Programma update: Strijd tegen kinderhandel en migratie in Azië

Programma updates

Migratie is een belangrijke aanjager van sociale en economische verandering in Azië. De regio kent een van de grootste stromen van migrantenkinderen onder de 18. Kinderen trekken met of zonder hun ouders rond, vaak op illegale en onveilige wijze, met het risico van misbruik, uitbuiting en kinderhandel tot gevolg. Migrantenkinderen worden vaak slachtoffer van dwangarbeid, sekshandel of gedwongen huishoudelijke arbeid.

Terre des Hommes zet zich in om zowel de oorzaken als gevolgen van onveilige migratie en kinderhandel aan te pakken. Belangrijke betrokken partijen als gezinnen, gemeenschappen en overheden worden gestimuleerd om gezamenlijk kinderen beter te beschermen en ervoor te zorgen dat ze naar school kunnen gaan. 

Share this: