WATCH Nederland

WATCH Nederland Terre des Hommes pakt loverboys aan

WATCH Nederland strijdt tegen seksuele uitbuiting van minderjarigen in Nederland. WATCH Nederland helpt slachtoffers, spoort loverboys en mensenhandelaren op, ontmoedigt de vraagkant en werkt aan bewustwording bij jongeren over seksuele uitbuiting. Alles in nauwe samenwerking met de politie.

Bent u slachtoffer of getuige van loverboypraktijken, ga naar het landelijk meldpunt WATCH Nederland 

 

Achtergrond

Mensenhandelaren gebruiken internet

Een loverboy is een mensenhandelaar, die geweld noch chantage schuwt. Door handig gebruik te maken van internet is zijn handel geëxplodeerd. Hij hoeft niet meer fysiek bij zijn slachtoffer in de buurt te komen, hij spreekt haar of hem (ook jongens worden slachtoffer) direct aan op social media, webfora en chatsites. Zodra hij éénmaal één seksueel getinte foto of filmpje heeft van het slachtoffer, dreigt hij het online te plaatsen als de minderjarige niet doet wat hij wil. Vervolgens maakt hij een advertentie aan op een populaire website en trekt hij tien tot twintig klanten per dag. Een loverboy verdient al snel zo’n 500 tot 1.000 euro per dag per slachtoffer. Bovendien is de pakkans klein. Online heeft de loverboy het gevoel anoniem te zijn.

Een groeiend probleem

Naar schatting zijn er per jaar ruim 3.000 Nederlandse slachtoffers van seksuele uitbuiting. 98% van de slachtoffers is vrouw. Ruim 1.300 slachtoffers zijn minderjarig

Uit onderzoek van 1V Jongerenpanel bleek dat:

 • 41% van alle jongeren op internet wel eens door een vreemde op een seksueel getinte manier is benaderd
 • 15% van de jongeren na die benadering een naaktfoto stuurde of zich naakt vertoonde voor de webcam
 • bijna 50% van de benaderde jongeren hun ouders hierover niet informeerde
 • bij 6% van de benaderde jongeren het zelfs tot een afspraak met de onbekende kwam

Mensenhandelaren / loverboys gebruiken meer geweld, zoeken steeds jongere slachtoffers (slachtoffers van elf jaar zijn geen uitzondering meer) en wenden zich eveneens tot slachtoffers uit de schaamtecultuur, omdat daar chanteren met seksueel getint beeldmateriaal nog beter werkt.

Politie kan niet alle zaken oppakken

De politie is beperkt in tijd, mankracht en middelen en kan daardoor onmogelijk de vele verdachte seksadvertenties onderzoeken om te zien of er sprake is van uitbuiting van minderjarigen. Daarnaast heeft Terre des Hommes als non-profit organisatie meer vrijheid in onderzoekskeuzes en is het een laagdrempelige manier om een melding van mogelijke uitbuiting bij WATCH Nederland neer te leggen. WATCH Nederland neemt de tijd om meldingen uit te filteren. Als de melding serieus is, legt de unit contact met de mensenhandelarenspecialisten van de Nationale Politie.

Terre des Hommes stopt ook kinderuitbuiting in Nederland

Terre des Hommes is wereldwijd actief in het bestrijden van seksuele uitbuiting van kinderen. Dus ook in Nederland. Met alle expertise en ervaring die Terre des Hommes in huis heeft en het feit dat seksuele uitbuiting van minderjarigen in Nederland een serieus probleem is, is Terre des Hommes WATCH Nederland gestart.

Doelen

Het doel van WATCH Nederland is om samen met betrokken partijen commerciële, seksuele uitbuiting van minderjarigen in Nederland te stoppen, zoals Terre des Hommes dat ook in andere delen van de wereld doet. 

 • Meldingen van mogelijke slachtoffers worden onderzocht en bij voldoende bewijs overgedragen aan de politie;
 • Klanten worden via lokadvertenties gewaarschuwd;
 • Loverboys en mensenhandelaren worden via webcrawlers opgespoord en doorgegeven aan de politie.

Aanpak

De werkwijze van WATCH Nederland wordt gekenmerkt door een reactieve en proactieve aanpak:

Reactief

 • Landelijk Meldpunt WATCH Nederland
 • Onderzoek meldingen 

Proactief

 • Lokadvertenties en lokprofielen om potentiële daders af te schrikken
 • Doorzoeken verdachte websites met web crawlers
 • Bewustwordingscampagnes gericht op jongeren

Landelijk Meldpunt WATCH Nederland is een online meldpunt voor meldingen en verzoeken om hulp en veilige interventie. Het landelijk Meldpunt WATCH Nederland is tijdens kantooruren van maandag-vrijdag van 09.00 – 18.00 bereikbaar op 070-7400600. Bij voldoende aanknopingspunten worden meldingen onderzocht door een professioneel team forensische ICT-ers (online research, interventie, dossiervorming) en worden dossiers overgedragen aan de politie. 

Pro-actief wordt via web crawlers op verdachte websites gezocht naar signalen van mensenhandel. Ook worden via lokprofielen op webfora, social media en in chatrooms mensenhandelaren ontmaskerd en via lokadvertenties  potentiële klanten gewaarschuwd.

Daarnaast worden campagnes gevoerd om potentiële slachtoffers te waarschuwen en bewust te maken voor de gevaren van internet en seksuele uitbuiting.

 

Wet Computercriminaliteit III

De wet Computercriminaliteit III is per 1 maart 2019 in werking. De snelle ontwikkeling van de technologie heeft ervoor gezorgd dat criminaliteit in een digitale wereld met andere middelen moet worden aangepakt. Die mogelijkheden zijn er nu. 

Politie en justitie kunnen heimelijk en op afstand (‘online’) computers binnengaan voor de opsporing van ernstige delicten, zoals seksuele uitbuiting van kinderen. Dat kan een personal computer zijn, een mobiele telefoon of een server. De wet geeft opsporingsambtenaren de mogelijkheid om daarna verschillende onderzoekshandelingen te verrichten. Zij kunnen gegevens ontoegankelijk maken of kopiёren, maar ook communicatie aftappen. Het wordt voor criminelen lastiger om zich op het Internet te verschuilen voor de opsporing.

Ook wordt het mogelijk ‘lokpubers’ in te zetten om de opsporing en vervolging van ‘groomers’, die via internet minderjarigen benaderen voor seksuele doeleinden, te vergemakkelijken.

Meld loverboypraktijken

Bent u slachtoffer of getuige van loverboypraktijken? Meld het via www.watchnederland.nl. 

 

 

Resultaten

WATCH Nederland heeft sinds de oprichting eind 2016 de volgende resultaten bereikt

 • 400 meldingen ontvangen bij het Landelijk Meldpunt WATCH Nederland
 • 156 meldingen onderzocht door een team van experts op zoek naar signalen van mensenhandel
 • 90% van de cases is overgedragen aan de politie

Watch Nederland sponsors

Sponsors

SUMURI, Hunchly, Cellebrite, iamIT, XS4ALL en Web IQ  zijn professionele sponsors van WATCH Nederland.

Seksuele uitbuiting van minderjarigen is een groot probleem in Nederland. Met behulp van het bedrijfsleven kunnen wij nog meer doen om uitbuiting te bestrijden. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met WATCH Nederland, via contact@watchnederland.nl.