Projectbeschrijving: 'Bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting in de toeristische en reissector'

Factsheet

WATCH Cambodja is een driejarig project dat gericht is op het voorkomen en aanpakken van seksuele uitbuiting van kinderen in de toeristische en reissector (SECTT) in Siem Reap, Cambodja.

Het doel van het project is te zorgen dat minderjarige slachtoffers toegang krijgen tot slachtofferhulp zoals medische en psychosociale opvang wanneer ze gered worden uit situaties van seksuele uitbuiting. Daarnaast is het ook de bedoeling om bewustwording binnen kwetsbare gemeenschappen in Siem Reap te verhogen waardoor ze in staat zullen zijn het risico op SECTT in hun gemeenschappen te bewaken en te voorkomen. Het project is tevens bedoeld om overheidsinstellingen binnen het strafrechtelijk systeem in staat te stellen onderzoek te verrichten waarbij het kind centraal staat, om betere bescherming te bieden aan slachtoffers en getuigen van SECTT gedurende de gehele strafrechtprocedure.

Uitgebreide informatie vindt u in de download rechts op deze pagina. 

 

Share this: