De strijd tegen seksuele uitbuiting van kinderen in Azië

Programma updates

Azië kent grote verschillen binnen de landen en tussen de landen onderling. De regio maakt op sociaal, economisch en geografisch gebied snelle veranderingen door die sterk beïnvloed worden door de ongelijkheid, armoede, het lage onderwijsniveau en schadelijke praktijken. De toegenomen globalisering en het gemak waarmee je de hele wereld via internet kunt bereiken hebben voor kinderen niet altijd positieve gevolgen.

Door verstedelijking, groeiende grensoverschrijdende handel, behoefte aan arbeidskrachten, lopen kinderen meer risico slachtoffer te worden van seksuele uitbuiting. Dit is een van de ernstigste problemen van kinderuitbuiting waar Azië mee te kampen heeft. Zowel jongens als meisjes lopen risico slachtoffer te worden met grote gevolgen voor hun toekomst.

Share this: