Oorlog en geweld in landen als Syrië en Irak hebben miljoenen mensen van huis en haard verdreven. Zij vluchten naar landen als Libanon, Jordanië en Turkije. Daar is vaak geen uitzicht op een beter bestaan. Uit wanhoop besluiten zij verder te vluchten. De vluchtelingen zijn zelfs bereid om in gammele bootjes de gevaarlijke Middellandse Zee over te steken. Een groot deel van deze vluchtelingen zijn kinderen. Kindvluchtelingen zijn extreem kwetsbaar. Ze lopen niet alleen het risico te verdrinken of om te komen van de honger. Kinderhandelaren en andere criminelen liggen ook op de loer. Terre des Hommes vangt deze kinderen en hun familie op rondom de Middellandse Zee en in Europa.

 

Wat doet Terre des Hommes voor de vluchtelingen?

Terre des Hommes heeft in verschillende landen projecten om vluchtelingen op te vangen en te begeleiden. In 2011 startte het FARO-project op het Italiaanse eilandje Lampedusa waar de afgelopen jaren de meeste bootvluchtelingen naar toe kwamen. Binnen de Destination Unknown campagne werken we samen met lokale partnerorganisaties in Griekenland, Cyprus en Malta die werken aan de opvang van bootvluchtelingen. De nadruk daarbij ligt op de opvang en begeleiding van minderjarige vluchtelingen die zonder ouders of familieleden op de vlucht zijn.

FARO: lichtbaken voor minderjarige bootvluchtelingen

In 2011 startte Terre des Hommes met het FARO-project op het eiland Lampedusa in de Middellandse Zee. Faro is Italiaans voor vuurtoren. Onder de tienduizenden migranten die daar aan kwamen, met een eigen boot of opgepikt door de Italiaanse marine, waren ook duizenden minderjarigen en kinderen. Velen in het gezelschap van een of beide ouders, maar heel veel kinderen reisden ook alleen. Deze kinderen hebben vaak ernstige, traumatische ervaringen meegemaakt tijdens hun reis, inclusief geweld. Ze hebben speciale zorg nodig. Naast water en voedsel voor de eerste uren, biedt Terre des Hommes onder meer kindvriendelijke ruimtes, sport en spel, sociaal-psychologische hulp en juridische hulp. Daarnaast spreken we autoriteiten aan op misstanden in de opvangcentra.

Milaan: noodhulp en rechtshulp

Veel migranten stranden op hun reis in en rond het station van Milaan. De situatie is vergelijkbaar met die in bijvoorbeeld Budapest. Terre des Hommes deelt samen met lokale organisaties en vrijwilligers water en voedsel uit, kits met eerste benodigdheden (zeep, tandpasta en dergelijke), probeert kinderen op te vangen in een kindvriendelijke ruimte en verleent rechtshulp.

Duitsland: steun voor families die zijn gevlucht

In Duitsland verleent Terre des Hommes samen met partnerorganisaties sociaal-psychologische ondersteuning aan gevluchte gezinnen. Dit is praktische hulp, bij het inburgeren van deze gezinnen, maar ook psychologische hulp om te helpen bij het verwerken van trauma's, opgelopen voor en tijdens de vlucht.

Hongarije en Servië: opvang van kinderen

Terre des Hommes biedt op diverse manieren hulp aan vluchtelingen die door Hongarije en Servië reizen. We delen water en voedsel uit en helpen de vluchtelingen aan primaire basisvoorzieningen zoals dekens en tandenborstels. Daarnaast richten we speciale kindvriendelijke ruimtes in, waar kinderen een veilige plek hebben. Ook geeft Terre des Hommes juridisch advies. In Macedonië doen we dit ook.

Opvang in de regio

De meeste vluchtelingen willen helemaal niet weg uit hun land en wachten bij voorkeur in de regio op de kans om terug naar huis te kunnen, zodra de situatie dat toelaat. Zo wonen er inmiddels miljoenen vluchtelingen in de buurlanden van Syrië, met name Libanon (ruim 1,2 miljoen), Jordanië, Turkije (2 miljoen) en Noord-Irak. Maar dit is tegelijkertijd een enorm probleem, want deze landen kunnen deze enorme aantallen helemaal niet aan. Faciliteiten als de gezondheidszorg en het onderwijs zijn niet ingereicht op deze nieuwe inwoners. En werk is er ook onvolvoende. Het is daarom noodzakelijk dat de internationale gemeenschap ook hier hulp biedt.

Terre des Hommes heeft projecten in Syrië zelf, in Libanon, Jordanië en Noord-Irak:

  • In Syrië verlenen we onder andere directe noodhulp: we delen voedselpakketten uit.
  • In Libanon concentreren we ons op formeel en informeel onderwijs voor Syrische vluchtelingen, op kindvriendelijke ruimtes, traumaverwerking en psychosociale hulpverlening. We delen ook hygiënematerialen uit en in sommige gevallen non-food items zoals huisraad en keukenspullen.
  • In Jordanië hebben we een project dat zich richt op de gezondheidszorg van zwangere vrouwen, pas bevallen moeders, baby's en jonge kinderen.
  • In Noord-Irak richten we ons op kindvriendelijke ruimtes, traumaverwerking en psychosociale hulpverlening en voorlichting, bijvoorbeeld over hygiëne en over de rechten van het kind. In sommige gevallen ondersteunen we gezinnen ook met materiële hulp.

Deze projecten worden onder meer mogelijk gemaakt met financiële steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Destination Unknown

Met de Destination Unknown campagne, vraagt Terre des Hommes samen met meer dan zestig partnerorganisaties wereldwijd sinds 2012 aandacht voor de bijzonder kwetsbare positie van kindmigranten en kindvluchtelingen. De campagne richt zich met name op kinderen die reizen zonder ouders of andere begeleiding. Deze groep kinderen is extra kwetsbaar. 

Share this:

Gerelateerd nieuws