Terre des Hommes logo
DoneerStrijd mee
Zoeken

Strijd mee

Word donateurAls partnerTeken de petitieGeef spullen
Actueel

Terre des Hommes geeft levensreddende humanitaire hulp in Gaza

4 april 2024

Terre des Hommes biedt levensreddende noodhulp, bescherming en gezondheidszorg aan kinderen en kwetsbare volwassenen in Gaza. We werken hiervoor samen met de Internationale Terre des Hommes Federatie en de Palestijnse Medische Missie - voor deze hulp is 800.000 euro beschikbaar. Ruim 16.000 mensen kunnen nu rekenen op steun; we zorgen met name voor medische hulp voor zwangere vrouwen, pasgeborenen, kinderen en volwassenen met een beperking en mensen met chronische ziekten.

Terre des Hommes start levensreddende humanitaire hulp in Gaza

Humanitaire situatie

De inwoners van Gaza worden het zwaarst getroffen door de oorlog en het aanhoudende geweld heeft tot een ernstige humanitaire crisis geleid. Meer dan 1,9 miljoen mensen zijn ontheemd, essentiële diensten als medische zorg en onderwijs zijn lamgelegd of geheel stopgezet, en de toegang tot basisbehoeften zoals voedsel en water is schaars. Deze crisis geldt als een van de ergste humanitaire catastrofes uit de recente geschiedenis. 

Met het geven van de meest urgente gezondheidszorg, bieden we momenteel noodhulp. Dit doen we via onze lokale partner PMRS (Palestijnse Medical Relief Society).

Met de geboden gezondheidszorg hebben tot nu toe (januari 2024), 9.310 mensen bereikt.

Er zijn behoorlijk veel uitdagingen die ons werk beïnvloeden: zo is de veiligheid ter plaatse zeer onzeker. Ook komen de nodige hulpgoederen Gaza niet binnen, omdat belangrijke grensovergangen niet of beperkt open zijn. Samen met onze partners zoeken we naar mogelijkheden om toch de essentiele hulpgoederen in te voeren. 

Van Gaza tot de Westelijke Jordaanoever, overal zijn kinderen slachtoffer van het geweld. Zelfs als er een staakt-het-vuren-komt en het geweld stopt, zullen kinderen voor de rest van hun leven getraumatiseerd zijn. Het is genoeg. Daarom eisen wij een einde aan deze oorlog, waarin  kinderen het grootste slachtoffer zijn.

Elke 10 minuten overlijdt een kind in Gaza

De helft van de bevolking van Gaza bestaat uit kinderen, zij worden het zwaarst getroffen door het oorlogsgeweld. Elke 10 minuten verliest een kind het leven in Gaza. De VN-chef noemt het een ‘kerkhof voor kinderen’. Kinderen die overleven, kampen met onherstelbare trauma’s omdat ze langdurig worden blootgesteld aan extreme stress. Deze stress kan hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling belemmeren, wat kan leiden tot geestelijke gezondheidsproblemen. Zelfs vóór deze geweldsescalatie hadden al meer dan 816.000 kinderen in Gaza – driekwart van alle kinderen – geestelijke gezondheidszorg en psychosociale steun nodig.

Extreme uitdagingen in hulpverlening

Door de voortdurende militaire operaties in Gaza is het ongekend moeilijk om toegang te krijgen tot het gebied om hulp te bieden. Hulp die juist zo hard nodig is. Dit is een situatie die nog nooit eerder is voorgekomen. Hulporganisaties worden bijvoorbeeld geconfronteerd met de vernietiging van humanitaire hulpmiddelen, een gebrek aan toegang tot veilige corridors voor bevoorrading en problemen bij het waarborgen van de veilige verplaatsing van medewerkers. Hierbij werden 130 humanitaire hulpverleners en 286 gezondheidswerkers zijn gedood.

Dit doet Terre des Hommes

Terre des Hommes werkt samen met haar zusterorganisaties en de Palestijnse Medische Missie om levensreddende humanitaire hulp te kunnen bieden. We helpen ruim 16.000 mensen en we zorgen met name voor gespecialiseerde gezondheidszorg voor zwangere en pas bevallen vrouwen, jonge baby's, kinderen en volwassenen met een handicap. Ook mensen met chronische ziekten kunnen op steun rekenen. 

Via dit project zorgen we ook voor hulpgoederen voor zwangere vrouwen, pasgeborenen en kinderen met een handicap. Alle kinderen en volwassenen die gezondheidszorg en andere noodhulp krijgen, ontvangen ook psychosociale zorg.

