Waarom gedwongen kinderprostitutie zo'n groot probleem is in Kenia

Duizenden kinderen in Kenia worden gedwongen tot prostitutie, door mensenhandelaren, familieleden of armoede. Volwassen mannen reizen naar en binnen Kenia, om kinderen seksueel te misbruiken in ruil voor geld.

Terre des Hommes voert verschillende projecten uit in Kenia met lokale partnerorganisaties. Samen halen we kinderen weg uit de omgeving waarin ze worden misbruikt en vangen we ze op met onze partnerorganisaties. We bieden kinderen medische en psychosociale hulp en zorgen ervoor dat ze weer naar school kunnen gaan.

Therapiesessies

We betrekken ouders zoveel mogelijk bij de therapiesessies, ook helpen we ouders met het creëren van een alternatief inkomen. Om ervoor te zorgen dat het kind niet hoeft te werken en naar school kan blijven gaan. Met onze partners geven we voorlichting aan plaatselijke gemeenschappen. We gaan met de bewoners in gesprek over seksueel kindermisbruik en hoe we dat samen op een duurzame wijze kunnen bestrijden. Zo’n duurzame oplossing kan pas écht worden bereikt als er vanuit de overheid een duidelijk beleid bestaat met maatregelen tegen seksuele uitbuiting van kinderen. Daarom werken we ook veel samen met de politie. Met onze projecten trainen en steunen we agenten in het onderzoeken en opsporen van (potentiële) daders.

Voorlichting 

Veel misbruikers ontmoeten hun slachtoffers in cafés of hotels, daarom benaderen we lokale ondernemers en medewerkers om ze hier alert op te maken. We geven voorlichting in hoe ze daders buiten de deur kunnen houden, maar ook hoe ze het beste aangifte kunnen doen bij de politie en hoe ze de kinderen bij ons kunnen melden. Kinderen worden regelmatig vervoerd door motor-taxi chauffeurs (boda boda), daarom gaan we ook met hen in gesprek over hun faciliterende rol hierin en hoe ze zich hiertegen kunnen verzetten.

Door met burgers en autoriteiten samen te werken, wordt duidelijk welke middelen mensen nodig hebben om hun steentje te kunnen bijdragen. Met al deze kennis en informatie gaan we in gesprek met de overheid. We lobbyen bij lokale, regionale en landelijke politici om te investeren in een politiek beleid dat kinderen veilig stelt en waarbij streng wordt opgetreden tegen seksueel kindermisbruik.


Terre des Hommes ondersteunt in het oppakken van daders en helpt slachtoffers weer op het juiste pad.

Met jouw hulp kunnen wij meer kinderen beschermen tegen kinderprostitutie. Help je mee? 

Share this:

Gerelateerd nieuws