Programma update: Strijd tegen seksuele kinderuitbuiting in Azië

Programma updates

Azië is een complexe regio met grote verschillen en discrepanties binnen de diverse landen en
tussen de landen onderling. De regio maakt op sociaal, economisch en demografisch gebied
snelle veranderingen door die versterkt worden door de hardnekkige ongelijkheid, armoede, het
lage onderwijsniveau en kwalijke culturele normen. De toegenomen globalisering en blootstelling
aan de wereldwijde publieke opinie hebben bovendien geleid tot een verslechtering van vele
sociaal-culturele normen die geacht worden kinderen bescherming te bieden. Door verstedelijking,
groeiende grensoverschrijdende handel, toegenomen mobiliteit van het arbeidspotentieel en
bestaanseconomieën die onder druk staan, lopen kinderen een risico op seksuele uitbuiting.
Commerciële seksuele uitbuiting van kinderen is een van de ernstigste problemen op het gebied
van kinderrechten waar de regio mee te kampen heeft en zowel jongens als meisjes worden
geconfronteerd met aanzienlijke en meervoudige risico’s en negatieve gevolgen voor hun rechten
en veiligheid.
 

Share this: