De oorlog in Syrië is de grootste humanitaire ramp van onze tijd. De mensonterende situatie in Aleppo is daarvan het symbool. De cijfers zijn ontstellend: ruim een miljoen kinderen hebben dringend voldoende en gezond eten nodig; Een groot deel van deze kinderen is zelfs ernstig ondervoed. Honderdduizenden zwangere vrouwen hebben onvoldoende voedsel en maken zich daarom grote zorgen over de gezondheid van hun ongeboren kind. Twaalf miljoen mensen zijn ontheemd, binnen en buiten Syrië zijn zij op de vlucht voor het geweld. 

Kinderen en kwetsbare families

Sinds het begin van het conflict in Syrië verleent Terre des Hommes hulp aan slachtoffers van de gewelddadigheden. De nadruk ligt daarbij in Syrië op hulp aan kinderen en aan kwetsbare families met kinderen. Omdat miljoenen Syriërs op de vlucht zijn geslagen, ondersteunt Terre des Hommes vooral heel veel vluchtelingen. "Er is een tekort aan alles, de situatie is heel erg slecht," vertelt Bruno Neri, de noodhulpcoördinator voor het Midden-Oosten, vanuit Damascus. "De mensen zitten opgesloten, niet alleen in Oost-Aleppo, maar ook in andere gebieden. Mensen hebben honger, ze hebben medische hulp nodig. En we moeten ook gaan voorbereiden voor de winter die voor de deur staat."

Het strijdtoneel in Syrië is chaotisch, met vele verschillende strijdende partijen. Als humanitaire organisatie kiest Terre des Hommes geen partij in het conflict en helpt waar het kan en wie het nodig heeft, legt Bruno uit: "De enige kant die we kiezen, is de kant van de kinderen. De kinderen lijden ernstig onder deze oorlog. We moeten hen helpen, we kunnen niet met de handen over elkaar blijven zitten. Geen kind mag met honger naar bed gaan."

Waar werkt Terre des Hommes?

Terre des Hommes werkt met name in en rond de steden Latakkia, Tartous, Al Sweida, Homs, Damascus (stad) en Rural Damascus (de provincie) en in Aleppo, in het deel dat niet belegerd is. Zoals in het nieuws is te lezen en te horen, zijn er veel gebieden waar het moeilijk of zelfs onmogelijk is om hulp te verlenen. Zoals in Oost-Aleppo. In deze gebieden kunnen we alleen hulp brengen als er een wapenstilstand is. Die hulp staat klaar. Maar de miljoenen vluchtelingen zijn vooral gevlucht naar gebieden waar het relatief veilig is, verspreid over het hele land. Dus er zijn miljoenen mensen die wel bereikt kunnen worden met hulp en ondersteuning. 

Wat doet TdH in Syrië?

Voedselhulp

Naast activiteiten op het gebied van kinderbescherming (zie onder), deelt Terre des Hommes ook voedselpakketten uit. Die worden uitgedeeld aan families die daarvoor zijn geselecteerd. Voedselpakketten bevatten basisvoedsel, zoals rijst, olie en bonen, waarmee een familie zes tot acht weken kan overleven. In augustus heeft Terre des Hommes ruim 15.000 voedselpakketten uitgedeeld, in Qatana, Homs, Damascus en Aleppo (het niet belegerde gedeelte, aan vluchtelingen uit het belegerde Oostelijke deel van de stad). In totaal kwam dit ten goede aan ruim 90.000 mensen. In september werden ook meer dan 15.000 voedselpakketten uitgedeeld, in Damascus, Homs, Tartous en Aleppo.

Voor oktober staat een volgende distributie van 14.000 voedselpakketten gepland en de voorbereidingen voor een distributie van bijna 45.000 voedselpakketten in december zijn in volle gang. Om dit te kunnen realiseren is er nog veel geld nodig.

In de stad Homs is Terre des Hommes gestart met een project om ondervoeding bij kinderen en zwangere vrouwen tegen te gaan.

Kinderbescherming

Terre des Hommes biedt verder opvang en begeleiding van kinderen in kindvriendelijke ruimtes. Daar kunnen ze veilig spelen en, indien nodig, onder professionele begeleiding alles wat zij doorgemaakt hebben uiten en verwerken. Via deze kindvriendelijke ruimtes biedt Terre des Hommes ook ondersteuning aan de ouders. Zo biedt Terre des Hommes bijvoorbeeld voorlichting over hygiëne en voeding, maar ook over kindhuwelijken en huiselijk geweld, met het doel die fenomenen te voorkomen.

Samenwerking

De humanitaire noden in Syrië zijn zo groot, dat er nog veel meer geld nodig is om meer mensen te kunnen helpen. Het geld dat Terre des Hommes ophaalt met deze actie, zal ten goede komen aan de voedselhulp voor Syrische vluchtelingen binnen Syrië.

Overigens wordt een deel van de andere noodhulpactiviteiten die Terre des Hommes verleent in Syrië gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hierbij werkt Terre des Hommes samen met tien andere humanitaire NGO's binnen de Dutch Relief Alliance. 

Share this: