Terre des Hommes logo
DoneerStrijd mee
Zoeken

Strijd mee

Word donateurAls partnerTeken de petitieGeef spullen

Opbrengst Giro555-actie voor Oekraïne grotendeels besteed

20 februari 2024

Giro555, met Terre des Hommes als een van de meewerkende organisaties, heeft sinds de start van ‘Samen in actie voor Oekraïne’ op 28 februari 2022, bijna 5 miljoen Oekraïners met (nood)hulp kunnen helpen. De afgelopen twee jaar is zo’n 84% van het geld besteed aan intensieve en vooral praktische (nood)hulpverlening aan Oekraïners, zoals onderdak, winteropvang, voedsel en medische zorg.

Mei 2022, noodhulpverlening in Oekraïne - Foto Mikael Franci (Cordaid)
Noodhulpverlening in Oekraïne, mei 2022 - Foto Mikael Franci_Cordaid

Hulp blijft doorgaan

Daarnaast zetten de organisaties zich in voor psychosociale hulp, veilig en passend onderwijs, taallessen, schoolinschrijvingen, hulp bij visa-aanvragen en juridische ondersteuning. De humanitaire situatie blijft ernstig. Hulp blijft daarom doorgaan in Oekraïne en buurlanden.

Cijfers

Tot eind november 2023 hebben de hulporganisaties achter Giro555 meer dan 4,8 miljoen mensen 
kunnen helpen: 153.847 huishoudens kregen financiële bijdragen, er werden 698.689 
voedselpakketten, 716.036 hygiëne pakketten en 654.334 maaltijden uitgedeeld. Ook kregen 
444.457 mensen toegang tot schoon drinkwater en 157.137 volwassenen en 264.059 
kinderen ontvingen psychosociale steun, zoals traumabegeleiding.

Noodhulp

Financiële ondersteuning is een belangrijke pijler in de hulpverlening, waarbij mensen zelf kunnen 
bepalen wat zij nodig hebben om te voorzien in hun levensonderhoud. Het Rode Kruis gaf met 
Giro555-geld in totaal aan meer dan 69.000 huishoudens financiële steun sinds februari 2022. Dat 
deed de organisatie in Oekraïne en de omliggende landen. Levensonderhoud is een ander belangrijk 
onderdeel van de humanitaire hulp. Kerken in Actie verstrekte zo 135.470 voedselpakketten in 
combinatie met zaaigoed aan achtergebleven bewoners van getroffen dorpen in Oekraïne. 

Wederopbouw

Behalve levensreddende activiteiten zetten veel hulporganisaties achter Giro555 zich ook in voor 
wederopbouw. Bijvoorbeeld door te zorgen voor onderdak en het herstel van huizen en 
infrastructuur. Heleen van den Berg, actievoorzitter en directeur van Cordaid:

“Samen met onze Oekraïense partner zijn we na de damdoorbraak in Zuidoost Oekraïne gaan helpen door nieuwe watertorens te plaatsen. Als het vriest moeten we soms een week stoppen met de werkzaamheden. De kou én het gebrek aan veiligheid, maken de herstelwerkzaamheden behoorlijk uitdagend. In de regio Dnipro is inmiddels de eerste watertoren neergezet. De tweede volgt binnenkort. Deze torens zorgen voor de watervoorziening voor 2.104 inwoners. Ook in de regio’s Cherson en Donetsk herstelt onze partner watertorens, repareert waterbronnen en installeert filtersystemen. We 
verwachten deze activiteiten deze maand af te ronden. In totaal kunnen 33.400 mensen dankzij dit 
project rekenen op een stabiele watervoorziening. Ondanks de oorlog lukt het ons toch om deze 
basisbehoefte te leveren, zelfs in onveilige gebieden.”

Uitdagingen

Door de voortdurende aanvallen en langdurig online onderwijs kunnen jongeren vaak niet 
deelnemen aan sport-, spel-, sociale- en educatieve activiteiten, gericht op hun welzijn. Hun 
communicatieve vaardigheden gaan achteruit. Kinderen voelen zich vaker onzeker en mijden 
hierdoor sociale interacties. De hulporganisaties achter Giro555 geven daarom extra aandacht aan 
onderwijs en psychosociale steun voor kinderen. Zo creëerde UNICEF in Oekraïne kindvriendelijke 
ruimtes, waar 248.161 kinderen geïntegreerde hulp kregen. Hulporganisaties als Plan International en Terre des Hommes besteedden extra aandacht aan  kinderbescherming. Ze zetten zich actief in om uitbuiting, kinderhandel en kindermishandeling door ouders of verzorgers -vaak als gevolg van posttraumatische stressstoornis (PTSS)- te voorkomen en aan te pakken. Zo voerde Terre des Hommes in Polen op tv en social media een campagne met een bereik van ruim 21 miljoen mensen om de kennis over en bereidheid van mensen te vergroten om kindermishandeling te voorkomen.

Verschuivingen in hulpverlening

Het nieuwste rapport van Giro555 dat terugkijkt op bijna twee jaar humanitaire hulp in Oekraïne laat 
een duidelijke verschuiving in de hulpverlening zien voor gevluchte Oekraïners in buurlanden. De 
hulporganisaties richtten zich in eerste instantie vooral op de opvang van deze groep gevluchte 
Oekraïners richtten. Inmiddels gaat er vanwege het voortduren van de oorlog nu veel aandacht uit 
naar integratie, psychosociale hulpverlening, werkgelegenheid, en omscholing van deze 
vluchtelingen.

Hulp blijft doorgaan

Het voortdurende conflict heeft steden en dorpen verwoest, meer dan 3.7 miljoen mensen zijn 
intern ontheemd en bijna 6 miljoen mensen zijn gevlucht. Ongeveer de helft van de bevolking heeft 
ook nu humanitaire hulp nodig. De vraag naar ondersteuning in zowel Oekraïne als de buurlanden 
blijft dus bestaan. Daarom zetten de samenwerkende hulporganisaties achter Giro555 de hulp in 
2024 verder voort. Met de actie-opbrengst bieden zij in totaal drie jaar lang hulp. De 
hulporganisaties blijven in die tijd het leveren van noodhulp (voedsel- en hygiëne pakketten, contant 
geld, medische zorg en huisvesting), psychosociale hulp, onderwijs en activiteiten voor 
wederopbouw voortzetten en uitbreiden.  De organisaties achter Giro555 zoeken ook naar mogelijkheden om hulp te blijven verlenen als het geld van Giro555 is opgebruikt. Zo maakt Save the Children momenteel al gebruik van een eigen ‘Humanitair Fonds' om te zorgen dat hulp kan worden voortgezet. Ook Cordaid werkt samen met haar Oekraïense partner aan een plan voor de periode erna. Het doel is dat de Oekraïense overheid de vergoeding van behandelingen in gezondheidsklinieken gaat overnemen, zodat het leveren van gezondheidszorg kan blijven doorgaan. Deze behandelingen worden nu nog met de actie-opbrengst van “Samen in actie voor Oekraïne” gefinancierd.

Meer informatie

Meer weten over wat Terre des Hommes precies doet, is hier te lezen. Op de website van Giro555 staat een interactieve kaart en een uitgebreid overzicht met meer informatie over de hulp die de organisaties achter Giro555.

Vaste deelnemers ‘Samen in actie voor Oekraïne’: CARE Nederland - Cordaid - Kerk in Actie -
Nederlandse Rode Kruis - Oxfam Novib - Plan International - Save the Children - Stichting Vluchteling 
- Terre des Hommes - UNICEF Nederland - World Vision 

Gastdeelnemers 'Samen in actie voor Oekraïne': Aidsfonds - ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum 
- Dokters van de Wereld - Dorcas - Habitat - PAX - Tearfund

Onze missieWat we doenOnze winkelsZoeken
DoneerStrijd mee

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte

En blijf op de hoogte van onze werkzaamheden binnen uitbuitingssituaties
Meld je aan