Terre des Hommes logo
DonateFight with us
Search

Fight with us

Become a donorAs a partnerDonate your goods
Latest

Plea to ensure better protection of children on the move in Africa

May 12th, 2017

Migrerende kinderen op het Afrikaanse continent en de problemen waarmee ze geconfronteerd worden, dienen continu aandacht te krijgen op het hoogste beleidsniveau in de regio. Terre des Hommes pleit hiervoor bij het <em>African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child </em>(ACERWC). Tijdens de 19e zitting van de ACERWC die begin mei 2017 in Lesotho heeft plaatsgevonden, is samen met Terre des Hommes Duitsland en de Terre des Hommes Internationale Federatie (TDHIF), een pleitbrief aangeboden aan de voorzitter van de commissie, Professor Dr. Benyam Mezmur. Eén van de concrete verzoeken aan het ACERWC is om kindermigratie als officieel thema uit te roepen voor de Dag van het Afrikaanse Kind in 2018.

Plea to ensure better protection of children on the move in Africa
Our missionWhat we doWhere we workSearch
DonateFight with us
LatestPublicationsOur organisationContactPartners