Komal was 13 jaar oud toen ze onder druk van haar familie met haar 28-jarige echtgenoot trouwde. Al snel realiseerde ze zich waar ze in terecht gekomen was, een leven van fysieke en mentale mishandeling. Bovendien zijn de leefomstandigheden erbarmelijk in Bagepelli, India.

Komal is dan ook geen uitzondering als ze op haar 13e moet trouwen met een 28-jarige man uit haar kleine dorpje in het Bagepelli-gebied. Dit gebied in het zuiden van India wordt door droogte geteisterd. Het regent er nooit. En om de vijf á zes jaar is de droogte zo groot, dat er hongersnood ontstaat. Het leven is hier moeilijk. Mede door de barre omstandigheden en het lage opleidingsniveau zijn traditionele sociale overtuigingen over onder ander uithuwelijking hardnekkig en nijpend.

Het is Komal al snel duidelijk dat het een verloren zaak is om zich tegen de overtuigingen van haar ouders te verzetten. Ze hoopt dat haar uitstekende prestaties en cijfers op school het verschil kunnen maken. Maar ondanks dat ze zich zo lang mogelijk tegen haar huwelijk verzet, kan Komal niet voorkomen dat armoede, traditie en sociale druk haar toch verslaan. Ze moet trouwen.

Getrouwd en zwanger

Eenmaal getrouwd komt de jonge Komal er al snel achter dat haar man een alcoholverslaving heeft. Dat resulteert al direct in een verschrikkelijke kennismaking met het kindhuwelijk gekenmerkt door fysieke en mentale mishandeling.

Omdat ze pas 13 is, is het geen verrassing dat haar eerste zwangerschap na zeven maanden eindigt in een miskraam. Komal is aan huis gekluisterd, ze werkt voor een gewelddadige echtgenoot en bovenal heeft ze ernstige bloedarmoede. In deze situatie wordt ze zwanger van haar eerste zoon. Dit jongetje wordt geboren met lichamelijke en verstandelijke beperkingen.  

Alleen gelaten met de zorg voor een kind

Komal’s man ontvlucht de situatie en laat haar achter met de kwetsbare baby. Komal bereikt haar dieptepunt. Zonder andere keuze, keert Komal terug naar haar ouders. Hier moet ze met haar gehandicapte kind totaal afgesloten van de buitenwereld leven.

Door aan het IMAGE project deel te nemen, vond ik de moed om een baan te zoeken en geld te verdienen.

Initiative for Married Adolescent Girls’ Empowerment

Om kindbruiden te helpen die onder dezelfde omstandigheden leven als Komal heeft Terre des Hommes het project ‘Initiative for Married Adolescent Girls’ Empowerment’ (IMAGE) in India opgestart. Kindhuwelijken leiden vaak tot een gebroken jeugd en dromen die in duigen vallen. Maar vooral een leven in een cirkel van armoede, zonder opleiding, zonder inkomsten en in een zeer kwetsbare situatie.   

Het doel van het IMAGE project in India is, om net als in Bangladesh, kinderen te helpen die in deze situatie zitten. Als Komal van het project hoort, neemt ze de moedige beslissing om hier aan deel te nemen. Het helpt haar te ontsnappen uit haar geïsoleerde bestaan. Onderdeel van IMAGE zijn beroepsopleidingen zodat de meisjes een vak kunnen leren. Komal schrijft zich in voor de opleiding tot kleermaakster.

Komal’s echtgenoot keert terug

Dit is op hetzelfde moment dat haar man besluit om weer naar Komal terug te keren. Om het beste van deze situatie te maken, overtuigd het team van het IMAGE project in Bagepalli hem om deel te nemen aan de ‘Echtgenoten Club’. Dat is een initiatief gericht op voorlichting en bewustwording van het gedrag van echtgenoten tegenover hun kindvrouwen.

Vertrouwen in de toekomst

Komal is enorm gemotiveerd om haar nieuw verworven kennis in te zetten om een kwalitatief beter leven te leiden. Ze vindt dan ook een baan als kok op een lokale school en blijft actief in het kleermakerscentrum. 

Momenteel krijgt Komal op regelmatige basis begeleiding via het projectteam van IMAGE. Ook haar familie wordt hierbij betrokken. Komal geeft aan dat haar zelfvertrouwen is toegenomen en ook haar zelfbeeld is positiever. Ze voelt zich goed en heeft er vertrouwen in dat ze een betekenisvol leven kan leiden.

Komal over het IMAGE project

Ik had geluk dat ik aan het IMAGE project van Terre des Hommes kon deelnemen. Hierdoor kon ik naar buiten en aan mijn toekomst werken. Het gaf me zelfvertrouwen waardoor ik een baan vond en geld kan verdienen. Ik ben enorm blij dat ik deel uitmaak van dit project zodat ik ook andere meisjes leer kennen die in dezelfde situatie zaten. Samen helpen we elkaar.

Share this: