Disclaimer

Bij het samenstellen van deze site wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks geeft Terre des Hommes Nederland geen garantie met betrekking tot de juistheid en/of volledigheid van de op deze site voorkomende gegevens, informatie of meningen, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing. Terre des Hommes Nederland aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop voorkomende gegevens, informatie of meningen alsmede het gebruik dat daarvan gemaakt wordt.

Aan de verstrekte gegevens, informatie of meningen kunnen geen rechten ontleend worden. Terre des Hommes Nederland kan niet garanderen dat de site foutloos of ononderbroken functioneert. Terre des Hommes Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de sites die niet door haar worden onderhouden en waarnaar op haar site wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Terre des Hommes Nederland.

De inhoud van deze site mag niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Terre des Hommes Nederland worden overgenomen. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie kunnen gericht worden aan:

Stichting Terre des Hommes Nederland
Zoutmanstraat 42-44
2518 GS Den Haag
telefoon: (070) 310 5000
fax: (070) 310 5001
e-mail: info@tdh.nl 

IBANnummer NL10INGB0000252525

Uw privacy

We hechten veel waarde aan uw privacy en veiligheid. Wij maken gebruik van een beveiligde SSL-verbinding. Dit betekent dat uw gegevens versleuteld over internet worden verstuurd en niet door derden kunnen worden opgevangen. U kunt altijd zien of u via SSL bent ingelogd, rechtsonder ziet u dan in uw browser een gesloten slotje. 

Gebruik van uw gegevens

Wanneer u aan ons doneert, zich inschrijft voor een (digitale)nieuwsbrief of een petitie ondertekent, nemen wij uw gegevens op in ons relatiebestand. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met deze gegevens om. Wij gebruiken deze om u te informeren over onze activiteiten en voor het doen van vrijblijvende giftverzoeken. Hebt u hier bezwaar tegen dan kunt u dit melden aan Terre des Hommes, Zoutmanstraat 42-44, 2518 GS Den Haag, of verstuur een e-mail, voorzien van uw volledige adresgegevens en uw wensen, naar service@tdh.nl. 

Incasso informatie

Voor het incasseren van uw (periodieke) bijdrage(n), maken we gebruik van SEPA machtigingen. Dit is de meest eenvoudige en voordelige methode voor het innen van donatiegelden. Als u het niet eens bent met een betaling, kunt u deze binnen 13 maanden door uw eigen bank laten terugstorten of u kunt contact met ons opnemen via (070) 310 5000. Bovendien kunt u een doorlopende machtiging zonder opgaaf van reden op elk moment intrekken.    

Let op! In verband met de nieuwe Europese incassoregels worden de gegevens ruim een week voor de incasso al aangeleverd bij de banken. Het is dus mogelijk dat na uw opzegging er nog één maal wordt geïncasseerd. Terre des Hommes incasseert op de 1e donderdag van de maand, tenzij deze op een feestdag valt. In dat geval vindt de incasso een week later plaats. 

Social Media

Terre des Hommes beheert online communities op Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube en Instagram. Via deze communities houden we u op de hoogte van het werk dat wij doen. We staan open voor vragen en feedback maar we hebben wel een paar regels opgesteld zodat het voor iedereen leuk blijft om deel te nemen aan deze communities:

  • Schelden, seksistische opmerkingen, persoonlijke aanvallen en racistische uitspraken zijn niet toegestaan
  • Binnen onze communities mogen geen commerciële activiteiten worden ontplooid
  • Inbreuken op het logo zijn niet toegestaan

Terre des Hommes behoudt zich het recht voor om geplaatste reacties die niet voldoen aan bovenstaande regels, direct en zonder waarschuwing te verwijderen.

Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met info@tdh.nl

© 2017 Terre des Hommes Nederland te Den Haag. Alle rechten voorbehouden.

 

Share this: