigt hij online te plaatsen als de meisjes of jongens niet doen wat hij wil.
 • Online rekruteren is minder zichtbaar. Waar loverboys voorheen nog om ouders en vrienden heen contact moesten zoeken met minderjarigen maken loverboys nu gebruik van grooming. Grooming houdt in dat volwassenen kinderen via social media, chat sites of webfora benaderen met het doel ze seksueel te (laten) misbruiken.
 • Ook maken loverboys in toenemende mate gebruik van geweld. Kwetsbare kinderen kunnen zich hiertegen niet verweren en komen zo in de prostitutie terecht.
 • Kinderprostitutie is lucratiever dan drugshandel, inbraken of roofovervallen.
 • Loverboys worden zelden betrapt, omdat het contact met de klanten online anoniem plaatsvindt en de kinderen op verborgen locaties worden misbruikt.

4. Wat is de omvang van het probleem?

Er bestaan geen exacte cijfers over het aantal slachtoffers van loverboys, omdat:

 • Veel zorginstellingen om privacy redenen niet rapporteren aan Comensha (een instelling die cijfers hierover verzamelt).
 • Sekssites niet of nauwelijks controleren wie er schuil gaan achter de advertenties op hun pagina’s
 • Slachtoffers uit angst of schaamte melden vrijwel nooit wat hen is overkomen
 • Er vrijwel niets bekend is over het aantal jongens dat slachtoffer wordt

De cijfers die er zijn geven dan ook waarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg weer:

 • Fier vangt jaarlijks meer dan 100 slachtoffers op. Kinderen van elf jaar jong vormen daarbij geen uitzondering meer.
 • Comensha registreert elk jaar zo’n driehonderd nieuwe, minderjarige slachtoffers van seksuitbuiting door loverboys.
 • In een video op de website van de Nationale Politie wordt gesproken van duizend kinderen per jaar. (Bron: vraaghetdepolitie.nl)
 • Uit onderzoek is gebleken dat maar liefst tien procent van alle mannen geen ‘nee’ zegt als hen seks wordt aangeboden met een volwassen ogende minderjarige.
 • 5% van de Nederlandse jongens en twee procent van de meisjes tussen 12 en 15 jaar stuurt wel eens naaktfoto’s of seksfilmpje van zichzelf naar iemand. (Bron: RutgersWPF)
 • 7% van de jongens en twee procent van de meisjes heeft wel eens hetzelfde gedaan met dergelijk beeldmateriaal van iemand anders. (Bron: RutgersWPF)
 • 41% van alle jongeren is op internet wel eens door een vreemde op een seksueel getinte manier benaderd. (Bron: 1V Jongerenpanel)
 • 15% van de jongeren stuurde na die benadering een naakt foto of vertoonde zich naakt voor de webcam. (Bron: 1V Jongerenpanel)
 • Bijna de helft van de benaderde jongeren gaf aan dat hun ouders hier geen weet van hadden. (Bron: 1V Jongerenpanel)
 • Bij 6% van de benaderde jongeren kwam het zelfs tot een afspraak met de onbekende. (Bron: 1V Jongerenpanel)

5. Waarom Terre des Hommes, CKM en FIER?

 • WATCH Nederland is het logisch vervolg op de internationale Terre des Hommes projecten Sweetie en Project WATCH. Met het virtuele Filipijnse lokmeisje Sweetie werden meer dan duizend online kindermisbruikers uit alle hoeken van de wereld opgespoord. Met Project WATCH speurt Terre des Hommes kindersekstoeristen op in populaire Aziatische vakantieregio’s.
 • Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) participeert in diverse pilots en projecten, die mensenhandel bestrijden en hulpverlening bieden aan slachtoffers hiervan.
 • Fier is een expertise- en behandelcentrum op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Deze organisatie heeft jarenlange ervaring op het gebied van opvang en rehabilitatie van loverboyslachtoffers uit alle delen van Nederland.

6. Waarom gaat Terre des Hommes ook in Nederland aan de slag?

Terre des Hommes bestrijdt uitbuiting van kinderen wereldwijd. Dus ook in Nederland. Zeker met alle expertise en ervaring die Terre des Hommes in huis heeft, het feit dat het probleem van seksuitbuiting van kinderen in Nederland groot en groeiend is en de mogelijkheid om samen te werken met twee deskundige en ervaren organisaties, is het voor de hand liggend dat Terre des Hommes ook in Nederland actief wordt.

7. Waarom is het Landelijk Meldpunt WATCH Nederland nodig?

 • Reeds bestaande meldpunten zijn lokaal of regionaal georganiseerd, hoogdrempelig vanwege ingewikkelde aanmeldformulieren, ingericht door niet-deskundige vrijwilligers of goedwillende zorginstanties en moeilijk bereikbaar of onbemand.
 • Landelijk Meldpunt WATCH Nederland is laagdrempelig, maakt geen gebruik van aanmeldformulieren en wordt 24/7 bemand door mensenhandel- en zorgprofessionals van CKM en FIER.
 • Bij serieuze aanwijzingen betreffende loverboypraktijken worden meteen de mensenhandelspecialisten bij de politie gealarmeerd.
 • Het meldpunt is gekoppeld aan de WATCH Nederland Observatie & Actie Unit, die nader onderzoek kan doen.
 • Het landelijk meldpunt kan het kaf van het koren scheiden, zodat de mensenhandelspecialisten bij politie en justitie niet onnodig belast worden met zaken, waarbij, naar achteraf blijkt, toch geen sprake is van commerciële seksuele uitbuiting van kinderen.

