Speerpunt Minister Kaag: psychosociale hulpverlening vast onderdeel van noodhulp

Meer dan 70 miljoen mensen zijn op de vlucht voor oorlog, armoede, vervolging en natuurrampen. 1 op de 5 mensen in een crisissituatie krijgt last van een psychologische aandoening, volgens cijfers van de Verenigde Naties. Voor die miljoenen mensen is er nauwelijks of geen psychische hulp.

Minister Kaag wil betere geestelijke gezondheidszorg voor mensen in conflict- en rampsituaties. Mental Health en Psychosocial Support (MHPSS), zoals de verzamelnaam luidt in vakjargon moet vast onderdeel worden van noodhulpverlening, met name in conflict- en oorlogssituaties. Daarom organiseert de Minister deze week een internationale conferentie in Amsterdam, over psychische hulp in crisisgebieden.

Terre des Hommes: expert op psycho-sociale hulpverlening

Psychosociale hulpverlening vormt een groot deel van de noodhulp waar Terre des Hommes bij betrokken is. Onze hulpverleners richten zich primair op kinderen en jongeren, maar richten zich daarbij uiteraard ook op het gezin als geheel. Deze hulp is onderdeel van de hulpprogramma’s van Terre des Hommes in onder andere  Libanon, Irak en Jordanië, maar ook in bijvoorbeeld Colombia (bij de steun aan Venezolaanse vluchtelingen) en Bangladesh (bij de steun voor de Rohingya-vluchtelingen uit Myanmar). 

Bekijk hieronder een fragment van het werk van Terre des Hommes in Libanon.

Er is in noodhulpsituaties veel aandacht voor het vervullen van basisbehoeften zoals eten of een veilige plek. Maar zorg voor mentaal welzijn blijft vaak achter, terwijl dit juist zo hard nodig is. Goede psychosociale hulp zorgt er bijvoorbeeld voor dat ouders hun kinderen beter kunnen beschermen tegen gevaren van buitenaf, en dat kinderen zich kunnen concentreren op school. Psychische steun kan levensreddend zijn - een broodnodige investering voor nu en in de toekomst. - Hilde Neels, Technisch Adviseur kinderrechten Terre des Hommes

Mobiele unit in Libanon

In de Bekaa vallei in Libanon biedt Terre des Hommes op verschillende plekken psychosociale hulp, bijstand en advies aan Syrische vluchtelingen. Via een mobiele unit worden locaties bezocht waar vluchtelingen leven, in het uiterste noorden van de vallei. De trauma’s en problemen van de vluchtelingen zijn groot. Dit wordt versterkt door de armoede en stressvolle leefomstandigheden waarin zij leven. Gevolgen daarvan zijn gedragsproblemen, depressie, maar ook huiselijk geweld. De medewerkers van Terre des Hommes organiseren onder andere groepsgesprekken en spelmomenten met kinderen en hun ouders om ze te helpen, de nare dingen die ze hebben meegemaakt te verwerken. Ouders worden onderwezen in een kindvriendelijke benadering en voor kinderen met specifieke zorgen of angsten  wordt eerstelijnszorg verstrekt en een behandelplan opgesteld. Zo nodig worden kinderen met ernstige trauma’s doorverwezen naar meer gespecialiseerde hulpverlening. 

Share this:

Gerelateerd nieuws