50 jaar ervaring in de Palestijnse gebieden

Terre des Hommes is via haar zusterorganisaties in de Internationale Terre des Hommes Federatie al meer dan vijftig jaar actief in de Palestijnse gebieden. Sinds de eerste dag van de recente escalatie heeft Terre des Hommes Nederland de situatie nauwlettend gevolgd en intensief contact gehouden met medewerkers in het land en de regio, maar ook via onze in Nederland gevestigde allianties; de Dutch Relief Alliance (DRA) en Samenwerkende Hulporganisaties (SHO).

Tijdlijn

  • Op 25 januari 2024 ondertekend Terre des Hommes, samen met andere organisaties, een brief die gericht is aan alle VN-lidstaten. In de brief staateen oproep om de crisis in Gaza te stoppen, zodat  de humanitaire crisis gestopt kan worden en burgerlevens gered.

  • Op 16 januari 2024 schrijft Terre des Hommes, als internationale kinderrechtenorganisatie die in de bezette Palestijnse gebieden werkt, een open brief aan meer dan dertig wereldleiders en organisaties . In de brief uiten we onze verontwaardiging over de ernstige en urgente situatie waarin Palestijnse kinderen zich bevinden. We roepen op om snel in actie komen en aan een vreedzame oplossing te werken. De brief weodt ondermeer naar  de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, en de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, gestuurd.

  • Op 18 december 2023 roepen organisaties uit meer dan 90 landen, waaronder Terre des Hommes, op tot een duurzaam staakt-het-vuren in Israël en de bezette Palestijnse gebieden om iedereen te beschermen.

  • Begin november heeft Terre des Hommes 800.000 euro beschikbaar gesteld voor levensreddende humanitaire hulp in Gaza. We werken samen met de Internationale Federatie Terre des Hommes en de Palestijnse Medische Missie. We gaan aan meer dan 16.000 mensen hulp bieden, we zorgen met name voor gespecialiseerde gezondheidszorg voor zwangere en pas bevallen vrouwen, jonge baby's, kinderen en volwassenen met een handicap, evenals mensen met chronische ziekten. Via dit project zorgen we ook voor hulpgoederen voor zwangere vrouwen, pasgeborenen en kinderen met een handicap. Alle kinderen en volwassenen die gezondheidszorg en andere noodhulp krijgen, ontvangen ook psychosociale zorg. https://twitter.com/LSchreinemacher/status/1717902179162267832

  • Op 25 oktober hadden vertegenwoordigers van de Dutch Relief Alliance (DRA) een ontmoeting met Liesje Schreinemacher - demissionair minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - om haar te informeren over de humanitaire situatie in Gaza en de noodzaak van een onmiddellijk staakt-het-vuren en onbelemmerde toegang om de broodnodige hulp te verlenen. Hierbij is nadruk gelegd op de noodzaak om het internationaal humanitair recht door iedereen betrokken bij de oorlog te handhaven. Ze herhaalde dat ze pleitte voor ongehinderde humanitaire hulp. https://twitter.com/LSchreinemacher/status/1717143471205519509

  • Op 25 oktober verspreidden we verschillende boodschappen op onze sociale media en website waarin we pleitten voor een staakt-het-vuren. Ruim 900.000 mensen tekenden de petitie.

  • Op 23 oktober brachten leden van de DRA gezamenlijk een verklaring uit waarin ze de cruciale noodzaak benadrukten om burgers te beschermen en ongehinderde toegang voor humanitaire organisaties in Gaza te garanderen. Terre des Hommes Nederland heeft zich ook aangesloten bij de open oproep die op 23 oktober door ruim 700 organisaties wereldwijd is ondertekend.

  • Op 20 oktober sloot de Internationale Federatie van Terre des Hommes zich aan bij de dringende oproep tot een onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza om een humanitaire catastrofe en verder verlies van onschuldige levens te voorkomen. In de oproep wordt ook aangedrongen op onmiddellijke vrijlating van gegijzelde burgers, vooral kinderen en ouderen.

  • Op 13 oktober sloot de Internationale Federatie van Terre des Hommes zich aan bij het verzoek van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties aan alle partijen en aan de internationale gemeenschap om verdere escalatie te voorkomen en bracht een verklaring uit.
Onze missieWat we doenOnze winkelsZoeken
DoneerStrijd mee
ActueelPublicatiesOnze organisatieWaar we werkenContact

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte

En blijf op de hoogte van onze werkzaamheden binnen uitbuitingssituaties
Meld je aan