Wereldwijd werken maar liefst 152 miljoen kinderen. Ze verdienen een paar cent per uur. Ze hebben geen tijd om naar school te gaan en zo hun toekomstperspectief te verbeteren. 72 miljoen kinderen doen gevaarlijk en ongezond werk. Terre des Hommes zet zich in voor miljoenen kinderen die met de ergste vormen van kinderarbeid te maken hebben. Deze kinderen werken gedwongen op plantages, in mijnen, fabrieken, als huisslaafjes en ook in de prostitutie. De kinderen verrichten onder dwang langdurig uitputtend en zwaar werk, vaak in ongezonde en gevaarlijke omstandigheden. Het werk is schadelijk voor kinderen op lichamelijk, psychisch en/of moreel vlak.

Wat doet Terre des Hommes tegen kinderarbeid? 

Kinderarbeid ontstaat vaak uit armoede. Ouders verdienen niet genoeg om het gezin te onderhouden. Ook oorlogen, migratie en discriminatie tegen minderheden leiden vaak tot kinderarbeid. In veel landen is het een geaccepteerd fenomeen. Terre des Hommes biedt op verschillende manieren hulp in de strijd tegen de ergste vormen van kinderarbeid:

  • Terre des Hommes zet zich in om risicovolle arbeidsomstandigheden aan te passen;
  • lokale gemeenschappen maken we bewust van de veelvoorkomende desastreuze gevolgen van gevaarlijk en slecht betaald werk, van het belang van gezondheidszorg en de noodzaak van onderwijs voor het kind;
  • ouders krijgen voorlichting om te voorkomen dat de volgende generatie ook in de vicieuze cirkel van armoede belandt;
  • we zetten ons in om zoveel mogelijk kinderen de kans te geven (terug) naar school te gaan;
  • daarnaast lobbyen we bij overheden om kinderuitbuiting tegen te gaan en kinderrechten op de agenda te plaatsen.

Terre des Hommes programma's tegen kinderarbeid

Wat is kinderarbeid nou precies?

Kinderarbeid komt op de hele wereld voor. Er zijn verschillende vormen van kinderarbeid. De zichtbare en de verborgen kinderarbeid. Veel kinderen werken op vuilnisbelten, hakken stenen, werken in kleine fabrieken, in garages of als sjouwer in de bouw of in een haven. Ook sturen ouders hun kinderen de straat op om te bedelen. Maar er werken ook kinderen in de prostitutie of als huisslaafje. Terre des Hommes volgt de definitie van kinderarbeid zoals staat omschreven in het verdrag 182 van de International Labour Organization (ILO) over de ergste vormen van kinderarbeid: 

  • (a) alle vormen van slavernij of praktijken die gelijk zijn aan slavernij, zoals kinderhandel, lijfeigenschap en gedwongen arbeid, inclusief het rekruteren van kinderen voor gewapende conflicten 
  • (b) het gebruik of aanbieden van kinderen voor prostitutie en pornografie,
  • (c) het gebruik van kinderen in illegale praktijken, in het bijzonder bij de productie of handel in drugs,
  • (d) werk dat door de aard of de omstandigheden waarin het plaatsvindt, waarschijnlijk schade zal berokkenen aan de gezondheid, de veiligheid en de morele gezondheid van kinderen.

Andere vormen van kinderuitbuiting die Terre des Hommes aanpakt:

 

Meer informatie over kinderarbeid

Share this:

Gerelateerd nieuws