Projectbeschrijving: 'Geef jonggetrouwde meisjes hun rechten terug' - IMAGE India

Factsheet

Het project ‘Geef jonggetrouwde meisjes hun rechten terug’ richt zich op het mondiger maken van jonggetrouwde meisjes in Karnataka (India) zodat zichzelf kunnen beschermen en hun rechten kunnen doen gelden.

Het gaat dan met name om meisjes die het risico lopen op uitbuiting of die het slachtoffer zijn geworden van misbruik en uitbuiting. Ook richt het project zich op het ondersteunen van de families van jonggetrouwde meisjes en de gemeenschappen waarin zij leven om ervoor te zorgen dat ze de kinderen de benodigde ondersteuning en zorg kunnen bieden. Dit zal worden gedaan door het organiseren van bewustwordingsbijeenkomsten voor 3.000 jonggetrouwde meisjes om ze te informeren over gezondheidszorg voor moeders, voeding, seksuele en reproductieve gezondheidsrechten, gender-gerelateerd geweld en gezinsplanning. Ook zullen 3.000 jonggetrouwde meisjes die slachtoffer van misbruik zijn geworden direct worden beschermd door het verlenen van dringende medische, psychosociale en juridische bijstand.

Uitgebreide informatie vindt u in de download rechts op deze pagina. 

Share this: