Disclaimer

Bij het samenstellen van deze site wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks geeft Terre des Hommes Nederland geen garantie met betrekking tot de juistheid en/of volledigheid van de op deze site voorkomende gegevens, informatie of meningen, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing. Terre des Hommes Nederland aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop voorkomende gegevens, informatie of meningen alsmede het gebruik dat daarvan gemaakt wordt.

Aan de verstrekte gegevens, informatie of meningen kunnen geen rechten ontleend worden. Terre des Hommes Nederland kan niet garanderen dat de site foutloos of ononderbroken functioneert. Terre des Hommes Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de sites die niet door haar worden onderhouden en waarnaar op haar site wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Terre des Hommes Nederland.

De inhoud van deze site mag niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Terre des Hommes Nederland worden overgenomen. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie kunnen gericht worden aan:

Stichting Terre des Hommes Nederland
Zoutmanstraat 42-44
2518 GS Den Haag
telefoon: (070) 310 5000
fax: (070) 310 5001
e-mail: info@tdh.nl 

IBANnummer NL10INGB0000252525

© 2005 Terre des Hommes Nederland te Den Haag. Alle rechten voorbehouden.