Jaaroverzicht: Down to Zero Alliantie 2018

Jaarverslag

In 2016 ging het vijfjarige programma van Down to Zero van start. Met Down to Zero bundelen Terre des Hommes, Free a Girl, Plan Nederland, Defence for Children - EPCAT en ICCO Cooperation hun specialistische kennis, krachten en ervaring om, samen met het Ministerie van Buitenlandse zaken, commerciële seksuele uitbuiting in elf landen in Azië en Latijns Amerika uit te bannen. Het programma loopt van 2016 tot 2020 en wordt uitgevoerd in tien landen in India, Thailand, Indonesië, Filippijnen, Dominicaanse Republiek, Brazilië, Bolivia, Nicaragua, Colombia en Peru. 

Terre des Hommes is in de lead voor dit programma en levert samen met de vijf alliantiepartners, het ministerie en meer dan 25 uitvoerende partners en belanghebbenden een belangrijke bijdrage aan de Sustainable Development Goal (SDG) 16.2 "Een einde maken aan het misbruik, de exploitatie, de handel en van alle vormen van geweld tegen en het martelen van kinderen." Na afronding van het jaar 2018, kijken we hoe dat is verlopen in het jaarverslag. 

 

 

Share this: