Oorlogen of natuurlijke rampen treffen ook kinderen. Sterker nog: vaak is de helft van de slachtoffers bij noodsituaties jonger dan achttien jaar. Deze kinderen hebben te maken met angst, honger, geweld of ziekten en zijn extreem kwetsbaar voor uitbuiting. Daarom verleent Terre des Hommes ook noodhulp, met de focus op de opvang en bescherming van kinderen en hun families. Of, in ons vakjargon, Child Protection in Emergencies.

Foto: AFP 2016 /  Khalil Mazraawi 

Wat doet Terre des Hommes aan noodhulp?

Terre des Hommes wil kinderen beschermen tegen uitbuiting. Juist in noodsituaties zijn kinderen bijzonder kwetsbaar om slachtoffer te worden van uitbuiting. Terre des Hommes streeft naar een gerichte en efficiënte bescherming van kinderen in noodsituaties. Waar mogelijk werken we daarbij zoveel mogelijk samen met andere, lokale organisaties. De aanpak van Terre des Hommes is gericht op:

  • preventie van uitbuiting
  • kinderbescherming
  • onderwijs
  • gezondheidszorg

Humanitaire hulpprogramma van Terre des Hommes

Waar biedt Terre des Hommes noodhulp?

De oorzaak van noodsituaties waarvoor Terre des Hommes humanitaire hulp biedt is meestal een natuurramp, zoals de aardbeving in Nepal in 2015, of oorlogsgeweld zoals in het Midden-Oosten, de Oekraïne en Zuid-Soedan. Maar ook medische noodsituaties kunnen aanleiding zijn om in actie te komen, zoals de ebola-epidemie in West-Afrika. De afgelopen jaren verleende Terre des Hommes onder andere noodhulp in:

Samen sterker voor kinderen in noodsituaties

Terre des Hommes gelooft dat wij beter en meer kinderen in nood kunnen helpen als wij samenwerken met andere organisaties. Alleen door krachten te bundelen, kunnen wij de kinderen optimaal helpen. Daarom is Terre des Hommes Nederland lid van de Internationale Federatie Terre des Hommes en werken wij op het gebied van noodhulp intensief samen met onze zusterorganisaties om directe hulp te verlenen aan kinderen en hun families. Daarbij werken we ook samen met lokale organisaties in de landen waar we projecten opzetten. Binnen Nederland werkt Terre des Hommes samen met andere Nederlandse humanitaire organisaties binnen de Dutch Relief Alliance, die voornamelijk door het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt gefinancierd.

Terre des Hommes is partner van Giro555

Terre des Hommes is vaste deelnemer van Giro555 (voorheen de Samenwerkende Hulporganisaties of SHO). Bij uitzonderlijke rampen slaan de hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555 om geld in te zamelen voor de hulpverlening. Want samen redden we meer levens.

Andere vormen van kinderuitbuiting die Terre des Hommes ook binnen noodhulpsituaties aanpakt:

Share this:

Gerelateerd nieuws