Terre des Hommes logo
DoneerStrijd mee
Zoeken

Strijd mee

Word donateurAls partnerTeken de petitieGeef spullen

Down to Zero

Miljoenen kinderen wereldwijd worden seksueel uitgebuit, zowel online als offline. En dit aantal blijft groeien. De Down to Zero Alliantie voert de strijd tegen seksuele uitbuiting van kinderen op. Wij zetten ons in voor de bescherming van kinderen en het voorkomen van seksuele uitbuiting in twaalf landen in Azië en Latijns-Amerika. Terre des Hommes (leider), Child Rights Coalition Asia (CRC Asia), Conexión, Defence for Children - Ecpat, Free A Girl en Plan International werken in de Down to Zero Alliance samen met het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken om seksuele uitbuiting van kinderen aan te pakken.

Girl alone in her room
Down to Zero

Down to Zero implementeert het programma Step Up the Fight Against Sexual Exploitation of Children (SUFASEC), dat kinderen en jongeren in staat stelt voor hun rechten op te komen, gemeenschappen ondersteunt veiliger te worden en hun kinderen te beschermen tegen seksuele uitbuiting, en regeringen helpt relevant beleid, wet- en regelgeving te verbeteren en uit te voeren. De Alliantie werkt ook samen met het bedrijfsleven, bijvoorbeeld in de toeristische sector.

Binnen het SUFASEC-programma richten twee initiatieven zich specifiek op kinder- en jongerenparticipatie: Youth Voices for Change en het VOICE project.

Step Up the Fight Against Sexual Exploitation of Children (SUFASEC)

Ieder kind verdient een leven zonder seksuele uitbuiting. Onze missie met Down to Zero is om dit te realiseren, zowel online als offline. Ons programma Step Up the Fight Against Sexual Exploitation of Children (SUFASEC) heeft als doel dat kinderen in al hun diversiteit beter beschermd worden tegen seksuele uitbuiting.

In twaalf landen in Azië en Latijns-Amerika zetten we ons in voor de bescherming van kinderen en de preventie van seksuele uitbuiting: de Filippijnen, Thailand, Laos, Indonesië, Bangladesh, Nepal, India, Brazilië, Bolivia, Colombia, Guatemala en de Dominicaanse Republiek. Dat doen we samen met kinderen, jongeren, activisten, ouders, scholen, overheden, bedrijven, en iedereen die een verschil kan maken.

Kinderen en jongeren zijn de voornaamste belanghebbenden. De fysieke en mentale impact van seksuele uitbuiting is groot en langdurig. Kinderen en jongeren zijn vaak al zeer georganiseerd en actief, maar moeten meer erkend en gehoord worden in de samenleving.

Youth Voices for Change

Via het ‘Youth Voices for Change’ initiatief maakt de Down to Zero Alliantie gebruik van de kracht van jongeren zelf om seksuele uitbuiting van minderjarigen aan de kaak te stellen en te bestrijden. Dit programma wordt in tien landen in Latijns-Amerika en Azië uitgevoerd: Bolivia, Colombia, Nicaragua, Guatemala, Peru, Bangladesh, Filipijnen, India, Indonesië en Thailand.

Het doel is om youth leaders op te leiden en te trainen en in te zetten als zogenaamde ‘agents of change’. Jongeren zelf weten heel goed wat er in hun omgeving en gemeenschap speelt en hoe een oplossing eruit moet zien.

VOICE project

Wereldwijd lopen kinderen een groot risico online beschadigd te raken, zoals door online seksuele uitbuiting van kinderen. Er zijn strenge regels en voorschriften nodig om ervoor te zorgen dat het internet een veilige plek is waar kinderen kunnen leren, spelen en samen kunnen komen. Momenteel ligt er in de Europese Unie de ontwerp Verordening ter Voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen, die ook regels bevat over de online wereld om kinderen te beschermen. Helaas worden in het debat over online veiligheid de stemmen van kinderen (en die van hun verzorgers) over het hoofd gezien.

Om het gat te vullen waarbij kinderen in het debat over online veiligheid niet worden gezien, is VOICE geïnitieerd. VOICE staat voor Voices, Opinions and Insights of Children (and Caregivers) about E-Safety; waarden, meningen en inzichten van kinderen (en verzorgers) over veiligheid online. In ons VOICE onderzoek spreken we met kinderen in interactieve en resultaatgerichte focusgroepen (FGD), terwijl we tegelijkertijd ouders en verzorgers ondervragen in 15 landen in de EU (Oostenrijk, Bulgarije, Kroatië, Estland, Italië, Malta, Portugal, Roemenië, Spanje, Nederland), Azië (Bangladesh, Thailand en de Filippijnen) en Latijns-Amerika (Bolivia en Brazilië).

ECPAT International, Eurochild en Terre des Hommes Nederland hebben namens de Down to Zero Alliantie hun krachten gebundeld in het VOICE project.

Lees meer over het VOICE project

Laatste nieuws

17 juli 2024

SUFASEC jaarverslag (maart 2023 - februari 2024)

De Down to Zero (DtZ) Alliantie presenteert het eerste jaarverslag van het programma Stepping Up the Fight Aga…

17 juli 2024

Executive Summary VOICE report "Speaking Up for Change"

Het VOICE rapport "Speaking Up For Change" onderstreept de noodzaak van effectieve veiligheidsmaatregelen en v…

27 juni 2024

Jaarverslag 2023

Het afgelopen jaar heeft Terre des Hommes zich volop ingezet om deze kinderen te beschermen, ondersteunen en h…

8 april 2024

Speaking up for change: Children's and caregivers' voices for safer online experiences

Het VOICE rapport "Speaking Up For Change" onderstreept de noodzaak van effectieve veiligheidsmaatregelen en v…

8 april 2024

Nieuw onderzoek toont aan: kinderen zijn op zichzelf aangewezen om met online gevaren om te gaan

Kinderen vertrouwen vaak op hun instinct als ze door de digitale wereld navigeren. Voor hun gevoel zijn er gee…

5 maart 2024

De meest gestelde vragen over onze oproep voor veiliger internet voor kinderen

Op 6 februari 2024, Safer Internet Day, zijn wij een campagne gestart voor een veiliger internet voor kinderen…

29 november 2023

Behind the Screens: Early Findings from the VOICE research

Met het VOICE onderzoek willen we de visie van kinderen en verzorgers naar voren brengen over hoe we een veili…

23 november 2023

Betere bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting

Miljoenen kinderen wereldwijd worden seksueel uitgebuit, zowel online als offline. Dit aantal groeit nog steed…

31 oktober 2023

Stop online seksuele uitbuiting van kinderen

Het internet is een belangrijk onderdeel geworden in het leven van kinderen. Kinderen vormen naar schatting ee…

29 juni 2023

Jaarverslag 2022: concrete resultaten voor kinderen

Dankzij de steun van donateurs, de samenwerking met (bedrijfs)partners en de inzet van vrijwilligers en medewe…

20 april 2023

Samen maken we impact

Dankzij de steun van onze donateurs, vrijwilligers en partners hebben we in de afgelopen vijf jaar veel bereik…

27 juli 2022

Building Back Better: broodnodige actie tegen seksuele uitbuiting van kinderen

Het éénjarige Building Back Better programma van de Down to Zero alliantie richt zich op de groeiende seksuele…

Bekijk alle artikelen over Down to Zero

Achtergrond

Seksuele uitbuiting van kinderen is een ernstige schending van de rechten van kinderen en treft jaarlijks miljoenen kinderen en jongeren jaarlijks, ongeacht geslacht. Geen enkele regio, land of kind is immuun, hoewel er verschillende factoren zijn die hun kwetsbaarheid beïnvloeden. Seksuele uitbuiting heeft een zware en langdurige impact op het fysieke, emotionele en mentale welzijn van kinderen en jongeren. Het berooft hen van het aangaan van gezonde (seksuele) relaties en van het optimaal ontwikkelen van hun mogelijkheden.

Er zijn veel factoren die tot seksuele uitbuiting van kinderen leiden. Schadelijke sociale normen en genderrollen – ongezonde mannelijke dominantie, victim-blaming, kinderen als object zien en schadelijke religieuze en culturele praktijken – creëren en houden een praktijk in stand die het gebruik van kinderen voor seksuele doeleinden mogelijk maakt, toestaat en tolereert.

