Landen

Syrië

Contactgegevens
Terre des Hommes Netherlands, Head Office, Zoutmanstraat 42 - 44
Den Haag
routebeschrijving
+31 70 3105000

Volg ons

Ongeveer 13,5 miljoen mensen in Syrië hebben na meer dan zes jaar burgeroorlog humanitaire hulp nodig. Ongeveer 6,5 miljoen Syriërs hebben hun huizen moeten verlaten op zoek naar veiligheid in andere delen van het land. Nog eens 4,5 miljoen mensen hebben het land verlaten om een toekomst buiten de grenzen van Syrië te zoeken.

De Syriërs hebben te maken met een tekort aan voedsel, water en gezondheidszorg. Veel van hen leven nu in kampen of schuilplaatsen, zonder bescherming tegen extreme kou in de winter en extreme hitte in de zomer. Talloze kinderen gaan al enkele jaren niet naar school en staan bloot aan de dreiging van rekrutering in gewapende groepen en kinderarbeid.

Opgroeien met oorlog

De oorlog in Syrië is de grootste humanitaire ramp van onze tijd. De mensonterende situatie in Aleppo is daarvan het symbool.

Miljoenen kinderen uit Syrië groeien op met oorlog. Velen zijn gevlucht voor het geweld. Eerst voor de burgeroorlog, later voor het geweld door IS. Ruim een miljoen kinderen hebben dringend voldoende en gezond eten nodig. Met voedselbonnen helpen we ondervoeding bij kwetsbare kinderen te voorkomen.

Kinderen die de oorlog ontvluchten zijn uiterst kwetsbaar. Ze lopen een extra risico. Niet alleen voor uitbuiting, maar ook voor misbruik, verwaarlozing en geweld. Vaak hebben deze kinderen onaangename dingen meegemaakt. Ze missen hun normale leven. Hun school. Hun vrienden. 

Het is belangrijk dat ze goed beschermd en geholpen worden. Trauma's die onbehandeld blijven veroorzaken later grote problemen.

Wij bieden ze de mogelijkheid deze trauma's te verwerken. Met psychologische en mentale gezondheid en psychosociale ondersteuning. In Syrië zetten we ons vooral in voor kinderen met een handicap. Zij krijgen medische hulp en fysiotherapie. En we bieden hulpmiddelen zoals rolstoelen en orthopedisch materiaal.

In Syrië strijden we voor bescherming voor kwetsbare kinderen die gevlucht zijn voor oorlog. Strijd mee.

Doneer

Zoveel mogelijk kinderen helpen

Sinds het begin van het conflict in Syrië bieden we hulp aan slachtoffers van het geweld. De nadruk ligt daarbij op hulp aan kinderen en aan kwetsbare families met kinderen.

We bieden al vanaf 2012 noodhulp. In Syrië zijn nog steeds grote tekorten. Voedsel, kookgerei, dekens en medische hulp is hard nodig.

We zijn actief in en rond Damascus: in Jaramana, Qattana, Daf El shok, Oost-Ghota. En in en rond Aleppo: in Jebel en andere kwetsbare gebieden. 

Daarmee zijn we er nog niet. Nog veel meer kinderen en hun gezinnen hebben dringend onze hulp nodig. Daarom blijven wij strijden voor betere bescherming. 

Samenwerking van groot belang

In noodsituaties werken we bijna altijd samen met andere organisaties. Zo kunnen we onze noodhulp zo snel mogelijk inzetten. Vaak zijn dat plaatselijke organisaties die de omgeving goed kennen.

Een deel van de onze noodhulp activiteiten wordt gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse zaken. In Syrië werken we met nog 4 andere humanitaire hulporganisaties samen binnen de Dutch Relief Alliance. In tijden van nood sta je samen sterker. Strijd mee.  

Onze programma's

Noodhulp voor kinderen

Oorlogen of natuurrampen hebben ook gevolgen voor kinderen. Deze kinderen worden geconfronteerd met angst, hon…

HomeOnze missieWat we doenOnze winkels
DoneerStrijd mee
ActueelPublicatiesOnze organisatieRegio'sLanden
Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden