“Het stof achtervolgde me overal. Mijn leven is nu stofvrij. En in plaats van dat ik in de goudmijn afgeblaft en gecommandeerd wordt, ben ik nu mijn eigen baas." Julius, 17 jaar, uit Oeganda, werkte vanaf zijn veertiende in de mijnen en kreeg daarvoor nog geen 1 euro per dag. Na zijn vakopleiding tot bouwvakker verdient hij nu meer dan het dubbele.

Duizenden kinderen moeten gedwongen werken in de mijnsector of als huisslaafje in Oeganda en Tanzania. Hun werk is fysiek te zwaar voor hun leeftijd en vaak levensgevaarlijk. Ook worden ze veelvuldig mishandeld, seksueel uitgebuit en onderbetaald - áls ze al betaald krijgen.

Het Terre des Hommes programma tegen kinderarbeid richt zich in Oost-Afrika op deze ergste vormen van kinderarbeid. We helpen kinderen die uitgebuit worden te stoppen met hun werk door ze een opleiding te laten volgen. Samen met de ouders/verzorgers creëren we alternatieve inkomstenbronnen voor het gezin, zodat de kinderen niet meer hoeven te werken. Ook leren we medewerkers van politie, justitie en andere overheidsinstanties wat kinderarbeid precies inhoudt en wat ze ertegen kunnen doen.

Share this:

Related stories