Terre des Hommes logo
DoneerStrijd mee
Zoeken

Strijd mee

Word donateurAls partnerTeken de petitieGeef spullen

Integriteit

Als je geld geeft aan een goed doel, dan wil je er zeker van zijn dat het geld goed besteed wordt. Wij zijn ons als goed doel extra bewust van de verantwoordelijkheid die we hebben om jouw geld zorgvuldig te besteden. Daarom maken we gebruik van in- en externe regels om de kwaliteit, integriteit en effectiviteit van ons werk te waarborgen en daarin transparant te zijn.

Code of conduct and guidelines

Kwaliteit, integriteit en effectiviteit

We maken gebruik van in- en externe regels om de kwaliteit, integriteit en effectiviteit van ons werk te waarborgen en daarin transparant te zijn.

De taken en bevoegdheden van de directeur en de Raad van Toezicht van Terre des Hommes Nederland zijn daarom vastgelegd in statuten.

Daarnaast houden we ons aan een aantal gedragscodes en richtlijnen. Als onderdeel van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid hecht Terre des Hommes aan een sterk integriteitsbeleid.

Integriteit

Terre des Hommes heeft een grote verantwoordelijkheid om de veiligheid van kinderen in onze projecten te bewaken. Een open en veilige cultuur waar kinder- en mensenrechten worden gerespecteerd en bevorderd staat bij Terre des Hommes voorop.

Integriteit hangt sterk samen met het zorgen voor een veilig werkklimaat en de veiligheid van kinderen, jongeren en volwassenen in onze projecten. Om integriteit in onze organisatie te waarborgen, hebben we een integriteitskader opgezet. Medewerkers worden hierin regelmatig getraind. 

*Downloads alleen beschikbaar in het Engels.

Code of Conduct
Download
Safeguarding Policy
Conflict of Interest Policy
Sexual Harassment in the Workplace Policy
Anti-Fraud policy

Een melding doen: Speak Up!

Ondanks dat we grote waarde hechten aan integriteit, kunnen er dingen mis gaan. Bijvoorbeeld als er sprake is van misbruik van macht, fraude, corruptie, of seksueel misbruik. Wij willen dat graag weten, zodat we kunnen ingrijpen en mogelijk erger kunnen voorkomen. Terre des Hommes tolereert geen misbruik van macht, ongewenst gedrag, fraude of corruptie. Disciplinaire maatregelen volgen als er bewijs is voor dergelijke aanklachten.

Voor klachten van medewerkers, partners of (jong-)volwassenen in onze projecten hebben we een meldsysteem met bijkomstige procedures. Onze medewerkers hebben een meldplicht om (vermoedens van) onregelmatigheden te melden. Wij moedigen partners en project deelnemers aan om ons zo snel mogelijk te informeren als er mogelijk fouten gemaakt worden in onze projecten, in onze bedrijfsvoering of bij onze partners.

Ons Integrity & Compliance Team houdt zich specifiek bezig met het bevorderen van integriteit in de organisatie en meldingen van mogelijke onregelmatigheden. Aan de hand van een strikt protocol coördineert dit team de behandeling van elke melding. Vertrouwelijkheid staat hierbij voorop. Jaarlijks geven wij in ons jaarverslag een overzicht van het aantal meldingen en het soort zaken dat het betreft.

Maak een melding

Meldingen van mogelijke misstanden kunnen worden gedaan via het online Speak Up! Systeem. Dit kan ook anoniem. Elke melding wordt uiterst serieus genomen.

Speak Up!
Onze missieWat we doenOnze winkelsZoeken
DoneerStrijd mee
ActueelPublicatiesOnze organisatieWaar we werkenContact

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte

En blijf op de hoogte van onze werkzaamheden binnen uitbuitingssituaties
Meld je aan