Jaaroverzicht: Girls Advocacy Alliance 2018

Jaarverslag

In 2016 ging het vijfjarige programma van de Girls Advocacy Alliantie (GAA) van start. In de Girls Advocacy Alliantie werkt Terre des Hommes samen met de organisaties Plan Nederland en Defence for Children – ECPAT aan het uitbannen van geweld tegen meisjes en jonge vrouwen en aan het versterken van hun economische kansen in de samenleving door middel van lobby en advocacy. Het programma loopt van 2016 – 2020 en wordt uitgevoerd in tien landen: Ethiopië, Sierra Leone, Liberia, Ghana, Kenia, Uganda, India, Bangladesh, Nepal en de Filipijnen. 

Het programma pleit voor betere wetgeving en beleid en betere uitvoering van bestaande wetten en regels door overheden en bedrijven. Na afronding van het jaar 2018, kijken we hoe dat is verlopen.

 

 

Share this: