Terre des Hommes logo
DoneerStrijd mee
Zoeken

Strijd mee

Word donateurAls partnerTeken de petitieGeef spullen
Onze projecten

She Leads

Het She Leads programma is een strategisch partnerschap met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Vier organisaties, waaronder Terre des Hommes, werken samen om meisjes en jonge vrouwen meer te betrekken in de besluitvorming en het beleid over gelijke rechten voor mannen en vrouwen.

She Leads programma

Lucia Montes

Senior project manager - She Leads

"Meisjes en jonge vrouwen hebben het recht om gehoord te worden bij beslissingen die hun leven beïnvloeden. Hun perspectieven moeten serieus worden genomen. She Leads ondersteunt jonge activisten bij het claimen van de ruimte in de besluitvorming die hen toekomt." Neem contact op met Lucia via l.montes@tdh.nl.

Achtergrond

Wereldwijd zien we een stijging in activisme onder meisjes/jonge vrouwen en jongeren algemeen, om genderongelijkheid, uitsluiting en onrechtvaardigheid aan te kaarten en aan te pakken. Iedere dag komen moedige meisjes en jonge vrouwen bijeen om verandering te eisen. Het aantal jonge activisten leidt steeds tot nieuwe recordcijfers. 

Tegelijkertijd wordt het moeilijker voor meisjes en jonge vrouwen om zich uit te spreken, om vrij te bewegen en aan het maatschappelijke leven deel te nemen. Er is wereldwijd een trend gaande waarbij de maatschappelijke vrijheid om meningen te uiten, samen te komen en te demonstreren, wordt ingeperkt. In veel landen in Afrika en het Midden-Oosten worden meisjes en jonge vrouwen uit het publieke domein geweerd.

Youth advocate Esther (23) uit Sierra Leone: “Een meisje zijn in deze wereld is een uitdaging. Maar als activisten kunnen wij ze het hoofd bieden.”

Doelen She Leads

In het vijfjarige She Leads programma werken Plan International Nederland, Defence for Children - ECPAT Nederland (DCI-ECPAT), African Women’s Development and Communication Network (FEMNET) en Terre des Hommes samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Het She Leads-consortium verenigt kinderrechtenorganisaties, feministische/ vrouwenrechtenorganisaties en groepen onder leiding van meisjes en jonge vrouwen. Het consortium werkt samen met lokale partners in Libanon, Jordanië, Mali, Sierra Leone, Liberia, Ghana, Ethiopië, Oeganda, Kenia en op regionaal en mondiaal niveau. 

Doel van het She Leads programma is om de invloed van meisjes en jonge vrouwen op het beleid inzake de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen duurzaam te vergroten. 

Om dit doel te halen moet aan drie voorwaarden zijn voldaan: 

  • Er is gezamenlijke actie en activisme van meisjes en jonge vrouwen in de samenleving;
  • Er is toenemende acceptatie van positieve sociale man-vrouw normen;
  • Politieke instellingen op alle niveaus accepteren de participatie van meisjes en jonge vrouwen in het besluitvormingsproces.

De kern van het She Leads partnerschap is de gezamenlijke overtuiging dat meisjes en jonge vrouwen hun eigen beslissingen moeten nemen over zaken die hun leven nu en in de toekomst beïnvloeden. She Leads geeft zelf het goede voorbeeld: de doelstellingen en onderwerpen van de lobby worden door meisjes en jonge vrouwen zelf bepaald. Bovendien staat in elk land een jonge vrouw aan het roer als She Leads netwerkcoördinator.

Gerelateerd nieuws

6 maart 2024

Ethiopische Semaria (21) gaat naar de VN: “Ik wil een verschil maken in de wereld”

Als She Leads advocaat spreken voor de Verenigde Naties. Voor de 21-jarige Semaria uit Ethiopië komt die droom…

7 december 2023

She Leads Mid-Term Review (2023)

De Mid-Term Review reflecteert op de voortgang van She Leads nu we halverwege ons 5-jarige programma zijn. Het…

30 september 2023

Wereldmeisjesdag: gelijke kansen voor meisjes en jonge vrouwen 

Op 11 oktober is het Wereldmeisjesdag. Een internationale dag die in het leven is geroepen om aandacht te vrag…

