Terre des Hommes logo
DoneerStrijd mee
Zoeken

Strijd mee

Word donateurAls partnerTeken de petitieGeef spullen
Actueel

Update: Terre des Hommes en adopties uit Bangladesh

20 mei 2020

In de jaren ‘70 zijn ongeveer 500 kinderen via het Bureau Interlandelijke Adopties (BIA, nu Wereldkinderen) vanuit Bangladesh naar Nederland gekomen. Sommigen vermoeden dat een aantal van deze kinderen tegen de wil van hun ouders in de adoptieprocedure zou zijn opgenomen. Hoewel dit nooit bewezen is, wordt Terre des Hommes hier, naast Wereldkinderen en de Nederlandse staat ook op aangesproken.

Terre des Hommes investigates adoptions from Bangladesh

Dit omdat de toenmalige directeur van Terre des Hommes in Bangladesh een dubbele functie had: hij was tevens de vertegenwoordiger van het Bureau Interlandelijke Adoptie in Bangladesh. 

Terre des Hommes werkt aan een rapportage van een zoektocht naar informatie over de gang van zaken destijds. Dit onderzoek is al een aantal keren vertraagd omdat er nieuwe informatie of inzichten naar boven kwamen. Ook recent. We verwachten deze zomer onze rapportage af te kunnen ronden. Overigens hebben wij inmiddels wel de beperkte informatie die wij hebben gevonden over de rol en betrokkenheid van Terre des Hommes gedeeld met de Stichting Shapla en SBA, de organisaties die de adoptiekinderen uit Bangladesh uit de jaren ’70 vertegenwoordigen. Dit om te zorgen dat zij hier zonder vertraging gebruik van kunnen maken.

Terre des Hommes was destijds één van de vele internationale hulporganisaties in Bangladesh. Wij verstrekten voedsel, gaven medische hulp, verzorgden scholing en hielpen bij de bouw van noodwoningen. Terre des Hommes was en is geen adoptieorganisatie. Op grond van wat wij nu weten achten wij ons niet verantwoordelijk voor de eventuele problemen met adopties die door BIA zijn gefaciliteerd.

Maar wij voelen ons wel betrokken. Want onzekerheid over je eigen herkomst of het lot van je kind is vreselijk. Al tientallen jaren stellen wij dat interlandelijke adoptie risicovol is en moet worden vermeden. Op grond van alle nu bekende informatie hadden wij destijds nog meer oog willen hebben voor de omstandigheden van de adoptiekinderen en hun natuurlijke ouders. Vanuit die motivatie en op grond van het feit dat wij nog steeds een hulporganisatie in Bangladesh hebben willen wij (voormalige) adoptiekinderen die nu nog zoeken naar hun verwanten helpen. Dat willen wij samen doen met Shapla en SBA. Wij hebben hen daarom begin april een voorstel gedaan waarin wij steun aanbieden bij de individuele zoekacties. Dit kan alleen in nauwe samenwerking, en dus zoeken wij met beide organisaties het gesprek over de structurering en inzet van deze steun. Ook hierover hopen wij deze zomer meer te kunnen melden. 

Onze missieWat we doenOnze winkelsZoeken
DoneerStrijd mee
ActueelPublicatiesOnze organisatieWaar we werkenContact

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte

En blijf op de hoogte van onze werkzaamheden binnen uitbuitingssituaties
Meld je aan