TDH verleent noodhulp in overstroomd Bangladesh

Alles staat onder water. Drinkwater is er niet meer: putten en wc’s zijn kapot waardoor het water te vies is om van te drinken. Terwijl Nederland naar verstekelingen in de ondergelopen Amerikaanse stad Houston kijkt, zitten 88.969 mensen vast in het Kurigram district in Bangladesh. Ook India en Nepal lijden onder de overstromingen waardoor in totaal al meer dan 1200 mensen het leven lieten en 1.8 miljoen kinderen niet naar school kunnen. Terre des Hommes is in Bangladesh om families en kinderen onderdak te bieden en te voorzien van water, voedsel en hygiëne kits.

Noodhulp

In zestig jaar tijd waren de overstromingen niet zo hevig en op zo'n grote schaal. Alleen al in het district Kurigram in het noorden van Bangladesh is 50.031 hectare aan gewassen verloren gegaan. Het water zakt slechts gestaag, waardoor de duur van de overstroming toeneemt. Mensen verdrinken of overlijden na een beet van een slang. De eerste mensen die last hebben van diarree door het drinken van vervuild water hebben zich gemeld. 

Eten, schoon water en onderdak

Terre des Hommes werkt in de hardst getroffen gebieden van het Bengaalse district Kurigram. Tot nu toe heeft het TDH team het volgende naar de getroffenen kunnen brengen:

  • 5.000 waterzuiveringstabletten
  • 25.362 liter gezuiverd water
  • 450 dekzeilen
  • 3000 hygiëne kits
  • 350 voedsel- en hygiene kits voor schoolkinderen 
  • en met steun van Wereld Voedselprogramma: 65.366 High Energy Biscuits

Hulp opschalen

Het is echter niet genoeg. Er is nog veel meer hulp nodig. Spoor- en autowegen zijn beschadigd, 83 klinieken zijn dicht. Om erger te voorkomen wil Terre des Hommes investeren in water en sanitatie, bescherming van kinderen, voeding en cash transfers. Door rechtstreeks geld over te maken beschikken de getroffenen direct over geld om dat te kopen wat zij het hardst nodig hebben.

Geld voor Werk

Voor de mensen die terug kunnen naar hun huizen wil Terre des Hommes investeren in Geld voor Werk. Dit betekent dat de Bengalen geld krijgen voor de activiteiten die zij uitvoeren om hun gemeenschap op te bouwen en voortaan beter te beschermen tegen overstromingen. Zo kunnen de bewoners betaald worden voor het herstructureren van wegen en gemeentelijke schuilplaatsen en het aanleggen van drempels bij hun huizen, zodat bij laagstaand water niet meteen hun hele huis blank komt te staan. 

 

Share this:

Gerelateerd nieuws