Terre des Hommes steunt verantwoorde metaalketens

Terre des Hommes heeft op 23 mei 2019 het convenant ‘Samen naar verantwoorde metaalketens’ ondertekend. Hiermee zetten bedrijven, de overheid, brancheverenigingen, vakbonden en NGO’s een eerste stap op weg naar een duurzame en transparante keten in de metaalindustrie.

Voetafdruk

Het doel van dit convenant is de verbetering van de sociale en ecologische voetafdruk van de metaalsector. Nederlandse bedrijven zijn voor hun productie afhankelijk van de import van grondstoffen en diensten. In deze ketens zitten risico’s op het gebied van mensenrechten, kinderrechten, arbeid en milieu. Dit heeft vaak een negatieve impact op lokale gemeenschappen. Het convenant helpt deze ketens transparant en duurzaam te maken.

Kinderarbeid

De bescherming van kinderrechten, de rechten van meisjes en het stoppen van kinderarbeid in de metaalketen zijn belangrijke elementen uit het convenant. De metaalindustrie is  een van de gevaarlijkste en meeste risicovolle sectoren. “Als bedrijven onmiddellijk starten met het convenant serieus uit te voeren, dan zal het leven van veel kinderen in de metaalindustrie positief beïnvloedt worden” aldus Beata Stappers Karpinsky, technisch adviseur kinderrechten bij Terre des Hommes.

Convenanten

Een convenant is een overeenkomst tussen overheid en organisaties met als streven gezamenlijke doelstellingen te behalen. Indien deze niet gerealiseerd worden, worden er geen sancties opgelegd. Het metaalconvenant is het negende IMVO-convenant dat van kracht is. De sectoren textiel, banken, verzekeringen, pensioenen, goud, voedingsmiddelen, bosbouw en natuursteen gingen dit voor.

Onze rol

Terre des Hommes draagt als steunbetuiger aan het metaalconvenant bij, daartoe uitgenodigd op basis van onze expertise op toeleveringsketens en de aanpak van kinderarbeid in de mica mijnbouw. We zijn ontzettend trots het metaalconvenant te hebben getekend. 

Voor meer informatie over het convenant en de deelnemende partijen, zie het persbericht op de website van de IMVO Convenanten.

 

Share this:

Related news