Programma update: Strijd tegen kinderarbeid in Azië

Programma updates

Kinderarbeid tiert welig in Azië en vooral in Bangladesh. Dit verschijnsel wordt veroorzaakt door het feit dat gezinnen kampen met sociaaleconomische problemen waardoor ze in een vicieuze cirkel van armoede belanden en geen andere keuze hebben dan hun kinderen te laten werken om te overleven. Gemarginaliseerde en verarmde gezinnen in kwetsbare gebieden door heel Azië voelen zich genoodzaakt om hun kinderen, vaak onder gevaarlijke omstandigheden, te laten werken om zo het gezinsinkomen aan te vullen. En werkgevers maken in toenemende mate gebruik van deze goedkope arbeidskrachten.

Terre des Hommes werkt samen met lokale partners in vijf landen door heel Azië om de ergste vormen van kinderarbeid te bestrijden. Door onder andere het aanbieden van diensten als onderwijs, beroepsopleidingen en medische ondersteuning, zorgen we ervoor dat de rechten van deze kwetsbare kinderen worden beschermd.

Share this: