Hulp aan kinderen seksuele uitbuiting Terre des Hommes

Kinderen die slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting, hebben bescherming nodig. Wij zorgen voor opvang, medische zorg, therapie en scholing. We hielpen afgelopen jaren al tienduizenden kinderen. Nu de rest nog. Lees verder >>

Aanpak van daders seksuele uitbuiting Terre des Hommes

Om seksuele uitbuiting van kinderen te stoppen is het belangrijk dat slachtoffers voor zichzelf kunnen opkomen en dat daders aangepakt worden. Samen met onze partners, politie en justitie konden al veel daders worden opgepakt. Nu de rest nog. Lees verder >>

Samenwerken tegen uitbuiting Terre des Hommes seksuele uitbuiting

We werken samen met overheden, de Europese Unie, het bedrijfsleven en internationale organisaties om seksuele uitbuiting van kinderen te stoppen. We doen onderzoek, signaleren, agenderen en pleiten voor beter beleid. Lees verder >>