Rapportage Giro555

Verslag

Omkomen van de honger in de 21ste eeuw is onacceptabel, dat liet Nederland massaal blijken.
Er werd meer dan 35 miljoen euro opgehaald.

Het is ruim een jaar geleden dat de nationale actie ‘Help slachtoffers hongersnood’ voor de
slachtoffers van de hongerrampen in Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen
van start ging. 20 miljoen mensen in deze gebieden leden ernstige honger, bijna 1,5 miljoen
kinderen waren zwaar ondervoed en in delen van Zuid-Soedan was officieel hongersnood
uitgeroepen.

Met deze steun heeft het Nederlandse publiek ook de hulpverleners die onder
moeilijke omstandigheden hun werk doen in deze gebieden een hart onder de riem gestoken.
Deze eindrapportage geeft inzage in de bestedingen en resultaten van de hulporganisaties in
het afgelopen jaar.

Met de opbrengst van de actie zijn 2,1 miljoen mensen in deze gebieden geholpen. Zo kregen
onder meer ruim 466.000 mensen voedselhulp en ontvingen bijna 187.000 kinderen
therapeutische bijvoeding. Ook werden miljoenen liters water uitgedeeld, kregen bijna
302.000 mensen hygiënevoorlichting en ontvingen meer dan 116.000 mensen zaden,
landbouwgereedschap of visgerei om weer in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Share this: