The sale of children and illegal adoption

Onderzoek

Kinderrechtenexpert Nigel Cantwell maakte dit rapport in opdracht van Terre des Hommes en Defence for Children ECPAT. Het laat zien hoe allerlei partijen de internationale regels voor een zorgvuldige adoptieprocedure juist handig gebruiken, omzeilen, toedekken of afkopen om adopties te faciliteren. Adopties lijken vaak legaal, maar zijn vaak met illegale praktijken, zoals het falsificeren van afstandsverklaringen, tot stand gekomen. Het is een lucratieve handel, waarbij de strafrechtelijke risico’s gering zijn en voor lief worden genomen door zowel individuen als instanties. Het is onmogelijk om te bepalen hoeveel kinderen zijn geadopteerd als gevolg van onwettige praktijken en het is niet in het belang van de betrokken partijen om deze praktijken aan de kaak te stellen.

 

Share this: