Terre des Hommes strijdt tegen kinderuitbuiting. We richten ons daarbij op het stoppen van kinderarbeid, kindermisbruik, seksuele uitbuiting en kinderhandel. Wij zijn op zoek naar een Senior Communication Officer (voor 32-36 uur per week).

De afdeling

Binnen de afdeling Fundraising & Communication staat de gewenste positionering van de organisatie en het genereren van draagvlak en inkomsten centraal. Het team richt zich op verschillende doelgroepen, zowel de particuliere markt als op het bedrijfsleven. Er worden verschillende communicatie- en fondsenwervende strategieën en activiteiten ontwikkeld en geïmplementeerd om de engagement ambities en het beleid van de organisatie te realiseren. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de programma teams binnen de organisatie. Het team werkt nauw samen om de diverse doelgroepen te betrekken. De mensen in het team hebben een sterke affiniteit met en zijn up-to-date over de projecten tegen kinderuitbuiting.

Terre des Hommes werkt in diverse programma’s en projecten samen met andere organisaties, overheden en bedrijven. Naast de programma’s in onze regio’s Oost Afrika en Zuidoost Azië, werken we met partners samen in Down to Zero, Girls Advocacy Alliance, WATCH Nederland, Sweetie en het Mica programma. Deze programma’s vormen de inhoudelijke basis voor alle communicatie naar diverse stakeholders. Dat kan het publiek zijn, maar ook financiers, overheden of bedrijven.

Senior Communication Officer

Als Senior Communication Officer ben je verantwoordelijk voor de zichtbaarheid van en draagvlak voor het werk van Terre des Hommes en de verdere ontwikkeling van het merk. Vergroten van draagvlak en het betrekken van mensen bij het werk van de organisatie gebeurt via een gevarieerd communicatieprogramma. Daarbinnen spelen campagnes een belangrijke rol. Je takenpakket omvat de communicatiestrategie, planontwikkeling, coördinatie en realisatie. Je werkt samen met je communicatie en fondsenwerving collega’s, programma- en projectmanagers in Nederland en daarbuiten en externe partijen (o.a. freelancers, bureaus). Ook heb je contacten met communicatie collega’s van bij de Internationale Terre des Hommes Federatie aangesloten lidorganisaties. Met regelmaat zul je de rol van campagne projectleider oppakken. Ook ben je verantwoordelijk voor de interne communicatie binnen de organisatie.

Resultaat van de functie is dat strategie en plannen zijn ontwikkeld, met daarin heldere, meetbare doelstellingen en dat deze plannen succesvol worden uitgevoerd. Voorbeelden van resultaten: de bekendheid van het merk Terre des Hommes is gestegen, de positionering is aangescherpt en uitgedragen binnen de organisatie, het publiek is bekend gemaakt met een bepaald programma in 1 van de projectlanden, campagne doelen zijn behaald, het aantal gratis uitingen in een kwartaal is met 20% gestegen. Deze functie is een veelzijdige baan, waarin ruimte is voor initiatief en vernieuwing, gericht op het via aansprekende en relevante content vergroten van zichtbaarheid en draagvlak.

De Senior Communication Officer rapporteert aan de manager Fundraising & Communication. Hij/zij maakt deel uit van een team van vijf collega’s die een focus op communicatie hebben. Binnen dit team heeft de senior communication officer een coördinerende taak.

Kennis en vaardigheden

  • HBO/WO.
  • Academisch denk- en werk niveau.
  • Kennis van communicatie en ervaring in relevante functies.
  • Ervaring met merkontwikkeling en multimediale campagnes.
  • Storytelling (in beeld en tekst) en contentontwikkeling.
  • Uitstekende beheersing van de Engelse taal.
  • Initiatiefrijk, resultaatgericht.
  • Sociaal vaardig,flexibele persoonlijkheid.

Meer informatie of solliciteren?

Spreekt de organisatie en het werk je aan, herken je jezelfin een van deze geschetste profielen? Stuur dan je sollicitatie vóór 16 januari 2019 naar vacature@tdh.nl. Als je vragen hebt over de functie, neem dan contact op met Jos de Wit, manager Fundraising & Communication (j.dewit@tdh.nl) of Sabine Zebel, HR Officer (s.zebel@tdh.nl).

Share this: