Blog

Hier vindt u een overzicht van blogs, artikelen en opiniestukken van Terre des Hommes.

 

loverboys valkenburgse zedenzaak terre des hommes kinderprostitutie

Mensen die betaalden voor seks met minderjarigen kregen 1 dag cel en een taakstraf. Dat is te weinig. Zo kunnen we seksuele uitbuiting van kinderen niet effectief bestrijden. De politiek moet de wet aanpassen.

9 redenen om je dochter te besnijden vrouwenbesnijdenis meisjes besnijdenis kindermisbruik Terre des Hommes

Je dochter laten besnijden is afgrijselijk. Toch is het geheel of gedeeltelijk verwijderen van de externe vrouwelijke genitaliën een veel voorkomend gebruik in dertig landen in Afrika, het Midden-Oosten en Azië. Meer dan 200 miljoen meisjes en vrouwen zijn besneden. Lees waarom ouders hun dochter dat aandoen.

'Uit de schaduw' Alastair Hilton Terre des Hommes seksuele uitbuiting van jongens en mannen

Alastair Hilton is Technical Advisor voor Terre des Hommes Nederland in Azië. Deze week bezoekt hij een belangrijke internationale bijeenkomst over seksuele uitbuiting en misbruik van mannen en jongens. In een persoonlijk verhaal legt Alastair uit wat hem drijft om op te komen voor mannen en jongens die het slachtoffer werden van seksuele uitbuiting en misbruik. Lees zijn verhaal

Kinderen in het regeerakkoord Terre des Hommes kinderrechten

Aanstaande donderdag staat het nieuwe kabinet op het bordes. Zij gaan de komende vier jaar aan de slag met het nieuwe regeerakkoord, waarin de prioriteiten van het nieuwe kabinet uiteengezet worden. Wat zegt dit regeerakkoord over kinderen, en de waarborging van hun rechten? Lees een blog van Aysel Sabahoglu, kinderrechtenexpert bij Terre des Hommes

Investeer in de veiligheid van kwetsbare minderjarigen Prinsjesdag seksuele uitbuiting van kinderen in Nederland Terre des Hommes

Het is vandaag Prinsjesdag, de dag dat de regering het beleid voor de komende het komende jaar presenteert en de Rijksbegroting wordt besproken. De economische groei die het Centraal Planbureau (CPB) voorspelt biedt ruimte op de begroting. Volgens Gideon van Aartsen, projectleider van WATCH Nederland, moet dat geld geïnvesteerd worden in de strijd tegen seksuele uitbuiting van kinderen in Nederland.

Laat ons helpen in de strijd tegen mensenhandel kinderhandel Terre des Hommes Nederland

Mensen- en kinderhandel zijn te grote problemen om aan de overheid over te laten. Hulpverleners kunnen soms al ingrijpen als de politie dat nog niet mag.

Cees wil seks met een kind. En niet één keer met één kind, maar meerdere keren met één of met meerdere kinderen tegelijk. In Nederland is dat moeilijk, want van Cees is hier bekend dat hij een kindermisbruiker is, hij wordt in eigen land grondig gemonitord. Maar niets of niemand staat hem in de weg wanneer hij een vliegticket koopt, naar de douane zwaait en naar een arm land reist waar kinderen te koop worden aangeboden om er de gekste dingen mee te doen. Dus Cees vliegt naar Cambodja. Net als Bas. Cees begint daar een school, Bas een weeshuis. Hieronder vier maatregelen om activiteiten, zoals die van Cees en Bas te voorkomen.

Oproep aan de onderhandelende partijen: doe een kinderrechtencheck Terre des Hommes

Op het Binnenhof wordt hard onderhandeld. De vier winnaars van de verkiezingen moeten lastige politieke keuzes maken bij de vorming van een nieuwe regering. Kinderrechten mogen daarbij niet sneuvelen. Daarom roept Terre des Hommes de onderhandelende partijen op een kinderrechtencheck toe te passen bij al het beleid dat kinderen direct of indirect raakt.

Hoe herken je kinder- en mensenhandel in Nederland? Terre des Hommes

Ook in Nederland worden dagelijks honderden kinderen, jongeren en volwassenen uitgebuit door een mensenhandelaar. En het vindt plaats in alle lagen van de samenleving. Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel, een partner van Terre des Hommes, geeft tips hoe u kinder- en mensenhandel kunt herkennen en waar u hier melding van kunt maken. 

De politieke partijen langs de 'kinderrechten' meetlat van Terre des Hommes

Op 15 maart is het zover: dan kiezen we welke politieke partijen de komende vier jaar Nederland gaan besturen. Terre des Hommes zet voor u op een rijtje wat de acht grootste partijen (VVD, PvdA, PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP en ChristenUnie) in hun programma’s zeggen over de thema’s kinderarbeid, kinderhandel, seksuele uitbuiting van kinderen, kindermisbruik en noodhulp.

Albert Jaap van Santbrink Terre des Hommes

Terre des Hommes omarmt het advies van de Raad van Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming om internationale adoptie een halt toe te roepen. In een artikel in Trouw licht Albert Jaap van Santbrink, directeur van Terre des Hommes, deze vise op adoptie toe. 

Gene kind onbeschermd in Europa Terre des Hommes vluchtelingen kinderen

Veilige migratie en het stoppen van kinderuitbuiting zijn belangrijke doelstellingen binnen de agenda van Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG´s). De huidige Europese realiteit staat hier echter nog ver van af. Kinderrechten worden dagelijks geschonden binnen de vluchtelingencrisis, waardoor veel gevluchte kinderen onbeschermd blijven. Een aangrijpend voorbeeld hiervan zijn de 10.000 kinderen die in Europa vermist zijn geraakt na registratie. Volgens het kinderrechtenverdrag mag geen (vlucht)kind onbeschermd zijn, ook niet binnen Europa. Welke stappen moeten er door Europa worden genomen om bij te dragen aan het realiseren van deze doelen in de SDG agenda?

Sinds 2014 verleent Terre des Hommes veel meer noodhulp dan in de jaren ervoor. De doelstelling van Terre des Hommes is het stoppen van kinderuitbuiting. Hoe past noodhulp daar in? Paul Wolters, coördinator noodhulp, geeft antwoord.

Sinds 2014 verleent Terre des Hommes veel meer noodhulp dan in de jaren ervoor. De doelstelling van Terre des Hommes is het stoppen van kinderuitbuiting. Hoe past noodhulp daar in? Paul Wolters, coördinator noodhulp, geeft antwoord.

Bedrijven en kinderrechten: geen vrijblijvendheid

Kinderrechten zijn bijzondere mensenrechten, bedoeld om alle kinderen te beschermen en in veiligheid op te laten groeien. Terre des Hommes vraagt in het bijzonder aandacht voor de rechten van kinderen die onder erbarmelijke omstandigheden moeten werken. Zoals kinderen die in de goudmijnen moeten werken in Tanzania. Terre des Hommes voert actie voor de rechten van deze kwetsbare kinderen die met uitbuiting, geweld en achterstelling te maken hebben. Nederland en de Europese Unie zijn verantwoordelijk voor de naleving van de kinderrechten, ook in het internationale samenwerkingsbeleid, mensenrechtenbeleid en economisch beleid.

Vandaag staat de wereld stil bij de rechten van het kind. Dat blijft nodig, want de rechten van het kind worden op veel plaatsen geschonden. In 1989 werd de internationale gemeenschap het eens over een verdrag dat de kinderrechten moet waarborgen. Nu, 26 jaar later, moeten we vaststellen dat er nog een hoop moet gebeuren.

Op 20 november staat de wereld stil bij de rechten van het kind. Dat blijft nodig, want de rechten van het kind worden op veel plaatsen geschonden. In 1989 werd de internationale gemeenschap het eens over een verdrag dat de kinderrechten moet waarborgen. Nu, 26 jaar later, moeten we vaststellen dat er nog een hoop moet gebeuren.

De afgelopen weken explodeerde de sluimerende vluchtelingencrisis midden in ons gezicht. De vluchtelingen kwamen - letterlijk - ineens heel dichtbij. Meer dan de helft van de vluchtelingen in de wereld zijn kinderen; Om te voorkomen dat ook de toekomst van deze kinderen wordt ontnomen, moeten we nu handelen. Albert Jaap van Santbrink, algemeen directeur van Terre des Hommes, over de vluchtelingencrisis en hoe Terre des Hommes hier op inspeelt.

De afgelopen weken explodeerde de sluimerende vluchtelingencrisis midden in ons gezicht. De vluchtelingen kwamen - letterlijk - ineens heel dichtbij. Meer dan de helft van de vluchtelingen in de wereld zijn kinderen; Om te voorkomen dat ook de toekomst van deze kinderen wordt ontnomen, moeten we nu handelen. Albert Jaap van Santbrink, algemeen directeur van Terre des Hommes, over de vluchtelingencrisis en hoe Terre des Hommes hier op inspeelt.

 

Kinderprositutie

In Nederland is prostitutie al 15 jaar legaal. Maar het werkt niet. Amnesty International wil nu gaan pleiten voor decriminalisering van prostitutie. Geen goed idee.

De FIFA staat onder grote druk om schoon schip te maken. Dat houdt veel meer in dan alleen het aanpakken van corruptie. WK’s worden keer op keer overschaduwd door misstanden zoals uitbuiting van kinderen, kinderarbeid en prostitutie. Nu is het moment om met een structurele aanpak te komen. Doorpakken dus.

Bootvluchtelingen in Italië

In Den Haag breekt men zich er het hoofd over. Het debat over het al dan niet opnemen van bootvluchtelingen uit Italië. De discussie schiet alle kanten op, maar één ding wordt volledig over het hoofd gezien. Het gaat om mensen. Albert Jaap van Santbrink, directeur van Terre des Hommes, roept Nederland op om bootvluchtelingen op te nemen. Het is onmenselijk om dat niet te doen.