Op dezelfde manier houden sociale normen hardnekkig stand binnen gezinnen en families. Kinderen worden kwetsbaarder voor seksuele uitbuiting wanneer ouders/verzorgers niet over de inzichten of middelen beschikken om thuis een veilige omgeving voor hun kinderen te creëren – zoals het kind dat geboren wordt in een gemarginaliseerd gezin met weinig tot geen middelen om te overleven.

Het publiek, het bedrijfsleven en de autoriteiten vergoelijken of maken seksuele uitbuiting van kinderen zelfs mogelijk. Onderzoek toont aan dat seksuele uitbuiting van kinderen gedijt in een onstabiele omgeving waar armoede heerst en het systeem voor kinderbescherming zwak is. Onvoldoende gehandhaafde wetten of wantrouwen in het juridisch systeem dragen daar verder aan bij.

Aanvullende factoren die de kwetsbaarheid van kinderen en jongeren voor seksuele uitbuiting vergroten, zijn onder meer reizen en toerisme, toegang tot en toenemend gebruik van nieuwe technologieën en internet, georganiseerde misdaad, klimaatverandering en humanitaire crises. Meer complexe factoren zoals migratie, drugs- en drankgebruik en individuele intersectionele kwetsbaarheden zoals een geestelijke of lichamelijke beperking, seksuele geaardheid en genderidentiteit spelen ook een rol.

Kinderen hebben minder middelen en vaak minder mogelijkheden dan volwassenen om ruimte te claimen en hun burger-, politieke en participatierechten uit te oefenen.

Youth Voices for Change

Youth Voices for Change is een initiatief van de Down To Zero alliantie, om jongeren te mobiliseren en ruimte te geven om zich uit te spreken, vragen te stellen en campagne te voeren tegen seksuele uitbuiting van kinderen en jongeren in Latijns-Amerika en Azië.

Laden...

Doelen

Het Step Up the Fight Against Sexual Exploitation of Children (SUFASEC) programma van de Down to Zero Alliantie richt zich op drie doelstellingen:

Sociale normen aan de kaak stellen
Beschermende omgeving
Betekenisvolle deelname

Onze aanpak

De Down to Zero Alliantie pakt de seksuele uitbuiting van kinderen aan door:

Kinderen en jongeren in staat stellen op te komen voor hun eigen rechten
Gemeenschappen helpen hun kinderen beter te beschermen tegen seksuele uitbuiting
Verbeteren en implementeren van relevant beleid, wet- en regelgeving in Azië en Latijns-Amerika
Samenwerken met het bedrijfsleven

This is me

In een eerder Down to Zero programma ging fotografe Marieke van der Velden in gesprek met kinderen in Thailand. Kinderen die seksuele uitbuiting hebben ervaren gaven creatieve uiting aan hun ideeën. 

Wie tekenen zij als evenbeeld van zichzelf? Met de veiligheid van het masker laten zij een tip van de sluier van zichzelf zien.

Laden...

Onze resultaten

De Down to Zero Alliantie werkt sinds 2016 aan het voorkomen en stoppen van seksuele uitbuiting van kinderen. Het eerste programma werd van 2016 tot eind 2020 in tien landen uitgevoerd. Daarna volgden het Voice for Change-programma van maart 2020 tot eind juni 2021 in vijf landen en het Building Back Better in Times of Covid-19 programma van mei 2021 tot mei 2022 in twaalf landen in Azië en Latijns-Amerika. Het huidige programma Step Up the Fight Against Sexual Exploitation of Children (SUFASEC) is in maart 2023 gestart en omspant twaalf landen.

Alle programma's pasten een holistische benadering toe in de aanpak van seksuele uitbuiting van kinderen en werkten samen met verschillende belanghebbenden (kinderen, ouders en verzorgers, leden van de gemeenschap, scholen, overheden, wetshandhavers en de particuliere sector).

 Alle verslagen zijn Engelstalig.

Laden...
Onze missieWat we doenOnze winkelsZoeken
DoneerStrijd mee

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte

En blijf op de hoogte van onze werkzaamheden binnen uitbuitingssituaties
Meld je aan
facebookinstagramlinkedIntwitteryoutube