Baseline onderzoeksrapport: The impact of Foreign Direct Investment on Child Vulnerability in Mtwara region, Tanzania

Onderzoek

Als onderdeel van ons Creating New Futures 2014-2016 programma in Tanzania, dat zich richt op het versterken van de formele en informele lokale kinderbeschermingsstructuren in de regio Mtwara, heeft Terre des Hommes het Nationaal Instituut voor Medisch Onderzoek gevraagd om de kwetsbaarheid van kinderen in deze regio te onderzoeken, ook met het oog op de recente economische ontwikkelingen in het gebied zoals de gaswinning voor de kust.

Dit onderzoek bevat twee belangrijke componenten:

  • Een analyse van de huidige stand van zaken waar het kwetsbaarheid van de kinderen in Mtwara betreft.
  • Een risico analyse van de invloed van directe buitenlandse investeringen (FDI) op de kwetsbaarheid van kinderen in Mtwara.

Het Engelstalige rapport biedt baseline informatie voor elk district in Mtwara.

Doel van het rapport is het ondersteunen van de nationale en lokale overheden van Tanzania, de particuliere sector, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden bij het plannen van hun dienstverlening voor kinderen in Mtwara, en (in de komende jaren) bij het monitoren van de effecten van de buitenlandse investeringen op de kwetsbaarheid van kinderen, om ervoor te zorgen dat de gaswinning geen negatieve invloed zal hebben op het welzijn van Mtwara's kinderen.

Share this: