Prachtig resultaat mica campagne

Onze mica campagne is ten einde met een prachtig eindresultaat: 13.725 getekende petities. Een eerste succes is dat Mercedes-Benz het mineraal mica hoog op de risicolijst kinderarbeid zet.

We zijn ontzettend blij met deze grote mate van betrokkenheid bij de strijd tegen kinderarbeid in de micamijnen. Kinderen horen niet te werken in mijnen, ze horen op school! Met dit geweldige aantal handtekeningen staan wij veel sterker in onze gesprekken met bedrijven die mica in hun producten verwerken.

Wij gaan aan de slag

Wij gaan nu met deze bedrijven in gesprek en zullen druk op hen uitoefenen om hun verantwoordelijkheid te gaan nemen. Deze bedrijven moeten veel meer doen om te voorkomen dat er kinderarbeid aan hun producten kleeft.

Lees meer over ons mica programma >>
 

Mercedes-Benz zet mineraal mica hoog op risicolijst kinderarbeid

Mercedes-Benz geeft mineraal mica prioriteit op de lijst van 50 ruwe materialen waar risico’s aan kleven voor wat betreft inbreuk op de mensenrechten, waaronder kinderarbeid. Een audit-team onderzocht in India de situatie in drie mijnen en bracht de toeleveringsketen van mijn tot eindproduct in kaart. Mercedes koopt niet zelf mica in, maar erkent desalniettemin ‘verantwoordelijkheid voor een duurzame toeleveringsketen, tot aan het niveau van de winning van het ruwe materiaal’. Terre des Hommes juicht de stappen van Mercedes toe en ziet dit als een succes voor haar dialoog met bedrijven om hun toeleveringsketens te onderzoeken onderzoeken en kinderarbeid uit te bannen.  

De mica uit de drie onderzochte mijnen wordt door Mercedes gebruikt in de autolak voor haar personenauto’s. Mercedes-Benz betrekt zelf geen mica uit India, maar koopt autolak als eindproduct in bij haar toeleveranciers. Mica is aan de lak toegevoegd voor het glimmende effect.

Het audit-team van Mercedes-Benz zocht breder dan alleen naar sporen van kinderarbeid en keek ook naar de arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld of sprake was van gedwongen arbeid. De onderzoekers volgden daarnaast het traject van de mica uit de mijnen om vermenging met mica uit niet-onderzochte mijnen uit te sluiten. Daarbij constateren de onderzoekers dat het risico daartoe het grootst is in het traject van de mijn tot de eerste verwerkingslocatie.

Kinderarbeid in de mica-industrie is een ernstige vorm van mensenrechtenschending.

Lees het persbericht van Mercedes-Benz >>

Share this:

Related news