8. WATCH Nederland werkt met online lokprofielen. Mag dat?

Iedereen mag online nepprofielen aanmaken, zolang je je maar niet voordoet als een ander, werkelijk bestaand mens. WATCH Nederland zet profielen van niet-bestaande minderjarigen online. Daarmee lokken we loverboys en (potentiële) loverboyklanten. Wanneer deze personen uit eigen beweging met het lokprofiel contact zoeken en blijk geven van seksuele interesse, doen zij iets wat zij al van plan waren. Wat niet mag is: iemand lokken en verleiden tot iets wat hij/zij anders nooit van plan zou zijn geweest. Onze lokprofielen mogen de ander dus bijvoorbeeld niet vragen of hij zin in seks heeft. Dat is uitlokken.

9. Wie financiert WATCH Nederland?

WATCH Nederland krijgt financiële steun van het CKM, Terre des Hommes en van enkele charitatieve fondsen, die zich richten op menselijke waardigheid, sociale rechtvaardigheid en het verbeteren en veiliger maken van onze samenleving.

10. Doet WATCH Nederland aan naming & shaming?

Wij nagelen kindermisbruikers in Nederland, zoals loverboys en hun klanten, niet publiekelijk aan de schandpaal door namen, foto’s of gegevens te publiceren. WATCH Nederland stuurt individuen, die online seksueel contact zoeken met minderjarigen, wel persoonlijk waarschuwingen.

Achtergrond

Loverboys zijn bikkelharde mensenhandelaren, die geweld noch chantage schuwen. Met hun smartphones maken zij seksueel getinte foto’s of filmpjes van kwetsbare jongeren, die ze vervolgens dreigen te delen met de buitenwereld. Tenzij hun slachtoffers doen wat zij willen. Zo worden pubers tot prostitutie gedwongen. Loverboys kennen allemaal een crimineel verleden. En ze zijn erachter gekomen dat het inzetten van minderjarigen in de prostitutie minder risico’s met zich meebrengt dan drugshandel, berovingen of het plegen van inbraken. Bovendien is de business uiterst lucratief; zo’n €500 tot €1000 per slachtoffer per dag. De straffen zijn laag en de pakkans is nihil. Want de handel speelt zich af via het volstrekt anonieme internet. Het plaatsten van een advertentie op een populaire prostitutie website levert gemakkelijk tien tot twintig klanten per dag op, zo bewees onder meer de beruchte Valkenburgse Zedenzaak. 

 

 

 

Bent u slachtoffer of getuige van loverboypraktijken, ga naar het landelijk meldpunt WATCH Nederland >>

Doelen

Het doel is commerciële, seksuele uitbuiting van minderjarigen in Nederland te bestrijden, zoals Terre des Hommes dat ook in andere delen van de wereld doet. WATCH Nederland vergaart met online research en een landelijke meldpunt informatie over seksuele uitbuiting van pubers in Nederland. Loverboys en prostitutienetwerken, die zich met deze vorm van mensenhandel bezighouden, worden bij politie en OM aangegeven. Potentiële klanten worden met online interventies gewaarschuwd en ontmoedigd contact te maken met de aanbieders van minderjarige slachtoffers. Zo maakt WATCH Nederland de markt voor loverboys kapot.

Aanpak

WATCH Nederland bestaat uit twee units:   

 • Landelijk Meldpunt WATCH Nederland: een 24/7 online meldpunt met chatbox, direct mail, app en telefoonlijn (088-2080044), voor meldingen en verzoeken om hulp en veilige interventie.
 • WATCH Nederland Observatie & Actie Unit: een team forensische ICT-ers (online research, interventie, dossiervorming) en speciaal opgeleide particulier onderzoekers (veldonderzoek).

De observatie en actie-unit heeft zowel een reactieve als een proactieve taak:

 • Reactieve taak: Onderzoek n.a.v. binnengekomen meldingen en hulpvragen.
 • Proactieve taak: Monitoren van en interventies plegen op websites, die als platform dienen voor het ronselen en verkopen van kinderen door loverboys en prostitutienetwerken.

Op zulke websites plaatsen we lokprofielen om loverboys te ontmaskeren en ‘shoppende ’ klanten te onderscheppen en persoonlijk te waarschuwen. Een dergelijke waarschuwing heeft een afschrikkende werking. Doel is klanten van loverboys zodanig te ontmoedigen dat de online handel van de loverboys wordt kapotgemaakt.  

WATCH Nederland zal met intensieve mediacampagnes worden gepromoot. Tijdens de mediacampagnes zal de ware identiteit van de loverboy ook duidelijk worden geprofileerd: hij is niet de flamboyante vrouwenversierder met een dure auto, veel goud en geld, maar een kindermisbruiker en mensenhandelaar.

Voorheen ging er veel aandacht naar de slachtoffers en de mensenhandelaren. Nu is het tijd om te kijken naar de seksueel delinquenten, de klanten. Wie zijn dat? En hoe komen ze in contact met deze minderjarigen? En, heel belangrijk; hoe kunnen we ze van gedachten doen veranderen? We willen niet wachten totdat het misdrijf al is begaan, maar voorkomen dat deze mannen de fout in gaan

Hans Guijt, Terre des Hommes

 

Resultaten

De eerste resultaten worden in 2017 verwacht. Deze zullen hier zo snel mogelijk gepubliceerd worden.