21 juli 2023

She Leads-advocates geven statements af bij de VN in Genève

Meisjes en jonge vrouwen, vooral de meest kwetsbaren, moeten meer betrokken worden bij politieke besluiten. Bi…

20 april 2023

Samen maken we impact

Dankzij de steun van onze donateurs, vrijwilligers en partners hebben we in de afgelopen vijf jaar veel bereik…

8 maart 2023

She Leads activisten pleiten bij de VN in New York voor digitale kansen

Geef meisjes dezelfde kansen als jongens, óók als het op digitale toegankelijkheid aankomt. Dit is de boodscha…

1 maart 2023

Jong maar niet bang om op te komen voor vrouwenrechten

Resty is pas 21, maar niet bang om in het openbaar te pleiten voor gendergelijkheid. Als een van de She Leads…

18 juli 2022

She Leads jaarverslag 2021

In 2021 ging het vijfjarige initiatief She Leads van start. Dit programma heeft als doel om de invloed van mei…

Meld je aan voor de nieuwsbrief

De 10 leidende uitgangspunten van She Leads

1. Mensenrechten, gender gelijkheid en sociale rechtvaardigheid staan aan de basis van ons werk en ons programma;
2. Niemand wordt buitengesloten en diversiteit wordt omarmd. Geen discriminatie en focus op het betrekken van die meisjes en jonge vrouwen die in de samenleving worden gemarginaliseerd en uitgesloten;
3. Het aanpakken van machtsongelijkheid in de context waarin we werken en binnen ons consortium;
4. De stem van meisjes en jonge vrouwen staat centraal in het She Leads programma;
5. Respect voor de autonomie van door meisjes en jongeren geleide organisaties;
6. Zelfzorg en aandacht voor collectief welzijn zijn belangrijk, omdat onze inspanningen voor sociale verandering veeleisend zijn en hun tol eisen, vooral voor de betrokken jongeren;
7. Gelijkwaardig partnerschap op de verschillende niveaus van ons consortium;
8. Collectieve verantwoording en transparantie naar elkaar en onze donor;
9. Decentralisatie in de besluitvorming: gedeelde beslissingsbevoegdheid, met respect voor ieders mening en expertise;
10. Iedere partner heeft unieke waarde voor de samenwerking, ongeacht grootte, locatie of samenstelling.

Onze strategie

De focus van She Leads ligt op het promoten van de rechten van meisjes en jonge vrouwen en hun stem te laten horen. Om dit te bereiken zijn zes prioriteiten gesteld:

  • Financiële ondersteuning voor activiteiten en acties van meisjes/jonge vrouwen organisaties;
  • Doen van onderzoek en advocacy;
  • Sociale bewegingen en collectieve acties op vrouwenrechten ondersteunen en stimuleren;
  • Media beïnvloeding;
  • Toegang voor jonge vrouwen tot internationale instituties en mensenrechten organisaties mogelijk maken;
  • Capaciteitsversterking en kennisdeling tussen maatschappelijke organisaties en meisjes- en vrouwen actiegroepen.

She Leads mijlpalen

She Leads richt zich op het vergroten van de invloed van meisjes en jonge vrouwen in de besluitvorming en het veranderen van gendernormen in formele en informele instellingen. Dit varieert van deelname en leiderschap van meisjes en jonge vrouwen in lokale en nationale politieke instellingen, in regionale en internationale instellingen zoals de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties of de Afrikaanse Unie, tot een betekenisvolle rol van meisjes en jonge vrouwen in netwerken en organisaties van het maatschappelijk middenveld.

Global Girls and Young Women Board
She Leads activisten bij de HRC50
Mondiale en regionale advocacy platforms
Lokale systeemverandering
Girls & Young Women festivals
Attitude verandering
Betrokkenheid van media
Onze missieWat we doenOnze winkelsZoeken
DoneerStrijd mee
ActueelPublicatiesOnze organisatieWaar we werkenContact

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte

En blijf op de hoogte van onze werkzaamheden binnen uitbuitingssituaties
Meld je aan
facebookinstagramlinkedIntwitteryoutube