Ja, ik help mee kinderuitbuiting te stoppen

Donatie
Gegevens

Kindermisbruik in Oost-Afrika

Kindermisbruik in Oost-Afrika Terre des Hommes

In Oost-Afrika komt kindermishandeling veel voor. Dat gebeurt thuis, op school, of in het geval van kindarbeiders, op de werkplek. Ook kinderen die in tehuizen wonen zijn vaak het slachtoffer van mishandeling. Met dit programma richten we ons op een vorm van kindermishandeling met zeer ernstige gevolgen: seksueel misbruik en geweld. Het besnijden van meisjes valt hier ook onder.