Ja, ik help mee kinderuitbuiting te stoppen

Donatie
Gegevens

Stop kindermisbruik in Oost-Afrika

"Mijn vader heeft in totaal zes dochters", vertelt Milembe uit Tanzania, " voor hem zijn wij niets meer dan een mogelijkheid om zijn veestapel uit te breiden. Nadat ik klaar was met de basisschool, heeft hij me gedwongen om met een 27-jarige man te trouwen. Ik was pas 12 jaar. De bruidsschat bestond uit zestien koeien. Ik voelde me zó verdrietig, huilde dag en nacht om hulp."

Kindhuwelijken en meisjesbesnijdenis

Het verhaal van Milembe staat niet op zichzelf. In Oost-Afrika komen kindhuwelijken en meisjesbesnijdenis veel voor. Armoede is een belangrijke oorzaak. Ook opvattingen over de rol van de vrouw en tradities spelen een belangrijke rol. Veel landen kunnen weinig beginnen tegen de daders. Wetgeving is niet op orde, of kan niet worden uitgevoerd. Kindhuwelijken en tienerzwangerschappen zorgen er vaak voor dat meisjes niet meer naar school gaan. Bovendien zijn zwangerschappen voor de meisjes een belangrijke doodsoorzaak, omdat hun lichaam het nog niet aankan. Ook lopen ze een groot risico op een hiv-infectie.

Uw steun is onmisbaar

Terre des Hommes komt op voor meisjes zoals Milembe. We halen kinderen weg uit situaties waarin sprake is van misbruik en geweld en bieden slachtoffers tijdelijk onderdak, zorg en rechtsbijstand. We werken binnen gemeenschappen aan betere kinderbescherming en trainen politie en justitie om wetten beter toe te passen. Ook lobbyen we bij overheden voor betere bescherming van de kinderen. 

Daarbij is uw hulp onmisbaar. Help kinderen zoals Milembe, stop kinderuitbuiting. Doneer nu! 

 

grijslogo.png

 

 

Disclaimer

Terre des Hommes (Incassant-ID: NL97ZZZ411492870000) verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar donateursadministratie, fondsenwervende programma’s en om te informeren over haar activiteiten. Als u op deze informatie geen prijs stelt kunt u dit op elk gewenst moment schriftelijk melden aan Terre des Hommes, Zoutmanstraat 42-44, 2518 GS Den Haag of via service@tdh.nl.