Uw nalatenschap voor de toekomst van kinderen

Misschien heeft u wel eens overwogen om een goed doel zoals Terre des Hommes in uw testament op te nemen. Nalatenschappen zijn voor Terre des Hommes van groot belang. Wij zijn als stichting namelijk afhankelijk van de giften van onze donateurs. 

Wilt u Terre des Hommes opnemen in uw testament?

Een testament laat u opmaken door een notaris, zodat u na het overlijden zelf bepaalt wat er met uw geld gebeurt. U kunt ervoor kiezen om niet alleen aan uw familie, maar ook aan Terre des Hommes na te laten. Het voordeel van deze vorm van schenken, is dat Terre des Hommes uw gift volledig kan benutten om kinderuitbuiting te stoppen. Terre des Hommes is namelijk een algemeen nut beogende instelling (ANBI), wat betekent dat wij geen belasting hoeven af te dragen. 

U kunt op twee manieren Terre des Hommes in uw testament opnemen:

  • Erfgenaam 
  • Legaat 

Neemt u Terre des Hommes op in uw testament, dan ontvangen wij als (mede)erfgenaam een deel van de erfenis. Ook kunt u ervoor kiezen om Terre des Hommes een legaat na te laten: een vast bedrag, een effectenportefeuille, een huis of een waardevol voorwerp zoals een schilderij.

Hoe kunt u nalaten aan Terre des Hommes? 

Om Terre des Hommes als erfgenaam of legataris op te nemen in uw testament, dient u een afspraak te maken met een notaris (op www.notaris.nl vindt u een notaris bij u in de buurt). Uw notaris bespreekt met u uw wensen, legt alle juridische zaken uit en legt vervolgens uw keuzes omtrent uw erfenis vast in een testament. Een goede voorbereiding op deze afspraak is prettig, zodat u alvast kunt bepalen wie u wat na wilt laten en of u bijvoorbeeld een legaat wilt opnemen. Wilt u hierover van gedachten wisselen met Terre des Hommes? Vult u dan alstublieft dit formulier in; wij nemen vervolgens graag contact met u op.

Wat doet Terre des Hommes met uw nalatenschap?

Met uw gift levert u een belangrijke bijdrage aan het behalen van ons doel: een wereld waarin kinderen niet meer worden uitgebuit. Terre des Hommes wil dat alle kinderen een menswaardig bestaan hebben en kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Met uw gift strijden wij tegen kinderuitbuiting op de volgende thema’s: kinderarbeid, kinderhandel, seksuele uitbuiting van kinderen en kindermisbruik.   

In de jaren '70 heb ik een half jaar als vrijwilliger voor Terre des Hommes gewerkt in Afrika. Die tijd maakte enorm veel indruk op mij. Ik ben altijd donateur gebleven en de organisatie heeft mij nooit teleurgesteld. Terre des Hommes zit voor altijd in mijn hart. Daarom staat Terre des Hommes in mijn testament

Een donateur, 73 jaar

 

 

Wilt u meer weten over nalaten aan Terre des Hommes?

Vult u alstublieft dan dit formulier in. Wij nemen graag contact met u op. In een persoonlijk gesprek geven we antwoord op al uw vragen en vertellen we u meer over de mogelijkheden hoe u uw nalatenschap kunt regelen.

Share this: